BEST dergisi, bina kontrol, konfor ve güvenlik sistemlerini bir arada tek bir disiplin altında toplayan ilk ve tek dergidir. Bina elektronik sistem teknolojileri alanında faaliyet gösteren tüm firmaların etkinliklerini ortak zeminde buluşturmayı amaçlayan BEST dergisi, firmalar ile müşterileri arasında bir köprü işlevi görerek sektörün gelişimini misyon edinir.

KKB ANADOLU VERİ MERKEZİ BİNA OTOMASYON SİSTEMİ

SCS Bina Otomasyon

KKB’nin (Kredi Kayıt Bürosu) Ankara’da 43 bin m2 arazi üzerine kurduğu, KKB Anadolu Veri Merkezi, 2016 sonunda inşaat çalışmaları tamamlanarak hizmete girmiştir. Bankaların yedekleme ve ana veri merkezi hizmeti ihtiyaçlarını karşılayacak olan Merkez, finans sektöründe altyapı maliyetlerinin paylaşılacağı, operasyonel uygulamaların merkezileştirileceği bir veri merkezi olarak da planlanmıştır.

KKB Anadolu Veri Merkezi hâlihazırda bir Veri Merkezi, bir Destek Binası ve bir Müşteri Operasyon Merkezi (MOM) binasından oluşmaktadır.

Son teknolojilerle, LEED Gold standartlarında çevreci yaklaşım ile yüksek enerji verimliliği ve en yüksek kullanılabilirlik standardı olan TIER IV seviyesinde tasarlanan veri merkezi, KKB’nin yüksek güvenlik standartlarının geliştirilerek uygulandığı örnek bir veri merkezi tesisi olmuştur.

Projelendirme aşamasında binanın network altyapısının çok gelişmiş olması nedeniyle tüm PLC kontrol kartlarımız ethernet haberleşmeli seçildi. Toplam 28 adet PLC kontrol kartı kullandık. Bunların 7 adeti modüler, 21 adet de kompakt karttır. Modüler yapıdaki kontrol kartları ve DDC paneli ileride sisteme ilaveler olur düşüncesiyle belli oranlarda yüksek kapasitede seçildi.Projede toplam 6 adet DDC paneli binanın en uygun lokasyonlarına yerleştirilerek buralarda bulunan mekanik sistemlerden fiziki-entegrasyon noktaları alındı.

Projede alınan fiziki nokta sayısı 400, açık protokol entegrasyonu (third party) ile alınan nokta sayısı da 4,500 civarındadır. Destek Binası, MOM Binası ve Veri Merkezi binalarının bodrum katı, ara katlar ve çatılarında bulunan kontrol kartlar ile aşağıda belirtilen sistemler kontrol edilmekte veya izlemeleri yapılmaktadır:

Kontrol veya izleme yapılan sistemler;

• Klima santralleri (40 adet),

• Rooftop (4 adet),

• Hassas Klimalar (9 adet),

• VRF İç Üniteler (270 adet),

• Egzoz fanlar (25 adet),

• Sıcak Kullanım Suyu ve Sirkülasyon Pompaları,

• Depoların (Kullanım, Yangın, Bahçe) Seviyeleri ve Hidrofor bilgileri,

Klima santrallerinin tamamı Veri Merkezi binasının sistem odalarını şartlandırmaktadır. DencoHappel marka klima santralleri ile modbus TCP/IP haberleşme sağlayarak izleme yapılıyor. Herbir klima santralinden bina otomasyon sistemine 40 nokta alınıyor. Hiçbir ekstra kablolamaya ihtiyaç duymadan sadece network altyapısını kullanarak toplamda 1600 noktayı BAS’dan izlenebiliyor.

