BEST dergisi, bina kontrol, konfor ve güvenlik sistemlerini bir arada tek bir disiplin altında toplayan ilk ve tek dergidir. Bina elektronik sistem teknolojileri alanında faaliyet gösteren tüm firmaların etkinliklerini ortak zeminde buluşturmayı amaçlayan BEST dergisi, firmalar ile müşterileri arasında bir köprü işlevi görerek sektörün gelişimini misyon edinir.

YÜKSEK TAVANLI MAHALLERDE YANGIN ALGILAMASI NASIL YAPILIR?

MAVİLİ ELEKTRONİK A.Ş.

Yüksek tavanlı olarak nitelendirilebilecek depolar, antrepolar, fabrikalar, hangarlar, hipermarketler, atriumlar, müzeler gibi mahallerde yangın algılama sistemine ışın tipi (beam) duman dedektörleri de dâhil edilmelidir. Bunun sebebi tavana monte edilen optik duman dedektörleri için tavan yükseklik limitinin 11 metre ile sınırlı kalmasıdır. Işın tipi duman dedektörlerinde algılama için tavan yükseklik limiti 25 metre yüksekliğe kadar çıkabilmektedir.

Yangın ve gaz algılama sektöründe 32 yılı ardında bırakan Mavili Elektronik A.Ş. tarafından üretilen Maxlogic Işın Tipi (Beam) Duman Dedektörleri de bu amaçla projelendirilen dedektörlerdir.

Maxlogic Işın Tipi (Beam) Duman Dedektörleri; yüksek tavanlı mahaller için özenle dizayn edilmiştir, kurulum (montaj ve kablolama) ve işletimde (bakım ve kalibrasyon) optik duman dedektörlerine göre maliyet ve zaman açısından büyük avantaj sağlamaktadır.

Tavan yüksekliğinin fazla olduğu iç mekânlarda yangın algılaması yapılmasını sağlayan Maxlogic Işın Tipi (Beam) Duman Dedektörleri; hem adresli ve hem de konvansiyonel sistemlere yönelik yüksek teknoloji kullanılarak üretilmiştir. Dedektörlerin alıcı ve vericiden oluşan modelinde; alıcı ve verici birbirini karşılıklı görecekleri şekilde 5 metreden 100 metreye kadar farklı uzaklıklarda konumlandırılabilmektedir. Vericiden çıkan kızıl ötesi ışın normalde hiçbir engele takılmadan alıcı üzerine düşerken, yangın esnasında çıkan dumanın, alıcı üzerine düşen ışın miktarını azaltması sonucunda dedektör yangın alarmı vermektedir.

Bir diğer model ise alıcı verici ünitesi ve reflektörden oluşmaktadır. Alıcı verici ünitesi ile reflektör birbirini karşılıklı görecekleri şekilde konumlandırılmaktadır. Tek reflektör ile alıcı verici arasındaki mesafe minimum 5 metre – maksimum 35 metre iken, 4 reflektör ile maksimum algılama mesafesi 50 metreye kadar uzatılabilmektedir. Alıcı verici ünitesinden çıkan kızıl ötesi ışın normalde hiçbir engele takılmadan reflektör üzerine düşer.

Reflektörden yansıyan ışınlar da alıcı verici ünitesine geri düşer. Tıpkı alıcı ve vericiden oluşan modelde olduğu gibi reflektörlü modellerde de yangın esnasında çıkan dumanın, alıcı üzerine düşen ışın miktarını azaltması sonucunda dedektör yangın alarmı vermektedir.

Kullanıcı dedektörün alarma geçmesi için bir alarm seviyesi belirleyebilmektedir. %25, %35 veya %45 oranlarında belirlenebilen bu alarm seviyeleri, vericiden çıkan ışının alıcıya ulaşırken ne ölçüde engellendiğinde dedektörün alarm durumuna geçeceğini belirler.

Zamanla gelişen, optik kirlenme veya sinyal eksenindeki kaymalar tıpkı ışığın engellenmesindeki gibi alıcının üzerine düşen ışın miktarının azalmasına yol açabilir, bu durumun yanlış alarma sebebiyet vermemesi için dedektör kendisini otomatik olarak ayarlamakta, ayar edemeyecek kadar kirlilik veya eksen kayması varsa da dedektör hata uyarısı vermektedir. Işığın engellenme oranı ani olarak %90 dan fazla olduğu zaman, katı bir cismin dedektör önünde olabileceği düşünüldüğünden dedektör hata alarmı vermektedir.

Maxlogic Işın Tipi (Beam) Duman Dedektörleri; sahaya uyarlanan tüm bu gelişkin özellikleri sayesinde, mahale uygun algılama gerçekleştirerek yangın tehlikelerine karşı savunmada, çok daha etkin sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır.