BEST dergisi, bina kontrol, konfor ve güvenlik sistemlerini bir arada tek bir disiplin altında toplayan ilk ve tek dergidir. Bina elektronik sistem teknolojileri alanında faaliyet gösteren tüm firmaların etkinliklerini ortak zeminde buluşturmayı amaçlayan BEST dergisi, firmalar ile müşterileri arasında bir köprü işlevi görerek sektörün gelişimini misyon edinir.

TÜRKİYE’DE YEŞİL BİNA KAVRAMININ GELİŞİMİNE YEREL HİZMET: ERKE GREEN ACADEMY

ERKE

ERKE Proje Yöneticisi Dilara Nur Keskin: “ERKE kurucu ortakları Cemil Yaman ve Dilda Yaman tarafından oluşturulan ERKE Green Academy’yi bir sürdürülebilirlik merkezi olarak tanımlayabiliriz. Yeşil bina laboratuvarı niteliği taşıyan LEED Platinum ve BREEAM Very Good sertifikalı binasında sürdürülebilirlik, yeşil bina, sürdürülebilir malzemeler, WELL sağlıklı bina eğitimleri veriliyor.”

Sürdürülebilir bina çalışmalarında nasıl bir yol izliyorsunuz?

Sürdürülebilir bina çalışmalarının, binanın ön tasarım sürecinden başlayarak inşaatın sonuna kadar takip edilen bir süreç olduğunu belirtmeliyim. Projenin en başında, işverenin de katılımıyla birlikte tüm disiplinler; mimar, makine mühendisi, elektrik mühendisi, peyzaj mimarı ve yeşil bina uzmanı olarak bizler bir araya gelip projede sürdürülebilirlik kriterleri çerçevesinde hangi uygulamaları gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğimiz konusunda bir toplantı yaparak projedeki sürdürülebilirlik hedeflerini belirliyoruz. Bu hedefler doğrultusunda da tüm süreç boyunca; enerji verimliliği, su verimliliği, sürdürülebilir malzeme seçimleri, iç hava kalitesi gibi konularda gerekli analiz ve kontrolleri yaparak tasarım ve inşaat ekipleriyle koordineli bir şekilde projeyi ilerletiyoruz.

Yeşil bina uygulamalarının ülkemizde yaygınlaştırılması ve bilincin artması için ne gibi çalışmalar yapılmalı?

İklim değişikliği etkilerinin her geçen gün kendini daha da göstermesiyle birlikte, dünyada ve ülkemizde sürdürülebilirlik kavramına olan ilginin son yıllarda arttığını gözlemleyebiliriz. Yeşil bina özelinde durumu değerlendirirsek; kamu kurumları veya üniversiteler vasıtasıyla yapılacak Yeşil Bina çalıştaylarının artırılması, yine kamu kurumları kapsamında “yeşil bina” kavramının detaylı bir şekilde irdelenmesi ve hayata geçirilerek örnek proje teşkil etmeleri, vergi indirimleri gibi teşvik uygulamaları yeşil binaların yaygınlaşması amacından faydalı olabilir. Yerel sertifikasyon çalışmaları da yeşil bina kavramının bilinirliğini artıracaktır. Çedbik’in B.E.S.T. konut sertifikası, takip ettiğimiz kadarıyla bakanlığın yerel yeşil bina sertifikasyonuyla ilgili devam eden çalışmaları bu konuda faydalı olacaktır.

ERKE Green Academy projesinden bahseder misiniz?

ERKE kurucu ortakları Cemil Yaman ve Dilda Yaman tarafından oluşturulan ERKE Green Academy’yi bir sürdürülebilirlik merkezi olarak tanımlayabiliriz.

En üst seviyedeki yeşil bina sertifikalarından LEED Platinum sertifikasına sahip olmanın yanı sıra BREEAM Very Good sertifikalı ve 2013 yılında Gayrimenkul Sektörünün En Prestijli Ödülleri “Sign of the City Awards” yarışmasında ‘En Yeşil Bina’ kategorisinde birinci seçilmiş örnek bir binadır. Burada verilen sürdürülebilirlik, yeşil bina, sürdürülebilir malzemeler, WELL sağlıklı bina eğitimleriyle birlikte eğitim katılımcılarının, örnek uygulamaları somut olarak görme fırsatı yakaladıkları yeşil bina laboratuvarı niteliği taşıyan bir binadır. ERKE Green Academy’de eğitim alan kişilerin yanısıra üniversitelerden de Academy’ye ziyaretler olmaktadır.

Bu projenin amacı nedir?

Aslında belirttiğim gibi; bir sürdürülebilirlik merkezi olmak ve ERKE bünyesindeki uzman kadroyla birlikte, sürdürülebilirlik kapsamındaki tüm konularda öncü olarak, sahip olduğu bilgi birikimini eğitimler vasıtasıyla aktarıp, uygulamaları yerinde görme fırsatı sunabilmek.

