BEST dergisi, bina kontrol, konfor ve güvenlik sistemlerini bir arada tek bir disiplin altında toplayan ilk ve tek dergidir. Bina elektronik sistem teknolojileri alanında faaliyet gösteren tüm firmaların etkinliklerini ortak zeminde buluşturmayı amaçlayan BEST dergisi, firmalar ile müşterileri arasında bir köprü işlevi görerek sektörün gelişimini misyon edinir.

IOT CİHAZLARLA VİDEO İZLEME YAZILIMLARININ KULLANIMI

Cemil ÖZDEMİR, Elektronik & Haberleşme Mühendisi PCC Grup CEO

İnternet işlevine sahip bilgisayarlar, tablet cihazlar, akıllı telefonlar vb. insanların günlük faaliyetlerine, ihtiyaçlarına önemli katkılar sunmakta idi. Gelişen teknoloji ile kullanmakta olduğumuz diğer eşyalara, nesnelere de internete bağlanabilme imkanının eklenmesi IoT teknolojisinin doğmasını ve hızlı bir şekilde gelişmesini sağladı.

IoT (Internet of Things) ağ adreslemesi yapılabilen, genel itibariyle sahip oldukları sensörler aracılığıyla belli durumları takip ederek intranet, internet gibi ağlar üzerinden veri göndererek otomatik veya manuel takip, yönetim ve kontrol sağlayabilen cihazlardır. Günümüzde üretilen ve kullanıcıların beğenisine sunulan bir çok üründe bu özelliğin olması yönünde bir eğilim mevcuttur.

Bu ürünlerin basit olanlarının yanı sıra sahip oldukları birden fazla sensör ile oldukça gelişmiş bilgiler üreten ve gönderen türleri mevcuttur. Aç-kapa, açık mı-kapalı mı gibi basit düzeyde bilgi üreten ve işlem yapılabilen IoT cihazlara ilaveten birden fazla özelliğe ve karmaşıklığa sahip bu ürünler akıllı şehir, belediye, ev vb. uygulamalarda kullanılabiliyor.

İnternet işlevine sahip bilgisayarlar, tablet cihazlar, akıllı telefonlar vb. insanların günlük faaliyetlerine, ihtiyaçlarına önemli katkılar sunmakta idi. Gelişen teknoloji ile kullanmakta olduğumuz diğer eşyalara, nesnelere de internete bağlanabilme imkanının eklenmesi IoT teknolojisinin doğmasını ve hızlı bir şekilde gelişmesini sağladı. Yapılan araştırmalara göre 2020 yılı ve sonrasında 25-26 milyar adet civarında cihazın internet üzerinde olacağı öngörülüyor.

IoT cihazlar sağlık, eğitim, ulaştırma, sosyo-kültürel yaşam, bilim, afet takibi gibi çok geniş bir yelpazede kullanılmaya başlanmıştır. Ortamın sıcaklığından, aydınlatmanın durumuna, mağazalar ve dükkanlardaki raf ve dolapların doluluk durumlarına, ürün stoklarına, kişi üstü IoT cihazlarla kişinin sağlıkla ilgili göstergelerine varıncaya kadar bu tür cihazlar üzerinen takip edilip uzaktan kontrol edilebiliniyor. IoT cihazların bu gelişimi, benzer akıllı işlevlere sahip olan video analiz, izleme ve yönetim yazılımlarının (VMS) da bu tür cihazlarla birlikte çalışabilmesi amacıyla entegrasyon süreçlerinin başlamasına neden olmuştur. VMS yazılımları açısından video analiz işlevlerinin ihtiyaç duyduğu sistem kaynakları, ayrıca aydınlatma, gölge ve yansıma vb. gibi nihai başarıyı etkileyen faktörlerden ötürü IoT cihazlardan hazır bir şekilde alınabilecek veriler VMS sistemlerindeki analiz sonuçlarını daha verimli hale getirme potansiyeline sahiptir. Böylece VMS tarafından video analize tabi tutulması ve sonuç olarak oluşturulması gereken bazı istatistiki bilgiler IoT cihazların sensörleri sayesinde hızlı ve kolay bir şekilde elde edilebilmekte ve VMS operatörlerine anında bilgilendirme yapılabiliniyor.

IoT cihazların avantajlarından biri de Cloud (Bulut) ve Yapay Zeka/Derin Öğrenme gibi teknolojilerle uyumlu çalışabilmesi olmuştur. Bu sayede IoT cihazlar her nerede olursa olsun internet üzerinden Cloud alanlarına veri depolaması yapabilmiş, Yapay Zeka/Derin Öğrenme ağları üzerinden depolanan verilerin çok daha verimli şekilde analizini yapmak mümkün hale gelmiştir. Bu son teknolojileri destekleyen video izleme, yönetim ve analiz yazılımları ile IoT cihazlar entegre edilerek IoT cihazlarla video görüntülerinin ilişkilendirilebilmesi güvenlik sistemlerini daha emniyetli hale getiriyor.

Akıllı saatlerden, akıllı buzdolaplarına, komutlarınıza göre internetten sipariş verebilen robot cihazlara kadar IoT nitelikli çok sayıda cihaz büyük miktarda veri üretebiliyor. Bu verilerin hangilerinin önemli veya kritik olduğu, hangileri hakkında ivedilikle harekete geçilmesi gerektiği kullanıcılar tarafından sürekli, atlanmaksızın takip edilemeyebilir.

Görsel, işitsel vb. yöntemlerle bu verilerin değerlendirilmesi, bir eylem gereken durumlarda kullanıcıların zamanında ikaz edilebilmesi önem arz etmektedir. Bu noktada VMS yazılımları etkin çözümler sunuyor.

