BEST dergisi, bina kontrol, konfor ve güvenlik sistemlerini bir arada tek bir disiplin altında toplayan ilk ve tek dergidir. Bina elektronik sistem teknolojileri alanında faaliyet gösteren tüm firmaların etkinliklerini ortak zeminde buluşturmayı amaçlayan BEST dergisi, firmalar ile müşterileri arasında bir köprü işlevi görerek sektörün gelişimini misyon edinir.

TESKON, SEKTÖRÜ İZMİR’DE BULUŞTURMAYA HAZIRLANIYOR

TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından İzmir Şubesi yürütücülüğünde düzenlenen Tesisat Mühendisliği Kongresi 14. kez İzmir’de gerçekleştirilecek. Teskon 2019 hakkında, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Başkanı Yunus Yener ile görüştük.

14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 17-20 Nisan 2019 tarihinde İzmir’de MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenecek. Sadece tesisat alanında değil, genel anlamda ülkemizdeki en büyük sektörel etkinliklerden birisi olan Teskon’a ilişkin kısaca bilgi verir misiniz?

Yunus YENER: İki yılda bir periyodik olarak düzenlendiğimiz Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi’ni belirttiğiniz tarihlerde ve 14. kez İzmir’de gerçekleştireceğiz. Hazırlık sürecini de gözettiğimizde ilk kongreden itibaren 28 yıla yakın bir süre ediyor. Aynı coşku ve heyecanı taşıyarak sürekli gelişen, büyüyen bir etkinliği gerçekleştirmek açıkçası bizi kurumsal olarak gururlandırıyor. TESKON’lar sektörün bilgi ve deneyim paylaşım platformu olduğu kadar katılımcıları heyecanlandıran, şölen havasında buluşmalar olarak gerçekleşmektedir. TESKON ilk kez 15-17 Nisan 1993 tarihleri arasında İzmir Balçova Termal Tesisleri’nde profesyonel tesisat mühendisliği, tesisat mühendisliğinde tasarımcı, malzeme imalatçısı, uygulayıcı, denetçi ve kullanıcı ilişkileri ve eğitim gibi çağdaş bilgi ve teknolojilerin tartışılması ve yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenmiştir. Bu alanda ulusal ölçekte ülkemizde düzenlenen ilk büyük organizasyon olduğunu söyleyebilirim. İlkinde 38 bildiri, 3 panel ve 48 firmanın sergi açtığı kongremizin 2017 yılında düzenlenen 13.’sünde 167 bildiri, 2 panel, 15 kurs ve 96 firma sergi açtığı devasa bir organizasyon haline gelmiştir. Kongrelerde meslektaşlarımız tarafından yapılan tartışmalar ve varılan sonuçlar neticesinde, Odamızın tesisat ile ilgili birçok yönetmelik ve uygulaması şekillenmiştir. Özellikle yapı sektöründe tesisat mühendisliğinin önemi, kongrelerimizin bilimsel ve sektörel katkısı ile çok katlı ve büyük hacimli yapıların yaygınlaşması, güvenlikli, çevreye uyumlu ve konforlu mekana duyulan gereksinim her geçen gün daha fazla karşılık bulmaktadır.

Kongreyi düzenleyeceğimiz Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi tüm örgütümüzün ve meslektaşlarımızın özverileri ve katkıları ile inşa edilerek İzmir’e kazandırılmıştır. Bu mekân TESKON’un daha da büyümesine olanak sağlamıştır. Bu yıl düzenleyeceğimiz kongrede de tüm salonlarımızı seminerler, sempozyumlar, kurslar, teknik bildiri oturumları, paneller, konferanslar, çalıştaylar, sabah toplantıları ve sosyal etkinlikler ile doldurmayı amaçlıyoruz. Bütün bu Kongre etkinliklerinin, Hannover Messe organizasyonunda yedinci kez birlikte düzenlediğimiz Teskon+Sodeks fuarı ile oluşturduğu bütünlük; sektör için gelenek haline gelen önemli bir bilgi üretme ve paylaşma platformu olma özelliği taşımaktadır.

14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi’nde bu yıl bizleri neler bekliyor?

Teskon 2019 için iki yıl öncesinden başlanan hazırlık kapsamında düzenleme ve yürütme kurulları kongrenin çerçevesini belirledi ve program içeriğinin oluşturulması için çalışmalarına devam ediyor.

Sektör derneklerinin görüşlerini yüz yüze almak amacıyla İstanbul Şube binamızda bir toplantı gerçekleştirdik. Çok verimli geçen bu toplantıda gördük ki sektörel derneklerimiz Teskon 2019’da görev almak istedikleri konularla ilgili toplantılara ve çeşitli platformlarla hazırlıklarına başlamış durumdalar. Ayrıca danışmanlar kurulundan gelen öneriler de değerlendirilerek katılımcı bir platform oluşturulması, program içeriğinin daha da zengin hale getirilmesi amaçlandı. Kongre kapsamındaki kurs, seminer, sempozyum konularımız ve bu platformların yöneticileri belirlendi. Yürütme kurulumuz, çalışmaları devam eden bu platformların oluşumunda geçmiş yıllarda düzenlenen kongrelerde ilgi gören konuların devam etmesine ve yeni belirlenen konuların ise güncel, ihtiyaç duyulan ve katılımcıların talepleri göz önünde bulundurularak oluşturulmasına özen gösterdi.