Destek Binası ve MOM Binası’nın çatısında 2’şer adet bulunan Rooftoplar’ın kontrolü tamamen otomasyon tarafından yapılıyor. Belirli zaman programına göre çalıştırılan cihazlar ilgili mahali konforlu düzeye getiriyor. Altherm marka Rooftop’lar ile modbus-rtu haberleşme sağlayarak herbir cihazdan 42 nokta tek kablo üzerinden alınıyor.

Emerson marka Hassas Klimalar ile de modbus-rtu üzerinden haberleşme sağlandı. Herbir cihazdan 50 nokta alındı. Rooftoplar gibi kontrol ve izleme BAS’dan yapılır şekildedir.

VRF iç üniteleri otomasyondan izleme yapılacak şekilde programlandı. Yaklaşık 270 adet iç ünitelerden alınan bilgiler ile her mahalin sıcaklığı, cihazlarıın durumu-arızası izlenebiliyor. Devreye alma maliyetini büyük oranda düşüren entegrasyonlar bu projemizde çok kullanıldı.

Açık protokol ile haberleştiğimiz cihazlar ve haberleşme tipi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

No Cihaz Marka Haberleşme Tipi

1 Klima Santralleri DencoHappel Modbus TCP/IP

2 Rooftop Altherm Modbus RTU

3 Hassas Klimalar Emerson Bacnet IP

4 VRF İç Ünite Mitsubishi Elektrik Modbus RTU

5 Nemlendirici Carel Modbus RTU

6 Meteoroloji Sensörü Lufft Modbus RTU

Yukarıda belirtilen 6 farklı sistem ile açık protokoller üzerinden haberleşerek hem kablolama, hem de devreye alma maliyetileri düşürüldü. Ayrıca her bir cihazdan alınan bilgileri fiziki nokta olarak almak mümkün değildi. Entegrasyon harici fiziki noktalar ile bilgiler alınan egzoz fanlar, sıcak kullanım suyu pompaları ve depo seviyeleri bulunuyor.

Binalarda bulunan Egzoz Fanlar; WC, Mutfak ve Genel Mekanların egzozu amaçlı kullanılmaktadır. Egzoz fanlardan WC ve mutfaklara hitap edenler 7/24 şeklinde, genel mekan egzoz fanları ise mesai saatleri zaman programına göre çalışmaktadır. Tüm egzoz fanlar çalışma saatleri işletmenin ihtiyacına göre ayarlanabilmektedir.

Sıcak Kullanım Suyu pompaları otomasyondan sürekli çalışacak şekilde programlandı. Binalarda sıcak su elde edilmesi için VRF dış ünitelerinin ısısından faydalanıldı. VRF dış ünitelerinden elde edilen ısı eşanjörlerden geçirilerek ısı transferi yapılmıştır. Böylece bedava sıcak su elde edilebilmiştir.

Depoların (Kullanım, Yangın, Bahçe) seviyeleri izleniyor. Su seviyesinin azalması durumunda alarm oluşturuldu. Ayrıca su seviyelerinin trendleri izlenerek günlük-haftalık tüketim miktarları da görülebiliyor.

Yukarda bahsedilen sistemler grafik arayüz programımız Desigo CC üzerinden izlenmektedir.

Siemens’in bina otomasyonu için yeni çıkardığı grafik arayüz programı Desigo CC’nin birçok avantajları mevcuttur. Renkli grafikleri, animasyonlarının çok fonksiyonlu olması, log görüntüleyici özelliği, zoom özelliği, trend gruplaması, tüm açık protokolleri desteklemesi, web tabanlı olması özelliklerinden bir bölümüdür. Projemizde bu özelliklerden çok faydalanıldı, özellikle dev ekranda (Wall) görüntüleme yapıldığından standartların dışına çıkarak daha renkli grafikler-animasyonlar oluşturuldu.

SCS Bina Otomasyon firması olarak (Siemens Solution Partner) proje alındığı andan itibaren Siemens’in yazılımsal ve donanımsal üstünlüklerini kullanarak bina otomasyon sistemini tasarlıyor ve uygulamaya geçiriyor.