BEST dergisi, bina kontrol, konfor ve güvenlik sistemlerini bir arada tek bir disiplin altında toplayan ilk ve tek dergidir. Bina elektronik sistem teknolojileri alanında faaliyet gösteren tüm firmaların etkinliklerini ortak zeminde buluşturmayı amaçlayan BEST dergisi, firmalar ile müşterileri arasında bir köprü işlevi görerek sektörün gelişimini misyon edinir.

YÜKSEK ENERJİ VERİMLİ ENER LOT21

Klimalar ve konfor chillerlere (soğutma gruplarına) ilişkin hava ısıtıcı ve soğutucu cihazlar, yüksek sıcaklık proses chillerler ve fan coil ünitelerine yönelik ENER LOT 21 veya (EU) 2016/2281 direktifi hakkında önemli gerçekler.

Avrupa Komisyonu’nun Avrupa’da enerji verimliliğini artırma ve karbon emisyonlarını azaltma hedefleri doğrultusunda bir dizi aşamalı uygulamaların en sonuncusu olan Eko tasarım direktiflerinden ENER LOT21 yürürlüğe girdi. Bu yeni regülasyon 1 Ocak 2018 tarihinde Avrupa’da hava ısıtıcı cihazlar, soğutma cihazları, yüksek sıcaklık proses chillerler ve fan coil üniterini kapsayacak şekilde yürürlüğe girmiştir. Avrupa Komisyonu enerji verimliliğini artırmak ve tüketicilere tüm enerji ile ilgili ürünler (endüstriyel soğutma, mahal ısıtma ve soğutma cihazları dahil) için daha şeffaf veri ve daha iyi raporlama gereksinimleri sunarak yardımcı olmak amacıyla AB çapında kuralları belirlemek amacıyla çalışır. Eko tasarım Direktifi (2009/125/EC) minimum gerekliliklerin aşamalı olarak uygulanmasını öngörmekle birlikte bunun yanında enerji kullanan ürünlerin (EuP) ve enerji ile ilgili ürünlerin (ErP) enerji ve çevresel performansı için sistem verimliliğini karşılaştırmanın daha gerçekçi bir yolunu tanımlıyor.

Neler Dahildir?

ENER LOT21 aşağıdakileri kapsıyor: Tüm klimalar – Kapasitesi 12 kW’dan büyük bütün klimalar, soğutma ve ısıtma için özel gereklilikler ile birlikte.

Konfor Chiller (soğutma grupları): – Sadece soğutma yapan Chillerler (1500 kW’a kadar) – 400 kW ile 1500 kW arası

Isı pompası tipinde chillerler (kapasitesi 400 kW’a eşit ve 400 kW’dan küçük olan ısı pompası tipinde chillerler bu regülasyonda kapsam dışı bırakılmıştır çünkü bu cihazlar mahal ısıtıcılar ve kombine ısıtıcılar için eko tasarım gerekliliklerini tanımlayan (EC) 813/2013 direktifi kapsamındadır). – Sadece ısıtma yapan chillerler minimum ısıtma gerekliliği belirtilmeden bu regülasyonun dışında tutulmuştur.

Enerji Hedeflerini Başarmak

Yeni regülasyonlar altında klimalarda soğutma için tanımlanan minimum verimlilik gereklilikleri ENER LOT 10’un yayınlanmasından bu yana görülen en yüksek değerlerdedir. Yeni standartlar, daha fazla enerji verimli ürünlerin piyasaya sürülmesi yoluyla Avrupa Komisyonu’nun Avrupa pazarında enerji tüketiminde gerçek azaltımı sağlama isteğini yansıtıyor.