İlk çağrı broşürümüzü yayımlayıp kamuoyu ile paylaştıktan sonra bildiri çağrımıza 263 bildiri özeti gönderilerek başvuruda bulunuldu. Bu çalışmalar Teskon 2019’un yine verimli geçeceğine ilişkin önemli bir veridir diye düşünüyoruz. Seminer, sempozyum, kurs içeriklerine baktığımızda Teskon’un daha geniş kesimlere ulaştırılacağına inanıyor ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bugün ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartları da göz önünde bulundurduğumuzda, kurum ve firmaların mevcut belirsizlik ortamını bilimsel yaklaşımla, üretimle, ihracatla, emeğin hak ettiği değeri vermesiyle aşabileceği kanısındayız. Teskon tüm bu kriterlere yol gösteren, ön açan ve birliktelikler oluşturan bir etkinlik olacaktır. Bugüne kadar yayımladığımız kongre sonuç bildirileri, ülkemizin bu alandaki en önemli sorun ve ihtiyaçlarının bu kongrede ele alındığını ve çözümleriyle birlikte kamuoyu ile paylaşıldığını göstermektedir. Sonuç bildirilerinde belirtilen sorunların takipçisi olmayı sektör dernekleriyle beraber sürdüreceğiz.

‘MEKANİK TESİSATTA GERÇEKLER VE GELECEK’

Bu kongrede ele alacağınız ana tema ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Bu kongremizde de sektörün önemsediği bir ana başlık belirlendi: “Mekanik Tesisatta Gerçekler ve Gelecek”. Kapsayıcı bir ana tema olduğunu düşünüyorum.

Mekanik tesisat alanında bugüne kadar yapılan tasarımlar ve ortaya çıkan uygulamalar arasında ciddi çelişkiler olduğu gerçekliğini, bu alanda çalışan mühendisler ve mimarlar olarak bizler biliyoruz. Bununla birlikte, mekanik tesisat alanında teknoloji, operasyonel talepler, kodlar ve tasarım hedefleri sürekli değişiyor. Sistem tasarımcıları, üreticiler, temsilciler ve taahhüt firmaları değişen endüstri ortamına uyum sağlamak durumundalar.

Gelecekte daha uzun erimli ve net sıfır enerjili binalara doğru yönelim artmaya devam ederken, diğer doğal sistemler ile eşleştirilmiş bütünleşik yenilenebilir enerji sistemlerinin dâhil edilmesi giderek yaygınlaşacaktır. Bütünleşik yenilenebilir sistemlerin oluşturulması, bunların uygulamaları ve net sıfır enerjili binalara doğru yenilenebilir ve doğal sistemlerin kullanılmasına dair gelişmelere odaklanılacaktır.

Konforun, iç hava kalitesinin ve enerji verimliliğinin artırılmasına verilen önemle birlikte, sistemleri optimize etmede güçlüklerle karşılaşıldığını biliyoruz. Bu nedenle her bina veya sistem için en iyi tasarım kriterlerini bulmaya yönelik için stratejilere odaklanılarak kod ve standartlar oluşturmalıdır.

Yapılar karmaşık hale geldiğinde, yüksek performanslı sistemlerin geliştirilmesinde mühendisliğin rolü daha fazla önem kazanmakta, mühendislerin mimari üzerindeki etkisi ve rolü artmaktadır. Bugünün ve geleceğin binalarında kullanılacak tüm sistemlerin sürdürülebilir, güvenli, sağlıklı olması, mekanik tesisat mühendislerine büyük sorumluluklar yüklüyor. Bu durum mühendisleri sistemlerin tasarımından, imalatından, ömürlerini tamamladıktan sonra ne olacaklarına kadar izleme, çevre ve ekonomiklik kriterlerine dikkat ederek sistem seçme ve tasarlamaya yönlendirmektedir.

Nesnelerin İnterneti Kavramının Üzerinde Daha Fazla Durmak Gerekiyor

Dünyadaki genel eğilimleri gözeterek, akıllı şehir, bina ve evlerde enerji verimliliği, güvenlik ve dijitalleşme, akıllı ürün sistemleri ve nesnelerin interneti kavramları üzerinde daha fazla durmamız gerekiyor. “Nesnelerin İnterneti”nin mekanik tesisat sistemlerindeki uygulamaları ve kullanımı ile sistemlerin gerçek zamanlı izleme, kestirimci bakım, uzaktan tespit, toplam kontrol edilebilirlik, sistem uyarlanması gibi etkileri daha da önem kazanıyor.

Yüksek performanslı bina ve sistemlerin tasarımı ile birlikte yapımı, devreye alınması, işletilmesi ve bakımı, hedeflenen performans seviyelerinin karşılanması için kritik önem taşır. Yukarıda belirttiğimiz konulara bağlı olarak; tasarım, sistemler, uygulama, test ve devreye alma, işletme, ölçme, denetim, eğitim, eğitim araçları ve yöntemleri, yasal düzenlemeler vb. mekanik tesisat sistemlerindeki faktörlerin önemini ve uygulanma yöntemlerini tartışarak gelişen dijital teknolojilere bağlı olarak geleceğimizi katılımcılarla birlikte kurgulamaya çalışacağız. Ayrıca sıklıkla karşılaşılan sorunlar veya yanlış uygulamalar ve bu sorunlardan kaçınmak için yapılması gerekenlerin de kongrede ele alınacağını belirtmeliyim.

Teskon 2019 için eklemek istediğiniz bir mesajınız var mı?

İnanıyorum ki Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongremiz, alanında çok ciddi bir bilgi paylaşım platformu olmaya devam edecektir. Etkinliğin gerçekleşmesinde bugüne kadar katkı koyan, bu başarıda emeği olan herkese, bütün kişi, kurum ve kuruluşlara Oda Yönetim Kurulu ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Bu birlikteliği daha da artırabilmek için sektör içinde yer alan tüm kurum, kuruluş ve kişileri 17-20 Nisan 2019 tarihlerinde İzmir’de MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde düzenlenecek olan sektörün buluşma noktasına, 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Teskon+Sodeks Fuarı’na davet ediyorum.