BEST dergisi, bina kontrol, konfor ve güvenlik sistemlerini bir arada tek bir disiplin altında toplayan ilk ve tek dergidir. Bina elektronik sistem teknolojileri alanında faaliyet gösteren tüm firmaların etkinliklerini ortak zeminde buluşturmayı amaçlayan BEST dergisi, firmalar ile müşterileri arasında bir köprü işlevi görerek sektörün gelişimini misyon edinir.

HVAC SİSTEMLERİNDE ENERJİ YÖNETİMİ VE TEST-ÖLÇÜ CİHAZLARI

Binalarda ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) sistemlerinden, yangın ve güvenlik sistemleri, aydınlatma, acil durum enerji dağıtımı, asansörler ve proses kontrol sistemlerine kadar birçok değişik sistem söz konusu. Bu sistemlerin merkezi denetim ve kontrolü, sonrasında bu bilgilerin depolanması gerek enerji yönetimi gerekse işletme ve bakım için önemli. Test ve ölçü cihazları, uluslararası standartlar göz önünde bulundurularak üretiliyor. Arızaların bulunması ve muhtemel hataların önceden belirlenmesini sağlayan bu cihazların kalibrasyonu da test-ölçü konusunun önemli başlıkları arasında bulunuyor.

Havalandırma ve iklimlendirme sistemlerine verilen ad olan HVAC fabrika, hastane, alışveriş merkezi gibi yaşam alanın ve enerji tüketiminin yoğun olduğu yerlerde geniş uygulama alanlarında en çok tercih edilen çözümdür. Binaların yapısına göre HVAC için harcanan enerji toplam enerjinin %15 ila %60’ını oluşturur. Bu nedenle HVAC sistemlerinin optimizasyonu enerji verimliliği açısından oldukça önemlidir.

HVAC SİSTEMLERİ NERELERDE KULLANILIR?

Enerji verimliliği ve kontrolü için olmazsa olmazdır.

İşletme maliyetlerini minimize eder.

En iyi konfor şartları ancak HVAC sistemleri tarafından oluşturulabilir.

İlaç, gıda vb. sektörlerde istenilen temiz, antibakteriyel hava ve nem koşulları için HVAC sistemleri tarafından sağlanabilir.

Personel giderlerini azaltır, tek merkezden yönetim imkanı sunar.

HVAC sistemlerinin kullanılmasındaki birin amaç günümüzün en önemli konularından biri olan enerji verimliliğidir. Değşen iklim şartları, ihtiyaçlar ve maliyetlerin artmasıyla doğru orantılı olarak enerji verimliliği ve enerji tasarrufu büyük önem taşır.

Sektöre çözüm üreten firmalar da kullanan firmalar da HVAC sistemlerine ihtiyaç duyarlar. Enerji verimliliği, oluşabilecek kaçaklar ve bunların sonuçları doğrultusunda ortaya çıkan bazı sorunlar da test-ölçü cihazlarının kullanımıyla ortadan kaldırılabilir ve karşılaşılabilecek tehlikeler en aza indirgenebilir. Ölçü-test ekipmanları, günlük yaşantımızda çok önemli bir yere sahiptir.

Ölçme işlemi, çeşitli ölçü cihazlarını kullanmayı içeren bir işlevdir. Gerçekte insanoğlu miktarları birbirinden ayırt edebilmek amacıyla ölçüm yapar ve kendi algılama organları yetersiz kaldığında ölçü cihazlarına başvurur. Bu sebeple HVAC sistemleri ışığında test-ölçü cihazlarını incelediğimizde sistemim doğru ve kusursuz bir biçimde işlemesi için bu cihazlara ihtiyaç vardır.