BEST dergisi, bina kontrol, konfor ve güvenlik sistemlerini bir arada tek bir disiplin altında toplayan ilk ve tek dergidir. Bina elektronik sistem teknolojileri alanında faaliyet gösteren tüm firmaların etkinliklerini ortak zeminde buluşturmayı amaçlayan BEST dergisi, firmalar ile müşterileri arasında bir köprü işlevi görerek sektörün gelişimini misyon edinir.

CCTV Sistemlerinin Sağlık Durumunun Takibi

PCC GRUP

Güvenlik ihtiyacı karşılanması olmazsa olmaz ihtiyaçların başında geliyor. Bu amaçla kişisel veya kurumsal güvenlik için herkes kendi tedbirini almaya çalışıyor. Kurumsal anlamda alınan tedbirlerden biri olarak CCTV sistemleri başı çeken ürünler arasında yer alıyor.

Şubelerin her birine yerel anlamda kurulmuş CCTV sistemleri lokalde sorumlu olarak belirlenen personel tarafından takip edilse de, bu personelin sürekli ve kesintisiz bir şekilde dikkatini, gayretini bu sistemlerin sağlığı üzerine yoğunlaştırması pek mümkün gözükmüyor.

Sunucu tabanlı veya gömülü sisteme sahip DVR/NVR gibi kayıt ortamlarında kaydedilen ve takip edilen binlerce kameranın, söz konusu kayıt cihazlarının sağlık durumlarının ciddi aksamalar olmadan insan marifetiyle takip edilebilmesi mümkün olmuyor. Çoğu durumda kesintisiz bir sağlık durumu takibi gerekli değil gibi algılanabiliyor. Fakat, CCTV sistemlerinin kayıtlarına en çok ihtiyaç duyulan olası anlarda sistemin kayıt yapmamış olmaması güvenlikle ilgili problemlerin ortaya çıkmasına neden oluyor.

CCTV sistemlerinin kurulumu kadar bakımlarının ve sistem sağlığının takibi de önemlidir. Bu konuda yerelde sorumlu personelin düzenli şekilde denetlenmesi, farkındalık düzeylerinin artırılması, eğitimler verilmesi gibi değişik çözüm yollarına başvurulabileceği gibi merkezi olarak çalışan ve yönetilen bir sağlık durumu takip sistemi kurmak etkili bir çözüm olacak. Kameraların, DVR, NVR gibi kayıt cihazlarının, bu cihazlarda bulunan bellek ünitelerinin, aradaki iletişim hattının, kameralardan sinyal alımının ve daha birçok değişkenin sağlık durumunun merkezi bir sistem üzerinden takibi, problem tespitinde sorumlu birim ve kişilerin hemen harekete geçirilebilmesi kimi zaman hayat kurtarıcı veya kriz çözücü bir rol üstleniyor.

Hem merkezi hem lokal ya da sadece lokal olarak kurulabilecek sağlık takibi platformları ile CCTV sistemlerindeki aksamalardan anında haberdar olunabiliyor ve gerekli tedbirler hemen alınabiliyor. Bu tür sağlık takip sistemlerini ayrıştıran özelliklerin başında sağlık takip sistemi olarak kurulan mimarinin veri akışı üzerinden çalışması, gerekli hallerde uzaktan izleme yapmaya izin vermesi gerekiyor.

Sağlık takibi yapılırken kurulan sistem, hedef CCTV sistemlerinden oldukça küçük boyutlarda veri paketleri alıyor. Bu paketler video sinyali içermiyor.

Hard disk durumu, sunucu sağlığı, bağlantının kopup geri gelmesi, çalışan veya çalışmayan kanallar gibi bilgiler bu paketler içinde iletiliyor ve sorumlu personelin zamanında haberdar olması ve harekete geçmesi sağlanıyor.

Sağlık takibi işlemlerinde CCTV sistemlerinin otomasyon özelliklerinden faydalanılır. Kurulan sistemin elektronik posta, SMS, ekranda açılan uyarı penceresi (pop up), ses veya siren çalma gibi yöntemlerle sorumlu personeli ikaz edebiliyor olması önemli bir kriterdir. Bu bildirimler bildirim kuralı oluşturma şeklinde daha temel düzeyde olabileceği gibi senaryo oluşturma şeklinde birden fazla kuralın bir arada çalışabildiği karmaşık alarm tetikleyici mekanizmalar şeklinde de kullanılabilir.

