BEST dergisi, bina kontrol, konfor ve güvenlik sistemlerini bir arada tek bir disiplin altında toplayan ilk ve tek dergidir. Bina elektronik sistem teknolojileri alanında faaliyet gösteren tüm firmaların etkinliklerini ortak zeminde buluşturmayı amaçlayan BEST dergisi, firmalar ile müşterileri arasında bir köprü işlevi görerek sektörün gelişimini misyon edinir.

BTS YANGIN ISO 37001;2016 ‘YOLSUZLUKLA MÜCADELE YÖNETİM SİSTEMİ’ BELGESİNİ ALMAYA HAK KAZANDI

BTS YANGIN

Hayat kurtarma ve güvenlik sistemleri konusunda çözüm üreten BTS Yangın Güvenlik Yapı Teknolojileri kurulduğu günden bu yana hizmet kalitesine özel bir önem veren ve bu husus şirket yönetiminin en tepe noktasından başlayarak benimsemiş olduğu ortak bir değer halinde. Firmamız kuruluşların ‘‘Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemini’’ uygulama ve sürdürmesine yardımcı olmak amacıyla Ekim 2016 yılında yayınlanan ISO 37001: 2016 belgesini aldı.

TÜM KURULUŞLARA UYGULANABİLİR

ISO 37001:2016 sadece yolsuzluk için geçerlidir. Bir organizasyona yolsuzluğun önlenmesi, tespit edilmesi ve bunlara tepki vermesine ve faaliyetlerine uygulanacak yolsuzluk karşıtı yasalara ve gönüllü taahhütlere uymasına yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir yönetim sistemi için şartları belirler ve rehberlik eder. ISO 37001:2016, dolandırıcılık, kartel ve diğer anti-tröst / rekabet suçlarını, para aklamayı veya yolsuzluklarla ilgili diğer faaliyetleri özellikle ele almadığı halde, bir kuruluş bu tür faaliyetleri içerecek şekilde yönetim sisteminin kapsamını genişletmeyi seçebilir. ISO 37001:2016 gereklilikleri jeneriktir ve etkinlik tipi, boyutu ve niteliği göz önüne alınmaksızın ve kamuda, özel veya kar amacı gütmeyen sektörlerde olmasına bakılmaksızın, tüm kuruluşlara (veya bir organizasyonun bölümlerine) uygulanabilir. ISO 37001:2016, yolsuzluk karşıtı bir yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi için gereksinimleri belirtir ve rehberlik eder. Sistem bağımsız olabilir veya genel bir yönetim sistemine entegre edilebilir. ISO 37001:2016, kuruluşun faaliyetleriyle bağlantılı olarak aşağıdakileri ele almaktadır:

• Kamu, özel ve kar amacı gütmeyen sektörlerde yolsuzluk

• Örgüt tarafından yolsuzluk

• Örgüt adına çalışan veya yararlanıcı kuruluş personeliVtarafından yolsuzluk

• Örgütün iş ortakları tarafından örgütün adına hareket eden veya yararına olan yolsuzluk

• Kuruluşun rüşvetçiliği

• Örgütün faaliyetleri ile ilgili olarak örgütün personelinin yolsuzluğu

• Kuruluşun iş ortaklarıyla ilgili olarak örgütün faaliyetleriyle ilgili yolsuzluk

• Doğrudan ve dolaylı yolsuzluk (Örneğin; Üçüncü bir taraf aracılığıyla veya üçüncü bir taraf tarafından teklif edilen veya kabul edilen bir yolsuzluk)