BEST dergisi, bina kontrol, konfor ve güvenlik sistemlerini bir arada tek bir disiplin altında toplayan ilk ve tek dergidir. Bina elektronik sistem teknolojileri alanında faaliyet gösteren tüm firmaların etkinliklerini ortak zeminde buluşturmayı amaçlayan BEST dergisi, firmalar ile müşterileri arasında bir köprü işlevi görerek sektörün gelişimini misyon edinir.

CCTV SİSTEMLERİ VE VİDEO ANALİTİKLER

PCC Grup Cemil ÖZDEMİR, CEO, Elektronik&Haberleşme Mühendisi

Günümüzde yaşamın her alanında yer alan, tüm mekanlarda ihtiyaç duyulanbir sistem haline gelen ve gün geçtikçe kullanıcı beklentilerinin farklılaştığı kapalı devre kamera sistemleri hakkında PCC Grup Ceo’su Cemil Özdemir detaylı bilgiler verdi.

CCTV yani kapalı devre kamera sistemleri yalın veya ilave özelliklerle birlikte kullanılabiliyor. Bu tür sistemleri sadece görüntü kaydı ve izleme yapılabilsin bir sorun çıkarsa video kaydına ulaşılsın düşüncesiyle değerlendirilirken öte yandan sistemin olası problemler halinde alarm verebilmesini, izleme yapan güvenlik personelinin tetikte tutulabilmesini, görüntülerden analiz yapabilmesi şeklindeki beklentilerle de talep edilebilir.

Günümüz teknolojilerine uygun şekilde yüksek kalitedeki video kayıtlarının ihtiyaç halinde izlenmesi, üzerinde çalışılan soruna yönelik uygun video kayıtlarının tespit edilip çıkartılabilmesi uğraştırıcı olabiliyor. Bu yüzden CCTV video izleme ve yönetim yazılımı (VMS) geliştiren üretici firmalar iki konu üzerinde özellikle çalışmaya, yeni teknolojiler geliştirmeye gayret ediyor.

Bunlardan ilki video arşivlerinde daha hızlı, daha kısa sürede biten akıllı arama modülleri geliştirmek, ikincisi ise video analitik modülleri ile video yığınlarının gerçek zamanlı olarak analiz edilmesi, analitik tabanlı kural ve senaryolar ile güvenlik personelinin genel itibariyle aktif ve tetikte olabilmesini sağlamak.

İşletmelere Özel Çözümler Bir VMS yazılımı bunu sağlamak üzere hangi analitiklere sahip olabilir, bu analitiklerin ne gibi özellikleri olmalıdır sorularının cevabı projeden projeye değişiklik gösterse de birbirine yakın isteklerden oluşur. Özet bir şekilde bunları sıralayacak olursak aşağıdaki gibi bir liste oluşturulabilir.

POS Analitiği: Satış noktaları, kasaları olan bir işletmeniz var ancak kasalarda çıkan tartışmalardan, bu tür tartışmalarda olaya dair tarafların haklılık düzeyini ortaya koyacak satışlarla entegre edilmiş video kayıtlarınız olmamasından, müşteri memnuniyetinin zedelenmesinden muzdarip olabilirsiniz. Video kayıtlarının satış işlemleri ile ilişkilendirildiği POS analitiğinde, müşteriden, kasiyerden veya olası kasa sistemi hatalarından kaynaklanan sorunları zamanında tespit etmeniz ve gecikmeksizin değişik çözüm tedbirlerini uygulamaya koymanız mümkün olacaktır.

Akıllı Arama: 7/24 kayıt yapan bir sisteminiz var. Belki bir, belki birkaç ay sürekli kayıt yapıyorsunuz. Terabaytlar dolusu video arşivinde bir problem tespiti yapmanız, bir konuyu, objeyi belki kişiyi bulmanız gerekse söz konusu video yığınında bunu yapmanız ne kadar mümkün olacaktır? VMS yazılımlarına eklenen akıllı arama özelliği ile video karesinin sadece seçeceğiniz alanlarında, seçeceğiniz tarih, saat, hız, büyüklük gibi kriterlerle daha kısa zaman zarfında hedeflediğiniz verilere erişmeniz mümkün olacaktır.

Akıllı PTZ: Farklı yönlere dönebilen, yakına ve uzağa zoom yapabilen PTZ kameraları kullanmak oldukça işlevsel bir niteliktir. Bunu daha işlevsel hale getiren ise sabit bir kameranın yaptığı tespitlerin PTZ kamera tarafından otomatik takip edilebilmesi olacaktır. Bu hem sistemin otomatik bir şekilde önemli olayları takibe alabilmesini hem de güvenlik personelinin olaya odaklanmasını, dikkatinin çekilmesini kolaylaştıran bir işlevdir.