Sağlıklı bina tasarımı nedir ve verdiğiniz eğitimin içeriği, faydaları nelerdir?

Sağlıklı binalar, bina sakinlerinin sağlığı ve yaşam kalitesine odaklanarak tasarlanmış, inşa edilmiş ve işletilen binalardır. Yeşil ve çevreye duyarlı bina uygulamalarının dünya çapında artmasıyla birlikte insan sağlığını ve konforunu bina uygulamalarında ön plana çıkarmak gündeme geldi. Bunu yeşil bina sistemlerinin bir tamamlayıcısı olarak düşünebiliriz. Bu kapsamda da 2014 yılında WELL sağlıklı bina sertifikası oluşturulmuştur. Vaktimizin yaklaşık %90’ını iç mekanlarda geçirdiğimizi düşündüğümüzde, içinde bulunduğumuz binanın bizlerin sağlık ve konfor koşullarımıza uygun bir şekilde yapılmış olmasının önemini anlayabiliriz.

GBCI tarafından onaylanmış WELL Uzmanı olarak, ERKE Green Academy’de WELL sağlıklı bina eğitimlerini ilgilenen mimari, mühendislik, proje yönetimi, inşaat, malzeme firmaları gibi firmalara ya da bireysel katılımcılara vermekteyiz.

Bu eğitimle birlikte bir bina nasıl “sağlıklı bina” olur sorusunun cevabı alınmış oluyor. Örneğin, tasarımcı bu bilgiler ışığında tasarımına yön verirken, malzeme firmaları ürünlerinin sağlıklı binalarda kullanılabilmesi için nelere dikkat etmeleri gerektiğini görüyor, proje sahibi bina işletmesinin nasıl “sağlıklı” olabileceğini bu eğitimle öğrenmiş oluyor. Sağlıklı bina, önemi gitgide artan bir kavram olduğu için ülkemizde de yapılacak ilk uygulamalar örnek olma niteliği taşıyacaklardır.

Enerji verimli binalar ve yapılar için, izlenmesi gereken en doğru yol nedir?

Öncelikle ilk adım binanın lokasyonu ve güneş ile olan ilişkisinin iyi analiz edilmesidir. Bina formu ve cephe optimizasyonunun sağlanması pasif güneş özelliklerinin kullanımı açısından ve bina soğutma yükünü büyük oranda artırmaması açısından önemlidir. Bir sonraki aşamada malzeme seçimlerinin yanı sıra mekanik-elektrik sistemleri seçilirken bu sistemlerin verimlilikleri dikkate alınmalı ve seçimlerin nasıl etki edeceğini öngörebilmek için seçimler yapılmadan önce bina kapsamında enerji modellemesi analizleri yapılarak bina için en etkin fayda-maliyet oranını sağlayacak seçimler yapılmalıdır.

Şimdiye kadar yer aldığınız projelerden bahseder misiniz? Bu projeleri ileriye taşımak için neler yaptınız?

30 adet sertifikalandırılmış yeşil bina projesinde görev aldım ve şu anda da sertifikasyon sürecinde olan yaklaşık 40 adet projede yeşil bina danışmanı olarak proje yöneticiliği görevini sürdürüyorum. Projeleri ileriye taşımak amacıyla bir danışman olarak; her projenin kendi koşulları çerçevesinde; çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik için atılabilecek adımlar konusunda proje sahibi, tasarımcı ve uygulamacıları yönlendirmek temel görevimiz olmuştur.

Yeşil ve sürdürülebilir şehirler için hem firmaların hem de devletin ne gibi çalışmalar yapması gerekir? Siz neler önerirsiniz?

Sürdürülebilir şehirler dediğimizde daha üst ölçek bir kavramdan bahsediyor oluyoruz. Bu da devlet kurumlarının çalışmaları olmadan bunu gerçekleştirmenin imkansıza yakın olduğu anlamına geliyor. Öncelikle çevre düzeni planlarından başlayarak alt ölçeğe kadar, plan kararlarında sürdürülebilirlik vizyonu temel alınmalı, örnek uygulamalar incelenmeli, ve o kent mekanının karakterine uygun bütüncül planlar oluşturulmalıdır. Dünyada yeşil ve sürdürülebilir şehirler oluşturmak için sürdürülebilirlik kriterlerinin belirlendiği sertifikasyonlar vardır. LEED for Cities & Communities bu sertifikalardan biridir. Mevcut ya da planlanan bir kent mekanı için bu gibi sertifikasyon gerekliliklerinin takip edilmesi daha sürdürülebilir şehirlere kavuşabilmemiz açısından bir adım niteliğinde olabilir.