BEST dergisi, bina kontrol, konfor ve güvenlik sistemlerini bir arada tek bir disiplin altında toplayan ilk ve tek dergidir. Bina elektronik sistem teknolojileri alanında faaliyet gösteren tüm firmaların etkinliklerini ortak zeminde buluşturmayı amaçlayan BEST dergisi, firmalar ile müşterileri arasında bir köprü işlevi görerek sektörün gelişimini misyon edinir.

ÜNİVERSİTE VE ÖĞRENCİ YURT BİNALARINDA YÜKSEK TEKNOLOJİLİ YANLIŞ ALARM YÖNETİMİ

JOHNSON CONTROLS

Johnson Controls tarafından sunulan teknoloji, yangın algılama doğruluğunu ve güvenilirliğini iyileştirerek yanlış alarm durumlarının sayısını azaltmak için tasarlandı. Johnson Controls olarak en son tekonoloji ürünüyangın algılama ve korunma sistemlerini geliştirdik. Bu sayede bina yönetim sistemlerine entegre edilebilen endüstriyel, konaklama amaçlı ve ticari alanların korunmasını sağlamak üzere tasarlanan çözümler sunuyoruz. Geniş çaplı araştırma, ürün geliştirme ve sürekli yatırım konusundaki kararlılığımızla, dünyanın en prestijli binalarında kullanılan en üst seviyede yangın korunumu için tasarlanmış bir dizi çözüm geliştirildi.

Üniversite Kampüslerinde Karşılaşılan Temel Zorluklar Algılama

Yangın durumunda kişisel güvenliği sağlamak ve zararı azaltmak için kapsamlı bir yangın güvenliği sistemi gereklidir. Bu sistemin temel ögesi, erken ve güvenilir bir yangın tespiti sağlayan ve gerçek bir yangın olduğunda alarm cihazlarını ve ilgili yangın güvenliği kontrollerini anında çalıştırabilen etkili bir yangın algılama sistemidir. Bir üniversite kampüsünde yangın algılama sistemi tasarlanırken göz önünde bulundurulması gereken çeşitli zorluklar vardır, bunlardan üçü:

1- Erken Uyarı

Üniversite kampüslerinin doğası gereği çeşitli kullanım alanlarına sahip binalar genellikle farklı büyüklüktedir ve geniş alanlara dağılır. Bu yüzden, bir üniversite kampüsünüve öğrenci yurdunu korumak için yangın algılama sistemi tasarlarken karşılaşılan temel zorluklardan biri, ilgili tehdidin erken tespit edilmesi ve bina sakinlerinin en kısa zamanda tehditten haberdar edilerek güvenli bir şekilde tahliye edilmeleri için yeterli zamanın sağlanmasıdır. Özellikle gün içinde kalabalık olan yüksek binalarda bazen aşamalı tahliye tercih edilmektedir. Çoğu durumda sesli alarm yeterlidir; ancak sistem EN54-23 standartlarına uyumluysa ek bir görsel alarm gereklidir. Örneğin, öğrenciler kütüphanede ders çalışırken ya da başka bir iş üzerinde çalışırken kulaklık takarlar ve müzik dinlerler; bundan dolayı kütüphanelerde veya tek başına sesli alarmın etkisiz olduğu odalarda görsel alarm cihazlarının kullanılması gerekmektedir.

2- İşletme Maliyetleri ve Maddi Kayıplar

Günümüzde çoğu üniversite, büyük oranda kendi kendini finanse eder ve öğrencilerin eğitim ücreti ödemesiyle ticari kurumlar gibi yönetilir. Bu da eğitim ücretlerini üniversitelerin ana gelir kaynağı haline getiriyor. Sonuçolarak, ticari faaliyetlerin etkin bir biçimde sürdürülebilmesinde varlıkların ve binaların korunması kritik bir önem taşıyor. Yangından zarar gören binaların doğrudan sebep olduğu masrafların yanı sıra bazı derslerin verilememesi ve yangının üniversite itibarı üzerindeki kaçınılmaz etkisi gibi nedenlerden kaynaklanan gelir kaybı da üniversiteye aynı oranda zarar verebilir.