Hareketli Obje Analitiği: VMS yazılımlarının en temel özelliklerinden biri harekete duyarlı kayıt yapabilmektir. Bu nedenle nitelikleri en düşük VMS yazılımlarında bile hareket algılama ve alarm özelliği bulunur. Son dönem gelişmeleri bu analitik imkanını sadece hareket odaklı olmaktan çıkarmış, hareketli objenin boyu, hareket hızı, süresi, hat veya bölge ihlali, hareket yön bilgisi, hareketli obje sayısı gibi ilave gelişmiş özelliklere kavuşturmuştur.

Isı Haritası Analitiği: Hareket duyarlılığına dayanan analitiklerde kaydedilen gelişmeler ile video kayıtlarında tespit edilen hareketler analiz edilerek bambaşka bir analitik türü geliştirilmiştir. Sonuçları farklı “sıcaklık renkleri” ile ekranda gösterildiğinden “ısı haritası” adı verilen bu analitik türünde hareket yoğunluğunun yaşandığı alanlar tespit edilmekte, yoğunluk seviyesine göre farklı renk tonlarında bu alanlar kullanıcının dikkatine ve kullanımına sunulabiliyor. Bu analitik müşteri beklentilerinin tespitinden, reyonların analitik tespitlerine göre yeniden düzenlenmesine, farklı raf dizayn ve satış yöntemleri belirlenmesine kadar değişik birçok pazarlama ve reklam stratejisinin geliştirilmesini temin edebilecektir. Mağazadaki kişilerin konumları, sayılarının tespit edilmesi, kinetik anlamda hareket yoğunluğunun yaşandığı alanların analiz edilmesi gibi nitelikler ilave olarak belirtilebilecektir.

Plaka Tanıma: Site, kampüs, yerleşke, kapalı veya açık otopark, otoyol ve otobanlar gibi oldukça geniş bir yelpazede kullanımı olan plaka tanıma sistemleri genel itibariyle bağımsız olarak satılsa da VMS yazılımları da bunu entegre bir analitik özelliği olarak sunabiliyor. Bu sistemin entegre bir şekilde sunulabilmesi plaka tanıma analitiğinin gerçek zamanlı video kayıtları ile beraber, bütünsel bir yaklaşımla takip ve analiz edilebilmesini sağlıyor.

Yüz Tanıma: Günümüzün revaçta olan analitiklerinden olan yüz tanıma personel, öğrenci vb. devamlılığı, şüpheli şahıs ve güvenlik ihlallerini yapan kişilerin tespiti, eşkal belirleme ve karşılaştırma gibi çok sayıda ve çeşitli işlevi ile video izleme ve yönetim yazılımlarına üstünlük sağlayan bir analitik türüdür. Yüz tanıma analitiği ile cinsiyet ve yaş tahmini yapılabilmesi, aynı anda birden fazla kişinin yüz tespiti ve tanıma işleminin yapılabilmesi, canlı veya arşiv görüntülerden işlem yapılabilmesi, duygusal ifadelerin, mimiklerin analiz edilebilmesi, erişim kontrol sistemlerine entegre edilebilmesi, bina, tesis vb. güvenliği sağlaması, “Müşterini Tanı” olarak nitelendirilen süreç ile perakende mağazalarına yerleştirilen kameralarla müşterilerin satın alma davranış ve tarzlarının analizi yapılarak bunlara uygun pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi bu teknolojinin kullanım potansiyelini artırıyor.

Sağlık Takibi: CCTV sistemlerinin kurulumu kadar bakımlarının ve sistem sağlığının takibi de önemlidir. Bu konuda yerelde sorumlu personelin düzenli şekilde denetlenmesi, farkındalık düzeylerinin artırılması, eğitimler verilmesi gibi değişik çözüm yollarına başvurulabileceği gibi merkezi olarak çalışan ve yönetilen bir sağlık durumu takip sistemi bu alanda etkili bir çözüm teşkil edecektir. Kameraların, DVR, NVR gibi kayıt cihazlarının, bu cihazlarda bulunan bellek ünitelerinin, aradaki iletişim hattının, kameralardan sinyal alımının ve daha birçok değişkenin sağlık durumunun merkezi bir sistem üzerinden takibi, problem tespitinde halinde sorumlu birim ve kişilerin hemen harekete geçirilebilmesi kimi zaman hayat kurtarıcı veya kriz çözücü bir rol üstlenebilecektir

Bu analitiğin bulut teknolojisi üzerinden sunulabilmesi bir avantaj olacaktır.

