BEST dergisi, bina kontrol, konfor ve güvenlik sistemlerini bir arada tek bir disiplin altında toplayan ilk ve tek dergidir. Bina elektronik sistem teknolojileri alanında faaliyet gösteren tüm firmaların etkinliklerini ortak zeminde buluşturmayı amaçlayan BEST dergisi, firmalar ile müşterileri arasında bir köprü işlevi görerek sektörün gelişimini misyon edinir.

KAMUDA AKILLI UYGULAMA KULLANIMI VE CCTV SİSTEMLERİ

PCC

Cemil Özdemir

Elektronik&Haberleşme Mühendisi, PCC Grup CEO

Geliştirilmekte olan teknolojiler müstakil olarak kullanıma has kalmamakta, kullanıcıların günümüz istek ve beklentilerine uygun şekilde mobil kullanıma da açık üretilmektedir. Artık neredeyse her bir yenilik internet veya kullanıcı erişimine açık diğer sistemler ile entegre biçimde gelmektedir. Kullanıcılar yeni bir ürün edinecekleri zaman bu ürünü başka hangi platformlar üzerinden kullanabileceklerini incelemeye başlamış durumdadır.

Evinize aldığınız klimayı eve gelmeden cep telefonunuz üzerinden açabilmek, evinizi uygun sıcaklığa getirmek, evden çıktığınızda acaba açık unuttum mu diye sizi endişeye sevk eden gazı, suyu vb. öğeleri uzaktan kapatabilmek, kaybolup duran kumandalar yerine cep telefonunuzdan, tabletinizden belki bilgisayarınızdan ilgili cihazları yönetebilmek küçük birer örnek durumundadır.

Elbette bu kullanımları tek yönlü saymak hata olacaktır. Diğer sistemlerle, cihazlarla entegre çalışabilen bu ürünler mevcut çalışma ve sağlık durumları, yapılmış ve yapılacak olan işlemler hakkındaki bilgileri de tutacak ve gerektiğinde inceleyebilmenizi sağlayacaktır. Gelişen teknoloji ile çevremizdeki unsurların akıllı hale getirilmesi güvenlik, yaşamda kolaylık, ekonomik kazanım, doğanın korunmasına katkı gibi bir çok avantajı beraberinde getirmektedir.

Akıllı uygulamalar son kullanıcı yani bireyler bazında olduğu kadar kamudaki kullanımları ile toplumun da hayatını kolaylaştırmaktadır. Dilekçe vermek, takip etmek, şikayet veya istekte bulunmak gibi işlemleri ilgili kamu kurumlarına bizzat giderek, yorularak, ulaşımda sıkıntı çekerek yapmak yerine bilgisayarınızdan, cep telefonunuzdan yapabilmek adeta bir lütuf gibidir.

Elektrik, su vb. faturalarınıza mobil olarak ulaşabilmek, ödeme yapabilmek hatta mobil olarak arızalardan ve nedenlerinden haberdar olabilmek gibi akıllı teknolojiler hem kıt kaynaklardan ciddi bir tasarruf sağlamakta hem de yaşam kalitenizi artırmaktadır.

Teknolojideki ve insan ihtiyaçlarındaki bu eğilimin farkında olan üreticiler kadar kamu kurum ve birimleri de sundukları hizmetleri akıllı platformlara taşımaya gayret etmektedir. Otobüs durağında beklerken otobüsün varmasına ne kadar süre kaldığını, hangi otobüs ile nereye gidilebileceğini, yolculuğun tahminen ne kadar süreceğini gösteren uygulamalardan tutun da devasa alanları kameralarla gözlem altında tutup kent güvenliğini tehlikeye sokan durumlarda görevlileri ikaz eden, toplumun güvenliğini sağlayan kent güvenliği sistemlerine kadar değişik birçok akıllı sistem hayatımızı kolaylaştırmaya devam etmektedir.

Bu sistemlerin, cihazların avantajlarından biri de metin bazlı bilgilendirmenin yanı sıra görsel, işitsel bilgilendirme yapabilmeleridir. İnsan doğası gereği aynı düzeyde konsantrasyonu uzun süre devam ettiremez. Akıllı sistemler SMS, eposta, sesli bildirim, görsel bildirim gibi çok farklı yöntemlerle sorumlu kişilerin zamanında harekete geçmesi için haber verme görevlerini yerine getirirler.

Akıllı sistemler hızla çoğalan dünya nüfusu, kırsaldan kentlere yükselen göç oranı, kıt kaynaklar, artan ihtiyaçlar karşısında bunların neden olduğu karmaşaya çözüm teşkil edebilecek öğelerden bir tanesidir.

Yaptıkları işleri, sundukları hizmetleri akıllı hale getiren kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının hem kendi açılarından hem de toplumsal anlamda ciddi kazanımlara, mali tasarrufa ve sosyal rahatlamaya katkı sağladıkları görülmektedir.

Yeni istihdam ve yatırım alanlarının açılmasında, trafik akışının optimize edilmesinde böylece trafikte geçirilen sürenin azaltılmasında, yakıt tasarrufu sağlanmasında, doğaya karbon salınımının azalmasında, kent içi güvenlik ve asayişin artırılmasında, elektrik ve su gibi kaynakların daha verimli kullanılmasında hatta turistik deneyimlerin akıllı hale getirilmesi ile turizm kaynaklı girdilerin yükseltilmesinde akıllı sistemler önemli rol üstlenirler. Barselona, Kopenhag gibi şehirlerde uygulanan akıllı sistemler sayesinde elde edilen başarı ve katkılara dair detaylı bilgiler internette kolayca bulunabilmektedir. (örneğin bknz. Teknik ve Çevresel İdare Dairesi. (2015). Kopenhag Akıllı Şehir 2015, Şehir Bilgisi Raporu)

Mobil cihazların, çeşitli dijital platformların, açık veya kapalı ve büyük veya küçük veri kaynaklarının, nesnelerin interneti ve 3 boyutlu yazdırma teknolojilerinin, insansız hava araçlarının hatta sosyal etkileşim özellikle robotların kullanımı ile her geçen gün evlerimiz, şehirlerimiz daha akıllı ve yaşanabilir hale gelmektedir.

