BEST dergisi, bina kontrol, konfor ve güvenlik sistemlerini bir arada tek bir disiplin altında toplayan ilk ve tek dergidir. Bina elektronik sistem teknolojileri alanında faaliyet gösteren tüm firmaların etkinliklerini ortak zeminde buluşturmayı amaçlayan BEST dergisi, firmalar ile müşterileri arasında bir köprü işlevi görerek sektörün gelişimini misyon edinir.

KAPSAMLI ŞEBEKE KORUMASI

Phoenix Contact

Bir binayı ve içindeki elektrikli cihazları emniyet standartlarına uygun çalıştırmak için etkin yıldırım ve aşırı gerilim koruma kaçınılmazdır. Doğru cihazların seçilmesini garantilemek için kalite, kapasite ve uzun ömür özellikle önemlidir – ancak bu sayede uzun vadede duruşlar ve onarımlar önlenebilir. Phoenix Contact’ın Güvenli Enerji Kontrolü ürün gamı yıldırım ve aşırı gerilim korumayı, yeni kıvılcım aralığı teknolojisiyle başka bir seviyeye çıkarmaktadır.

Uygun Montaj Noktaları

Binalar için etkin bir aşırı gerilim koruma konsepti uygulamak için öncelikle tehlike arz eden enerji hatları belirlenmelidir. Gereken koruma cihazları ancak binaya güç taşıyan veya binadan güç çeken hatlar belirlendikten sonra monte edilebilir. Gerekli koruma cihazları kademeli olarak uygulanır – en güçlü koruma cihazı doğrudan bina girişine ve en hızlı açma karakteristiğine sahip olan ürün korunacak cihazın hemen öncesine monte edilir.

Bina Girişinde Optimum Koruma

Ana ve tali dağıtım panolarının korunması; endüstriyel ortamlar, tek amaçlı binalar ve özel mülklerde de önemlidir. Bina ve içindeki elektronik cihazlar için en iyi koruma noktası ana güç kablosunun binaya girdiği yerdir. Bu noktada yeterince güçlü koruma cihazları yoksa etkin koruma konseptinden söz edilemez. Bu noktada en önemli soru planlama aşamasında binanın harici yıldırım koruma sistemi olup olmamasıdır. Harici yıldırım korumalı binalar direkt yıldırım düşmesinde çok büyük enerjiye maruz kalır. Bu durumda VDE yönetmelikleri [1] Tip 1 yıldırım arestörü gerektirir. Kıvılcım aralığı teknolojisi bu tip arestörlerde en etkin çözüm olduğunu ispatlamıştır. SEC ürün gamındaki tip 1 arestörü yeni bir özelliğe sahiptir: İkincil besleme akımlarından arınmış kıvılcım aralığı teknolojisi (Şekil 2 / kenar metnine (1) bakın).

Gelişmiş koruma sistem sürekliliğini arttırır ve duruşları azaltır (kenar metnine bakın (2)). SEC serisi tip 1 arestörler sigortasız olarak; 315 A’e kadar branşman hatlarında kullanılabilir. Büyük nominal akımlı sistemler yer darlığı nedeniyle arestör sigortası uygulanmak zorunda olursa Tip 1 arestör bir çözüm sunar: Yeni FLT-SEC-Hybrid koruma cihazı entegre sigortalı ilk geçmeli tip yıldırım arestörüdür (Şekil 3).

 

 

 

 

 

Ana ve Tali Dağıtım Panolarının Koruması

Tip 2 ek koruma amacıyla tali dağıtım panolarında kullanılır. Bu şekilde geçiş yapan aşırı gerilimler kabul edilen sınırlara iner. Son kullanıcının en az yer kaplayan çözüm ihtiyacına cevap olan SEC serisi yeni Tip 2 arestöründe iki özel işlev vardır. Valvetrab SEC pazardaki en ince aşırı gerilim arestörüdür. Cihaz sigortasız 315 A’e kadar branşman hatlarında da kullanılabilir. Bu hem yer kazandırır hem de montajda maliyet avantajı sağlar. Bu tasarımın diğer bir avantajı kısa kablo mesafeleri nedeniyle çok yüksek koruma seviyesidir.

Nihai Cihazların Koruması

Tüm koruma konseptinin son kademesi Tip 3 arestörlerdir. Bu koruma cihazları hassas koruma olarak adlandırılır ve korunacak cihazın hemen önüne yerleştirilerek kablolardan geçiş yapan gerilim piklerini önler. SEC serisi tip 3 arestörler yaygın tüm gerilim seviyelerinde mevcuttur ve birçok sistemde sigortasız olarak kullanılabilir. Yeniden tasarlanmış dahili ayırma cihazı hem AC hem DC sistemlerde kullanım sağlar. Bu da potansiyel kullanım alanlarını genişletir.

Özet:

Yıldırım ve aşırı gerilim koruma ekipmanlarının doğru seçimi etkin bina korumasının ilk adımıdır. Sadece tam bir koruma konsepti aşırı gerilimlerin bina üzerine etkilerini uzun vadede minimize edebilir. Phoenix Contact’ın yeni SEC serisi hem montaj hem ürün seçiminde büyük kolaylık sağlar (Şekil 4) Uyumlu çalışan koruma cihazları arestör tiplerinin güvenli etkileşimini sağlar. İkincil besleme akımlarından arınmış ve yeniden tasarlanmış kıvılcım aralığı ve sigortasız kullanım imkanı aşırı gerilim korumayı başka bir seviyeye taşımaktadır. SEC serisi bir arestörün durum göstergesi arızalı durumdaysa müşteri için ek bir avantaj söz konusudur: Phoenix Contact fişleri beş yıl süreyle ücretsiz değiştirmektedir.

Referanslar: [1] VDE 0185-305-3 Yıldırım koruma – Kısım 3 Yapılar ve insanlar için fiziksel hasar