3- Yanlış Alarmlar

Yanlış alarm, üniversite binaları ve öğrenci yurtlarında karşılaşılabilecek bir durumdur. Yanlış alarm durumları genellikle alarmın kasıtlı olarak etkinleştirilmesi ya da yangın algılama sisteminin yönetiminin ve bakımının iyi yapılmamasından kaynaklanabilir. Yanlış alarmlar maliyetlidir ve insanlarda gerçek alarmlara karşı kayıtsızlığa neden olabilir. Yanlış alarmlar, bina sakinlerine doğru Güvenlik bilgilendirmeleri yapılarak ve en son teknoloji yangın algılama teknolojisi kullanılarak önlenebilir.

Teknoloji, Yanlış Alarmların Azalmasına Nasıl Katkıda Bulunabilir?

Çoklu sensör dedektörü

Bu dedektörlerde bulunan çoklu algılama teknolojisi bu sorunların üstesinden gelmek için tasarlandı. Çoklu sensor dedektörleri gerçek yangınların doğru tespit edilmesine yardımcı olmak için yangınların olası sonuçlarından sadece birini değil, çok daha fazlasını izler. Bu çok yönlüdedektörler havadaki ısı, duman ve karbonmonoksit seviyelerini algılayabilir. Akıllı ve çoklu algılama becerilerini tek bir dedektörde birleştirmek amacıyla karbonmonoksit,optik duman ve ısı sensörlerini yangın algılama sistemine entegre ederek daha akıllı bir sistem yaratmak yanlış alarmlara daha doğru ve uygun maliyetli çözümler sunar. Dedektörlerde bulunan sensörler, gerçek yangınları doğru tespit etme ve yanlış alarmları reddetme becerilerini arttırmak için aynı anda duman, karbonmonoksit ve ısı seviyelerini okumaya programlanmıştır. Örneğin, buharın neden olduğu duman karbonmonoksit içermez. Bu durumda dedektör duman seviyesini kaydeder ve yangın kontrol paneli ile etkileşime girerek ortamda karbonmonoksit olmadığı için yangın riskinin düşük olduğunu saptar. Dedektör, sistemi alarma geçirmeden önce gerçek bir yangın riski olup olmadığını belirlemek için odadaki ısı, duman ve karbonmonoksit seviyeleri hakkındaki bilgileri bu bilgiyi kullanan panele sürekli olarak göndermeye programlanmıştır.

Duyarlılığın Ayarlanması

Dedektörün duman, ısı ve karbonmonoksite duyarlılığı, ortama ve günün saatine uyacak şekilde ayarlanarak ortam koşulları için en etkili koruma sağlanabilir. Çoklu sensor dedektörleri, yanlış alarm direncini önemli ölçüde artırmak amacıyla tasarlanmış olan çok boyutlu algoritmalarımızdan yararlanır. Farklı ortamlar ve gereksinimler için doğru mod seçilmelidir. Farklı algılama modları arasında seçim yapma imkânı, sözgelimi evrensel veya esnek moda ayarlama, algılamayı ve yanlış alarm esnekliğini daha da artırabilir. Dedektörler, duman makinelerinin kullanılabildiği etkinlik mekânları gibi hassaslığın değiştirilebileceği ortamlarda kullanıldığında gündü/gece geçişi, ısı ve dumanın tüm sistem için alan ayarları veya genel ayarlara göre seçilebilmesine olanak sağlar. Örneğin, bir öğrenci yurdunun koridorunda bulunan çoklu sensör dedektörüortama uygun bir koruma sağlar. Koridor, mutfaktan yayılan ısıya veya banyodan yayılan buhara maruz kalabilir. Buna bağlı olarak koridordaki çoklu sensör dedektörüesnek mod kullanılarak ortam koşullarını dikkate alacak şekilde programlanacaktır. Üniversite kampüsleri ve öğrenci yurtlarıyla ilgili temel zorluklardan biri, oda tipleri ve odaların kullanım amaçlarının muazzam çeşitliliğidir. Yangın algılama açısından bakıldığında, bunlar sınıflar ve ofisler gibi nispeten basit uygulamalardan, özelleşmiş laboratuvarlar (temiz oda gibi) ya da etkinlik mekânları (bir gün bir seminere ev sahipliği yaparken ertesi gün bir rock konserine ev sahipliği yapabilen alanlar) gibi karmaşık uygulamalara kadar farklılık göstermektedir.