Bu büyük resmin bir parçası olarak, kent güvenliğinin sağlanması, iyileştirilmesi ve kamusal hizmetlerin geliştirilmesi adına CCTV sistemlerinin sadece görüntü ve ses kaydı yapan sistemler olmaktan çıkartılıp akıllı hale getirilmesi, önemli kilometre taşlarından bir tanesidir. CCTV sistemleri yukarıda faydalarına değindiğimiz akıllı uygulamaları görsel ve işitsel hale getirme potansiyeline sahiptir. CCTV sistemlerinde yer alan video izleme ve yönetim yazılımlarının hatta sistemdeki kameraların bizzat kendisinin donanımsal yazılımlarının analiz yapabilme özelliği bu sistemleri akıllı hale getirmektedir. Kameranın gördüğü alanın tümünde veya bir kısmında boyut, hız, gezinme süresi gibi her geçen gün yenileri eklenen gelişmiş hareket algılama analitikleri, derin öğrenme, yapay zeka vb. teknoloji destekli insan algılama algoritmaları, plaka tanıma, yüz tanıma gibi kişi ve nesne tanımlama analizleri, kişi tespit ve sayma, kuyruk ve kalabalık tespit, yangın, ses, sabotaj tespit gibi değişik video analiz imkanları akıllı şehir, belediye, ev vb. sistemler oluşturmakta kullanılabilecek teknolojilerdir. Akıllı şehirlerin oluşturulmasında, özellikle kamusal alanda akıllı uygulamaların hizmetlere daha çok yansıtılmasında CCTV sistemlerinin video analiz fırsatları çok değerli bir yere sahip olacaktır. Sadece sistemin tesisi için değil, akıllı uygulamaların tasarlanması, planlanması ve hayata geçirilmesi sürecinde de video analiz modülleri analiz ve sentez edilebilir çok değerli veriler temin edecektir.

Bu verilerin konuyla ilgili videolar ile ilişkilendirilebilmesi de ayrı bir avantaj olarak öne çıkacaktır.

Şehir içi trafik akışının iyileştirilmesi çabasında plaka tanıma analizi, kamusal alanların kullanımının planlanması, geliştirilmesi hususunda insan algılama analizi, ormanlarımızın korunması konusunda yangın ve duman algılama analizi, park alanlarının verimli kullanılması konusunda araç, bisiklet, motosiklet algılama analizi, iş güvenliğinin ve insan hayatının korunması noktasında kask, baret analizi gibi değişik video analitik işlevleri kamusal hizmetleri daha akıllı hale getirecek özellikler barındırırlar. Bahse konu analitik türleri, ilgili sistemlerin ilk kurulumlarında belli bir maliyete, yatırım yapılmasına neden olsa da kısa ve orta vadede yapılan yatırım kendini telafi edebildiğinden ve çok yönlü tasarruf yapılabilmesini sağladığından kesinlikle beklentinin üzerinde sonuçlar üretmektedir.

Teknik ve teknolojik imkanlarla, mevcut sistemleri akıllı hale getirerek çözülebilecek sorunları insan kaynakları ile çözmeye çalışmanın son derece anlamsız olacağı ortadadır. Akıllı sistem ve uygulamalarla daha pratik şekilde çözülebilecek iken sorun yaşanan her kavşağa personel görevlendirmeye çalışmak elbette makul bir yaklaşım olmayacaktır. Akıllı sayaçlar, prizler vb. ile enerji kayıplarını en aza indirgeyip ödeme sistemini hem kurum hem de vatandaş lehine iyileştirmek yerine daha fazla insan emeği ve evrak döngüsü kullanmak verimlilik sağlamayacaktır. CCTV sistemlerinin özellikle güvenlik ihtiyacının giderilmesinde ana unsurlardan biri haline geldiği gerçeğinden hareketle bu sistemleri yalnızca video kaydı yapan sistemler olmaktan çıkartıp akıllı hale getirmek stratejik bir adım olacaktır.

Zira, CCTV sistemlerinin, video izleme ve yönetim yazılımlarının en önemli özelliklerinden biri de başka sistemlerle entegre edilebilmeleridir.

Kartlı geçiş, yangın alarmı, retina, yüz tanıma, parmakizi tanıma, plaka tanıma vb. akıllı analitikler ile entegre olarak bu sistemlerden gelen veriler ilgili kameraların görüntüleri ile ilişkilendirilerek takip edilebilmektedir. Ayrıca entegre edilen diğer sistemlerden gelen akıllı sistem verileri video izleme ve yönetim yazılımlarının harita işlevi sayesinde noktasal olarak görülüp değerlendirilebilmektedir.

Çoğu zaman bir zorunluluk haline gelen CCTV sistemlerinin ilk kurulumunda mevzu bahis akıllı analiz işlevlerinin dikkate alınması çağa ayak uydurmak olacaktır. Bu minvalde PCC Elektronik olarak yetkili distribütörlüğünü yaptığımız Trassir video izleme ve yönetim yazılımı sunduğu akıllı işlevlerle gerek kamusal alanda gerekse de özel sektör bazında akıllı sistemlerle birlikte ve uyumlu şekilde çalışabilecek gelişmiş bir üründür. Gelecek onu görebilenlerin; geleceğe hazırlananların, ona hazır olanların olacaktır.