Birincil Enerjinin Bir Performans Göstergesi Olarak Kullanılması

Minimum gereklilikler ηs,c ve ηs,h (“etas soğutma” veya “etas ısıtma” olarak okunur) olarak adlandırılan birincil enerji verimliliği olarak ifade edilir. Bu değer cihazların sezonsal enerji verimliliği oranı (SEER) ve Sezonsal performans katsayısından (SCOP) türetilen bir formüle dayanır. Verimliliğin bir göstergesi olarak birincil verimliliğin kullanılması, mekan ısıtmasına ilişkin (EU) 813/2013 (LOT 1 / 2) kapsamında ilk uygulamasından sonra burada da uygulanır. Bu da tutarlılık sağlayarak farklı enerji kaynakları kullanan cihazların kolay bir şekilde karşılaştırılmasını sağlar. ENER LOT 21’in aynı zamanda gazlı ısıtıcılarını da kapsadığı ve bu nedenle birincil enerji verimliliğinin kullanılmasının kabul edildiğine dikkat edilmelidir. Diğer regülasyonlar da aynı şekilde bu yeni performans göstergesini kullanacaklardır.

Sezonsal Verimlilik ile Nominal Verimlilik – Aradaki Fark Nedir?

Cihazlarımızın verimliliğini nominal verimliliğe göre karşılaştırmak amacıyla 2012 yılında Daikin’in sezonsal Sky Air serisinin piyasaya sürülmesinden bu yana cihazlarımıza sezonsal verimlilik uygulanır. Bu cihazların gerçek çalışmalarını karşılaştırmanın çok daha gerçekçi bir yolu olan sezonsal verimlilik, yıl boyunca ortaya çıkan dış ortam sıcaklıklarındaki değişimleri ve bunların görülme sürelerini dikkate alır. Nominal verimlilikleri karşılaştırdığımızda ki bu bazen hala kullanılıyor, soğutmada sabit 35°C ısıtmada 7°C dış hava sıcaklığında sistemin verimliliğini değerlendirdiğinden cihazın çalışma aralığı tüm yıla yayıldığında bu değerler bize yol gösteremeyecektir. Bu yüzden yeni hesaplama yöntemi, cihazın kullanımında performansın çok daha gerçekçi bir tahminini bize sağlar. “Kullanımda” enerji tüketimine ek olarak, sezonsal verimlilik “bekleme” modu, “kapalı” mod ve karter ısıtıcı tüketimi gibi diğer faktörleri de göz önünde bulundurur.

Bu aynı zamanda cihazın performansının daha gerçekçi bir şekilde gösterilmesine de katkıda bulunur. Akılda tutulması gereken önemli bir nokta, soğutma işlemi için tam bir karşılaştırmanın sadece aynı Pdesign noktasına sahip sistemler için yapılabilmesidir. Isıtma işletimi için, sistemler arasında genellikle bir fark olacağı için, şartname hazırlayıcılarının karşılaştırılan cihazlar için Pdesign noktasının her durumda eşit olup olmadığını kontrol etmeleri önerilir.

Şeffaf İletişim

Üreticilerin, cihazlarının çalışma verimliliği değerlerini, ses vb. ile ilgili verileri, kurulum kılavuzları ve geri dönüşümle ilgili bilgileri ile birlikte, ücretsiz bir internet sitesi aracılığıyla yayınlamaları istenecektir. Bu, kullanıcıların farklı sistemlerin verimliliğini daha kolay ve şeffaf bir şekilde karşılaştırmasını sağlayacaktır. 01/01/2018 tarihinden itibaren Daikin, tüm LOT21 verilerini ücretsiz erişilebilen internet sitesinde ve iş portallarında yayınlanır. Yeni regülasyonlar her yönden iyidir. Daha fazla şeffaflık ve gelişmiş verilerin kullanılabilirliği, daha gerçekçi verimlilik bilgilerine dayanarak cihaz sahiplerinin, danışmanların ve diğer şartname hazırlayıcılarının daha iyi bir seçim yapabilmelerini sağlar. HVAC-R sistemlerinin lider üreticisi olarak Daikin, AR-GE programıyla birlikte, maksimum enerji verimliliği ve mümkün olan en yüksek performansı sağlamak amacıyla tasarlanan yeni ürünler ve özellikleri ile ilerlemeye devam ediyor.

DAIKIN Türkiye Yeşil Enerji ve Çevre Bölüm Koordinatörü Dr. Andaç Yakut