Exchange, pop3, imap gibi protokoller üzerinden sisteme e-posta gönderim özelliği tanımlanabilmesi, bir veya birden fazla kişiye e-posta bildirimi yapılabilmesi ekonomik bir çözüm olarak da öne çıkıyor. İnternet imkanı olmayan hallerde ise SMS çözümü pratik bir araç oluyor. Yararlanılan ikinci CCTV sistemi özelliği ise; sistem bekçisi niteliğidir. Bu nitelik sistem sağlığını sürekli olarak kontrol ediyor. Sistem bekçisi bir servis veya uygulama olarak kuruluyor. Aksama gösteren bileşenleri yeniden başlatarak stabil hale gelmesi için çalışıyor. Bu niteliğin merkezi veya lokal olarak ya da her iki şekilde geliştirilmesi ve uygulanması mümkündür.

Sistem bekçisinin bizzat kendisine de sıkıntı yaşandığında kendini tekrar başlatabilme kontrolü eklenebiliyor. Bu kademelerin tümü başarısız olduğu takdirde elbette insan faktörünün devreye girmesi, sistemi çalışır hale getirmesi zorunlu oluyor. Sistem sağlığını korumanın diğer bir yöntemi sistem ayarlarını düzenli olarak yedeklemek, bir sorun yaşanması ve sistem sağlığının bozulması halinde sistemi olabildiğince çabuk tekrar eski haline getirebilmektir.

Birçok CCTV sistemi yazılımında bu özellik mevcuttur. Manuel veya otomatik olarak sistem ayarlarının yedeğini almak, alındığını kontrol etmek sağlık takibi için edinilmesi gereken bir alışkanlık olmalıdır.

Sistem ayarlarını yedekleme veya sağlık takibi için son dönemde etkin olarak kullanılmaya başlanan başka bir metot da bulut mimarisidir. CCTV sistemlerine ait yapılandırmaların, ayarların düzenli ve otomatik bir şekilde bulut sistemlerine yedeklenmesi, sağlık takibine dair süreçlerin bulut sistemleri üzerinden takip edilebilmesi bu sistemlere yönelik bir artı değer durumundadır. ONVIF ve benzeri standartların yerleşmeye başlaması ile CCTV kameraları bu standartlara uygun bir şekilde üretilmeye başlanmıştır. Eskiden yalnızca CCTV sistemine özgü yazılımın desteklediği kamera marka ve modelleri sisteme eklenebilmekte iken artık ONVIF, PSIA gibi standartlar aracılığıyla bu desteğe sahip kameralar da eklenerek izlenebiliyor. Kameranın tüm özelliklerinin kullanılabilmesi için hala entegrasyon yapılması gerekli olsa da birçok proje için bu standartların destekleniyor olması yeterli oluyor.

Bu standartları destekleyen CCTV sistemi yazılımlarında elinizde bulunan ve bu standartları destekleyen neredeyse her kameranın sağlık takibinin yapılması imkan dahilinde oluyor.

Bu standartlara sahip olmasa veya IP tabanlı değil analog bir kamera olsa da IP enkoder (dönüştürücü) cihazlarla veya DVR/NVR cihazlarla CCTV sistemlerine entegre olan kameraların ve kayıt cihazlarının da sağlık takipleri yapılabilecek.

Sağlık takibi yapılan sistemlerde genel itibariyle alınabilen bilgi türleri aşağıdaki şekilde sıralanıyor:

  • Bağlantının kopması ve düzelmesi,
  • HDD arızalanması, kısa süreli arızanın düzelmesi,
  • Sabotaj (kurcalama) alarmları,
  • Video sinyalinin kopması, zayıflaması, düzelmesi,
  • Sunucu ile bağlantının kesilmesi, geri gelmesi,
  • Sunucu sağlığının bozulması, düzelmesi,
  • Kullanıcı işlemlerindeki sıkıntılar,
  • Sistemin kapatılması, açılması,
  • Sistemdeki güncellemeler,
  • Oluşturulan kural ve senaryoların sonuçları.

Öne çıkan yazılımlardan olan Trassir ekonomik mod üzerinden yani arada video trafiği yaratmadan birbirine ağ üzerinden bağlı çok sayıda DVR/NVR cihazının, CCTV sistemi sunucusunun, kameranın sağlık takibini yapabiliyor.

Otomasyon özelliği sayesinde sistemin sağlık durumuna dair gerekli tüm bilgilerin zamanında sorumlu personele ulaştırılarak harekete geçmeleri sağlanıyor.

Örnek bir projede Trassir, 200 adet DVR üzerindeki 1600 adetten fazla kanalın sağlık takibini tek sunucu üzerinden başarı ile yapıyor.