BEST dergisi, bina kontrol, konfor ve güvenlik sistemlerini bir arada tek bir disiplin altında toplayan ilk ve tek dergidir. Bina elektronik sistem teknolojileri alanında faaliyet gösteren tüm firmaların etkinliklerini ortak zeminde buluşturmayı amaçlayan BEST dergisi, firmalar ile müşterileri arasında bir köprü işlevi görerek sektörün gelişimini misyon edinir.

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ VE OFİS BİNALARINDA GÜVENLİK UYGULAMALARI

AVM’lerde risk değerlendirmeleri titizlikle yapılıp, yangın algılama ve alarm sistemleri özel olarak tasarlanmalıdır.

Topluma açık yapılar yangın güvenliği açısından büyük riskleri barındırıyor.

Tahliyenin gerçekleşeceği alanlar; farklı özelliklere sahip kalabalıkları (Yaş, cinsiyet, tahliye eğitim deneyim eksikliği, ya da herhangi bir fiziksel engel) içeren genel alanlar olduğu için bu tür yapılarda çeşitli zaman dilimleri ve tarihlerde insan yoğunluğu önemli oranda değişiklik gösterir. Özellikle yeme içme, sinema ve çeşitli etkinliklerin düzenlendiği alanlarda insan yoğunlukları çok değişken olur.

AVM’lerde genel yapı özellikleri bakımından, yangın algılama ve alarm sistemlerinin özel olarak tasarlanması gereken geniş açık alanlar ve atriumlar bulunuyor. Bu alanlar için risk değerlendirmelerin doğru olarak yapılması, bina tahliye stratejileri ve duman kontrol sistemlerinin tasarım, uygulama ve işletilmesi öncelikle can güvenliği ve sonra da mal güvenliği açısından değerlendirilmesi gerekiyor.

Özel tasarım gerektiren bu alanlar için doğru planlamanın yapılmasının yanı sıra, bakım ve işletme şartlarının da göz önünde bulundurulması gerekiyor. Sistemlerin yapı özelliklerine uygun planlanmamış olması; yangın başlangıcının geç tespit edilmesine ve tahliye stratejisinin başlatılmasına geç kalınacağı anlamına geliyor.

İnsanların tahliye edilebilmesi için yangın algılama cihazlarının standartlar doğrultusunda ve en erken algılamayı yapabilecek şekilde tasarlanmalıdır. Planlama, uygulama ve yangın algılama ve alarm sistemlerinin işletilmesi ile ilgili süreçlerde, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, EN 54 serisi standartlar doğrultusunda ilerlenmelidir. Diğer yandan; AVM ve ofislerde bağımsız profesyonel müzik sistemine sahip olan bağımsız veya kiralık alanların bulunduğu yapılarda, merkezi acil anons sisteminden acil anons verilebilmesi için yangın ihbar sistemi üzerinden röle modülü ile kiralık alan müzik sisteminin yayını kesilmelidir.

AVM ve ofis alanlarında sesli alarm sistemlerinin TSE CEN/ TS 54-32:2015 ve TS EN 50849 standartları doğrultusunda sistemlerinin planlaması, tasarımı, kurulumu, devreye alınması, kullanımı ve bakımı yapılmalıdır.

Sesli tahliye sistemlerinin topluma açık alanlarda uygulanması sırasında, ortam koşullarından dolayı en sık karşılaşılabilecek sıkıntılardan biri, ortamın ses seviyesinin değişkenliği sebebiyle yapılan anonsun duyulabilirliğinin ve anlaşılabilirliğinin zorlaşmasıdır. Bu durum can güvenliği anlamında ciddi bir zafiyete sebebiyet verecektir. Tasarım aşamasında, ortam akustik malzemelerinin belirlenerek sesli alarm sistemi tasarımında ses iletim indeksi (STI) hesapları yapılmalıdır.

Ses iletim indeksi hesaplamaları TSE CEN/TS 54-32:2015 ve EN 60268-16’de belirtilen değerleri sağlamalıdır. Ortam ses seviyesinin değişken olduğu alanlarda ise gürültü mikrofonu kullanılmalı ve bu doğrultuda ses seviyelerini sistem merkezi standartta belirtildiği şekilde asgari ortam gürültü seviyesinin üzerinde kalacak şekilde değiştirmelidir. Yangın Algılama ve Alarm Sistemi EN54 serisi standartlar doğrultusunda olmalıdır ve sistem kullanılan tüm ürünler EN54 serisi standartlarının ilgili bölümlerine uygun ürünler olmalıdır.