İnsan Algılama Analitiği: Obje değil insan algılama özelliğine sahip bir video izleme sisteminden en az aşağıda sıralanan faydaları elde etmeniz mümkün olacaktır.

 1. Yangın riskine karşı izlenen bir alanda objelerin güvenliğinden daha ziyade insan hayatının korunması açısından insan varlığının tespit edilmesi
 2. Ziyaretçi giriş çıkışlarının takip edildiği yerlerde insan harici objelerin sayılmaması
 3. Raf veya kasa önlerindeki insan varlığı ve kuyruklarının düzgün bir şekilde tespit edilmesi
 4. Güvenlik sorununa neden olabilecek şüpheli davranışlara sahip insanların tespit edilmesi
 5. Kalabalık ve kargaşa ortamlarının önlenmesi için insan varlığının tespit edilmesi
 6. Engelli, yaşlı, çocuk vb. özel duruma sahip yayaların tespiti ve korunması

Bu faydalar insan tespitinin diğer analitiklerle ilişkisi nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak elde edebileceğiniz faydalardır. Mevcut ihtiyaçlarınız ve beklentileriniz doğrultusunda insan tespiti odaklı daha birçok fayda sağlayabileceğiniz proje tasarlamak imkân dahilindedir. İnsan algılama özelliği tesislerinizde içeri giren fakat çıkmayarak güvenlik riski doğuran kişilerin tespiti, vardiya kontrolü yapılması, belli sayıda kişinin girebileceği alanlara giren fazla kişilerin bulunması, dolayısıyla güvenlik ihlallerinin anlaşılması ve güvenlikle ilgili kişilerin zamanında ikaz edilmesi gibi farklı amaçlar için kullanılabilecektir.

Ziyaretçi Sayma, Kuyruk Tespiti Analitiği: İşletmenize, kurumunuza gelen ziyaretçi sayısının belirlenmesi ve işletmenizdeki olası kuyrukları tespit edebilmeniz ve tedbirler almanız suretiyle değişik avantajlar sağlayabilirsiniz.

 1. Firmanızın, mağazanızın performansının hangi düzeyde olduğunun tespiti,
 2. Müşteri akışı yönetiminin iyileştirilmesi,
 3. Personel dağılımı ve görevlendirmelerinin uygunluğunun ölçülmesi,
 4. Müşteriye dönüşen ziyaretçi oranının tespiti,
 5. Satış, pazarlama süreçlerinin iyileştirilmesi,
 6. Müşteri memnuniyetinin artması vb.

Şüpheli Nesne Detektörü: Bilerek veya bilmeyerek sahipleri tarafından terk edilip gidilen objelerin varlığı halinde bu analitik güvenlik personelinin harekete geçmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını temin edecektir.

Yangın/Duman Analitiği: Fiziki bir yangın alarm sisteminin yerini tutamayacak olsa da bu istenmeyen durumun yani yangın halinin video kaydının yapılması, ön bilgilendirme ve tetikleme yapan ilave bir alarm sistemi gibi bu analitiğin kullanılması mümkündür.

Sabotaj Analitiği: Kameralarınıza yönelik girişimi yapılacak sabotaj fiillerinin (kameranın üstünü örtme, yönünü çevirme, sprey boya sıkma vb.) tespiti ve zamanında tedbir alınması gerekli bir analitik özelliktir. Video Yığını Değil, Değerli Veriler Sunan Bir Maden Bu tür analitik işlevleri video izleme ve yönetim CCTV yazılımlarını çok daha fonksiyonel hale getirmekte, sistemi bir video yığını modundan çıkartarak değerli verilere, analiz sonuçlarına ulaşabileceğiniz bir cevher madeni haline dönüştürmekte, sistem kendisine yapılan yatırımı kısa sürede telafi edebiliyor. PCC Elektronik olarak sizlerin hizmetine ve beğenisine sunduğumuz Trassir VMS ve Analitik yazılımı dile getirdiğimiz bu analitik türlerini desteklediği gibi, yeni analitik işlevlerinin sisteme eklenmesine devam ediliyor. Analitik zenginliğine sahip bir VMS sahibi olmanız kurumunuz, işletmeniz açısından oldukça doğru bir strateji durumundadır. Gelecek onu görmeyi başarabilenlerin olacaktır.