BEST dergisi, bina kontrol, konfor ve güvenlik sistemlerini bir arada tek bir disiplin altında toplayan ilk ve tek dergidir. Bina elektronik sistem teknolojileri alanında faaliyet gösteren tüm firmaların etkinliklerini ortak zeminde buluşturmayı amaçlayan BEST dergisi, firmalar ile müşterileri arasında bir köprü işlevi görerek sektörün gelişimini misyon edinir.

HVAC OTOMASYONU İLE POTANSİYEL ENERJİ TASARRUFU

WAGO Türkiye

Uğur ÇELİK / Dijital Pazarlama Uzmanı

POTANSİYEL ENERJİ TASARRUFUNDAN YARARLANMA

Verimli enerji tüketimi, optimum sistem çalışması ve sürekli iyileştirme, binaların inşaat veya yenileme sonrasında bile karşılamaya devam etmesi gereken birkaç gereksinimden biridir. Kira fiyatlarının ötesinde, potansiyel kiracılar enerji ve bakım için işletme masraflarını da maliyete dahil etmelidir. Bu nedenle, bina enerji maliyetlerinin ardındaki temel faktörlere yakından bakılması gereklidir. Örneğin, ısıtma ve soğutma uygulamalarının, toplam enerji tüketiminin % 57,3’ünü oluşturduğu Alman pazarını ele alalım.

Pazarın % 51.7’si oda ısıtmasına ayrılmış ve bu da ülkenin en büyük enerji tüketim noktası haline gelmiştir. Yenilenebilir enerjiye geçişi zorunlu kılan bu sürdürülemez enerji tüketimi seviyeleriyle, bilinçli sistem planlayıcıları kazan dairesine yakından bakıyor. Avrupa’nın nihai enerji tüketiminin yaklaşık% 20’si; kazan dairesinin enerji verimliliğini, sisteme özel önlemlerle ikiye katlayarak veya binanın yalıtım yapısı geliştirilerek kurtarılabilir. Çözümün önemli bir kısmı sistemle ilgili uygulamalarda yatmaktadır. Buradaki başarının ölçüsü, güncel olmayan ısıtma teknolojisini modernleştirerek tasarruf için büyük enerji verimli sistemlerin potansiyelinden yararlanmaya dayanmaktadır.

Avrupa ülkeleri, 1 Mayıs 2014’te yürürlüğe giren yeni Alman Enerji Tasarrufu Yönetmeliği (EnEV) gibi, korumayı teşvik etmek için politikalar başlatmaya başlamışlardır.

Yeni inşaat projelerine başlayan müteahhitler, bu düzenlemeye uygun olarak işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu yeni enerji tasarrufu kılavuzları, bina teknolojisi sistemlerine de uygulanabilir: ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma ile sıcak su tedariği bu sistemlere dahildir.

Enerji verimliliğini belirlemek için aşağıdaki parametreler kullanılır:

Sistem mühendisliği için yıllık birincil enerji talebi

Dış kaplamanın ısı yalıtımı

Isı koruma / yaz ısı yalıtımı

Dış kaplamanın hava sızdırmazlığı

Konutlarda minimum hava değişimi

Bir binanın teknik sistemlerini planlamak için temel bir gereklilik: Yapıya katılan herkesin ortak ve açık bir dil paylaşmasıdır. Bunu gerçekleştirmek için bina otomasyon ve kontrol sistemlerini ana hatlarıyla belirleyen DIN EN ISO 16484-3 standardı, insiyatifin temel bir bileşenidir.

Ayrıca, DIN EN 15232: 2012 Standardı (Binaların Enerji Performansı – Bina Otomasyonunun Etkileri, Kontroller ve Bina Yönetimi), otomasyon yoluyla modernizasyondan kaynaklanabilecek potansiyel tasarrufları değerlendirmek için kapsamlı hesaplamalar ve simülasyonlar içermektedir. Bu standart, bina yalıtımını değiştirmeden, bina ve oda otomasyonu yoluyla ekonomik olarak % 25’e kadar ısıtma-enerji tasarrufu sağlar.

Kullanıcılar ve sistem operatörleri, otomasyon yoluyla enerji tüketimi üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilirler. Örnekler arasında, bir otomatik sistem kapanmasını (gerekmediğinde) veya oda sıcaklığını ve zamanlayıcı programını ayna oda doluluğuna akıllıca uyarlayarak içerir. Bu otomatik kontrol fonksiyonları, potansiyel tasarruflardan tam olarak yararlanmanızı sağlar. Bu nedenle, HVAC makrolarını diğer CODESYS fonksiyon blokları ile birleştirmek, kullanıcıların hemen hemen her bina sistemini, binanın tamamını etkin ve ekonomik bir şekilde birleştiren bir plan içinde kullanımını sağlar.

Kaynak: http://blog.wago.com.tr