BEST dergisi, bina kontrol, konfor ve güvenlik sistemlerini bir arada tek bir disiplin altında toplayan ilk ve tek dergidir. Bina elektronik sistem teknolojileri alanında faaliyet gösteren tüm firmaların etkinliklerini ortak zeminde buluşturmayı amaçlayan BEST dergisi, firmalar ile müşterileri arasında bir köprü işlevi görerek sektörün gelişimini misyon edinir.

SOĞUK ZİNCİR SİSTEMLERİ İLE GIDA KAYBINI AZALTMAK MÜMKÜN

DANFOSS

Gıda kayıpları ve gıda atıkları dahil olmak üzere dünya çapında üretilen gıdanın neredeyse üçte biri boşa gidiyor. Gıda kayıpları ağırlıklı olarak üretimden sonra nakliye sırasında gerçekleşirken gıda atıkları da çoğunlukla insanların ihtiyaçlarından fazla gıdayı alıp kullanmaması nedeniyle ortaya çıkıyor. Örneğin Hindistan dünyanın ikinci en büyük gıda üreticisi olmasının yanı sıra dünyadaki yeterli beslenemeyen insan sayısının dörtte birine de ev sahipliği yapıyor. Gıda tedarik zincirinde soğutmanın bulunmaması ya da yetersiz kalması gıda kaybını ortaya çıkarıyor ve çok sayıda insanın aç kalmasına yol açıyor.

Daha Sürdürülebilir Bir Yaşam

Küresel sürdürülebilir bir yaşam için enerji ve gıda israfının engellenmesi yolunda, günlük tüketim maddelerinin üretiminden tüketimine kadar olan her süreçte yer alan Danfoss, entegre soğutma sistemleri ile gıda bozulmalarını önlüyor ve her yıl milyonlarca gıda atığının önüne geçilmesini sağlıyor. Soğuk zincirlerin verimliliğini artıracak çözümler üretmeye devam eden Danfoss, israf olan gıda miktarını azaltmayı, gıda kalitesini ve güvenliğini arttırmayı ve yaşadığımız dünyanın kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmayı amaçlıyor.

Etkili Soğuk Zincir Sistemleri Gıda Kaybında %40’a Kadar Düşüş Sağlayabilir

Dünyadaki gıda kaybının büyük bir kısmı verimsiz gıda tedariki zincirlerinden kaynaklanıyor. Birmingham Enerji Enstitüsü, gelişmekte olan ülkelerdeki gıda atıklarının %90’ı kadarının tedarik zincirinin bir noktasında gerçekleşen gıda kayıplarından kaynaklandığını tahmin ediyor. Meyve, et ve süt ürünleri dahil olmak üzere günümüzde tüketilen gıdaların çoğu çabuk bozuluyor. Kolay bozulan gıdaların doğru sıcaklıkta ambalajlanması, depolanması ve taşınması, özellikle soğuk zincirin bozulmaması gıdaların ömürlerini uzatmakla birlikte gelişmekte olan ülkelerdeki gıda kaybını da %40’a kadar azaltır. Böylece sürekli artmaya devam eden dünya nüfusuna daha fazla gıdanın ulaşması sağlanabilir.

Entegre Soğuk Zincir Sistemlerinin Verimliliğe Katkısı

Gıda kayıpları çoğunlukla gelişmekte olan ülkelerde görülse de gelişmiş ülkelerde de ciddi bir sorun. Modern soğutma depolama tesisleri, soğutmalı depolar ve soğutmalı taşımacılığa erişimi bulunduğu halde Avrupa’daki gıda kayıp oranı %40 seviyelerinde. Bunun temel sebebi ise soğuk zincirin tüm unsurlarını birbiri ile bağlayan takip ve izleme sistemlerinin eksikliği olarak gösteriliyor. Soğuk zincirin farklı bölümleri genellikle farklı kişi veya kurumlar tarafından işletildiği için ürünlerin soğuk zincirin tüm aşamalarında doğru sıcaklıkta tutulmasını güvence altına almak oldukça zor.