Uyumlu olan veya uyumlu hale getirilen IoT cihazların tespitleri VMS yazılımları tarafından birer olay olarak kaydedilebilmekte, alarmlar oluşturmak suretiyle kullanıcıları ilgili IoT cihazlarla ilişkilendirilmiş video kanallarına ve arşivine derhal yönlendirebilmekte, alarmları ve ekinde IoT cihaza yönelik ilave bilgileri eposta, SMS vb. yöntemlerle gönderebildiği gibi ekranda açılır pencereler kullanma, sesli alarm oluşturma gibi yollarla kullanıcıların dikkatini çekebiliyor.

VMS yazılımlarla birlikte kullanılan IoT cihazların yerleri bu yazılımların haritalandırma özelliği sayesinde kroki, kat planı, 2D veya GIS harita (Open Street, Google Map vb.) üzerinden videolarla ilişkillendirilmiş şekilde takip edilebilecektir.

IoT cihazların VMS yazılımları ile birlikte kullanılmasının avantajlarından biri de VMS yazılımlarında video analiz için gerekli olan donanım ve sistem kaynakları ihtiyacını azaltmasıdır.

Standart video izleme ve kayıt yapıldığında bu ihtiyaç daha düşük ve ekonomik düzeyde kalırken, VMS yazılımları ile yapılacak video analizler söz konusu ihtiyacı artırmaktadır. Video analiz işlevleri daha yüksek donanım ve sistem kaynağına ihtiyaç duymaktadır. IoT cihazlar ise VMS yazılımlarının videodan ilgili olayları analiz etme ve alarm üretme gerekliliğini azaltacak, video analizle elde edilecek verileri hazır bir şekilde VMS yazılımına sunabilecektir.

Örneğin kişi sayma işlevli sensörlere sahip bir IoT cihaz ile gelen kişi sayısını VMS yazılıma göndermek suretiyle yazılımda sadece video görüntüsünün ilişkilendirilmesi yeterli olacak, böylece VMS ayrıca video analiz için sistem kaynaklarını kullanmayacaktır.

Değişik bir çok alan ve konuda kullanılabilecek IoT cihazlardan gelecek veriler için VMS yazılımların diğer bir artısı gelen verilerin görsel olarak doğrulanabilmesi, gerekli durumlarda ilgili konuya yönelik delillendirme yapılabilmesidir. Örneğin IoT prensibiyle çalışan sensörler koyduğunuz bir ortamdan gelen yangın veya duman alarmı halinde VMS aracılığıyla buradan ivedilikle görüntü alabilmek hem yangın veya duman durumunu doğrulamak, hem nedenlerine ve olası sonuçlarına dair anında bilgi sahibi olmak, peşisıra durum teyit edilmiş bir şekilde müdahaleyi yönlendirmek, sonrasında olaya dair doneleri derlemek değerli bir çıktı olacaktır.

VMS yazılımları kartlı geçiş sistemleri, bariyer, yüz tanıma, yangın alarm ve güvenlik sistemleri gibi entegre edilebildikleri sistemler açısından IoT cihazların da dahil olduğu çok işlevli, komplike çözümler sunabilir. Bu birliktelik, gerek ev, işyeri, hastane, okul vb. yerleşik yerlerde gerekse de kamusal alan, yol, kavşak vb. sahadaki alanlara yerleştirilecek IoT cihazlarla merkezi olarak görülüp takip edilebilen, yönetilebilen akıllı şehirler, belediyeler, kurum ve binalar hatta giyilebilir cihazlar oluşturulmasını sağlar. Akıllı aydınlatma, cihaz ve sistemlerin akıllı denetimi ve takibi (raf, stok, çalışırlık, otomasyon, ölçüm, güvenlik vb.), ulaşım ve ulaştırma, uzaktan sağlık izleme, acil bildirimler, çocuk ve bebek izleme, akıllı trafik kontrolü, akıllı park, erken uyarı sistemleri gibi bir çok alanda kullanılabilecek IoT cihazların sahip oldukları sensörler veya işlevler aracılığıyla ürettikleri veriler VMS yazılımları tarafından alınıp işlenebilir, videolarla ilişkilendirilerek analiz edilebilir. Böylece verilerin metin bazında yapılan analizleri görsel olarak da güçlendirilmiş olur ve daha etkili sonuçlar alınmasını temin edebilir.

VMS yazılımı aracılığıyla entegre edilmesini sağlayacağınız veya halihazırda uyumlu IoT cihazlarınızın ve onlarla ilişkilendirilmiş kameraların canlı ve arşiv görüntülerini 7/24 takip edebilir, IoT cihazlarınızdan gelecek olayları alabilir, filtrelerle inceleyebilir, değişik kural ve senaryolar ile alarmlar oluşturulmasını ve bunların belirleyeceğiniz kişi, kurum ve firmalara bildirim olarak gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

PCC Elektronik olarak yetkili distribütörlüğünü yaptığımız Trassir Video İzleme, Yönetim ve Analiz yazılımı için alanında uzman kişilerden oluşan, güçlü yazılım ekibi IoT cihazların entegrasyonu, IoT cihazlardan gelen verilerin VMS yazılımı ile değerlendirilmesi noktasında azami destek sunabilmektedir. Ayrıca gerek SDK, API gibi kaynakları ile gerekse de Phyton dili ile kullanıcılar ihtiyaç duydukları bazı özellikleri Trassir VMS yazılımı üzerinden alınıp kullanabilecek şekilde kendi yazılım ekipleri tarafından uygulamalar geliştirilmesini sağlayabilecektir.

Gelişim ve değişim teknolojinin etkin kullanımı ile birlikte daha hızlı gerçekleşecektir.VMS yazılımlar bu konuda üstlerine düşeni yapmaktadırlar. Gelecek onu görebilenlerin ve ona hazırlananların olacaktır.