BEST dergisi, bina kontrol, konfor ve güvenlik sistemlerini bir arada tek bir disiplin altında toplayan ilk ve tek dergidir. Bina elektronik sistem teknolojileri alanında faaliyet gösteren tüm firmaların etkinliklerini ortak zeminde buluşturmayı amaçlayan BEST dergisi, firmalar ile müşterileri arasında bir köprü işlevi görerek sektörün gelişimini misyon edinir.

BİNA TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE YERLİ ÜRETİM

Geleceğin şehirleri akıllı bina teknolojileri ile şekillenecek. Yapılan yatırımlar, üretilen teknolojiler ve her geçen gün artan bilinç ile bina teknolojileri sektörü büyümeye devam ediyor. Yerli üretim konusunda son zamanlarda yapılan çalışmalar ve teşvikler de bina teknolojileri sektöründeki yerli üretimin önemini göz önüne seriyor.

BİNA TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE YERLİ ÜRETİM

Akıllı bina teknolojileri son on yıldır özellikle inşaat sektöründe ortaya çıkan inovasyon odaklı atılımlardan belki de en önemlisi. Üretilen teknolojiler ve şehrin yapısına uygun olarak kullanılan ürünler akıllı hale gelmeye devam ediyor. Global ölçekte gelişmeye devam eden bu sektör, kullanıcıların çok çeşitli ihtiyaçlarına cevap verecek hale geliyor. Ülkemizde özellikle son 10 yıldır inşaat sektörüne paralel bir büyüme gösteren bina teknolojileri, AR-GE Merkezleri’nin artışı, yerli üretim logosu kullanımı, ihracata yönelen yerli firmaların katma değerli ürün ortaya koyma motivasyonlarının artıyor olması gibi gelişmelerin etkisinde gelişmeye devam edecektir.

ÜRÜNLERİN ULAŞILABİLİRLİĞİ ARTIYOR

Hayatı kolaylaştırmak, konforun çıtasını yükseltmek, çoğu zaman güvenlik sağlamak üzere kurulu bir sistem olan akıllı bina teknolojileri özellikle farklı ihtiyaçları olan büyük şehirlerde daha da öne çıkıyor.

Hem işyerlerinde hem de yaşam alanlarında optimal refahı ve verimliliği sağlama amacı doğrultusunda, kavramsal teknolojiler ısı ve aydınlatma gibi koşulları görüntülememizi ve binanın özel alanlarında kullanıcıların tercihlerine göre ayarları otomatik olarak değiştirmemizi üretilen bina teknolojileri sağlıyor.

Yerli bina teknolojileri üreticileri de bu doğrultuda ürünler geliştiriyor. Isıtma, havalandırma, iklimlendirme, aydınlatma, güvenlik sistemleri ve asansör teknolojileri gibi konularda üretilen ve piyasanın ihtiyacını karşılayan ürünler yerli mühendis ve firmaların elinden çıkıyor. Bu durumda doğal olarak maliyeti düşürürken ürünlerin ulaşılabilirliği artıyor. Deprem gerçeğini yaşadığımız bu günlerde de görüyoruz ki doğru üretilen ve coğrafyaya uygun bina teknolojileri de önemini artırıyor. En son düzenlenen A-TECH Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri Fuarı’nda da gündeme gelen bina teknolojilerinde yerli üretim konusu firmaların sayısının artmasıyla geldiğimiz noktayı gösteriyor. Firmaların bünyesindeki AR-GE merkezleri ve yapılan yatırımlar da gelecekte bizi yerli üretim bina teknolojileri ürünlerini daha fazla kullanmaya başlayacağımızı şimdiden görmemizi sağlıyor.