BEST dergisi, bina kontrol, konfor ve güvenlik sistemlerini bir arada tek bir disiplin altında toplayan ilk ve tek dergidir. Bina elektronik sistem teknolojileri alanında faaliyet gösteren tüm firmaların etkinliklerini ortak zeminde buluşturmayı amaçlayan BEST dergisi, firmalar ile müşterileri arasında bir köprü işlevi görerek sektörün gelişimini misyon edinir.

“ZORUNLU ENERJİ ETÜDÜNÜZÜ YAPTIRMAK İÇİN GEÇ KALMAYIN”

ENERVİS

Enerji tüketimi 5.000 TEP ve üzerinde olan firmaların her dört yılda bir zorunlu olarak yaptırmaları gereken enerji etüdünün ikinci dönemi bu yıl sona eriyor. 2019 sonuna kadar etüt yaptırmayan işletmelere cezai işlem uygulanacağını hatırlatan Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu, enerji verimliliği danışmanlık şirketi (EVD) olarak yetkilendirilen Enervis’ten destek alınabileceğini söyledi.

Türkiye’de elektrik tüketiminin yüzde 40’lık kısmı, doğal gaz tüketiminin ise yüzde 26’sı sanayide gerçekleşiyor. Bu durum enerji ithalatının artmasına neden olurken şirketlerin maliyetlerini de büyük ölçüde yükseltiyor. Oysaki yapılan araştırmalar, sanayide en az yüzde 20, binalarda en az yüzde 35, ulaşımda ise en az yüzde 15 tasarruf potansiyelinin olduğunu ortaya koyuyor.

Diğer taraftan, enerjinin etkin kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için önemli adımlar atılıyor. Bunlardan biri de, yıllık enerji tüketimi 5.000 TEP (Ton Eşdeğer Petrol) ve üzerinde olan firmaların yaptırmalarının zorunlu olduğu enerji etüdü. 27.10.2011 tarihli “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik”in, enerji verimliliğini artırıcı önlemler kısmı 10. Maddesi “b” bendi uyarınca; yıllık toplam enerji tüketimi 5.000 TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmeler ile toplam inşaat alanı 20 bin metrekarenin üzerinde olan hizmet sektöründe faaliyet gösteren binalarda her dört yılda bir enerji etüdüyaptırılması gerekiyor.

Osman Kipoğlu: Enerji Etüdüyle Verimlilik Artarken Maliyetler Azalıyor

İlk olarak 2015 yılında yapılan zorunlu enerji etütleri için ikinci dönemin 2019 yılında sona erdiğini hatırlatan Enervis Genel MüdürüOsman Kipoğlu, “Bu yılın sonuna kadar enerji etüdüyaptırmayan işletmelere 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca cezai işlem uygulanacak. İşletmelerindeki enerji verimliliği potansiyelini ortaya çıkartmak ve yasal yükümlülüklerini vakit kaybetmeden yerine getirmek isteyen firmalar için Enervis olarak enerji verimliliğinin her alanında; ölçüm, etüt, raporlama, danışmanlık ve uygulama hizmetleri veriyoruz. Firma yetkilileri, enerji verimliliği danışmanlık şirketi (EVD) olarak yetkilendirilen Enervis’ten destek alabilir” dedi.

Sanayide ve binalarda enerji verimliliği danışmanlığı ve uygulamaları, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi danışmanlığı, verimli tesis projelendirme ve uygulamaları (EPC) alanlarında tam kapsamlı hizmet verdiklerini, sanayide enerji verimliliği uygulamaları kapsamında bugüne kadar 634 proje geliştirdiklerini söyleyen Osman Kipoğlu, “Almanya’nın dört büyük enerji şirketinden biri olan, sektöründe 85 yılı aşkın tecrübeye sahip EWE AG’nin Alman teknolojisi, kalite anlayışı ve know-how’uyla sanayiden kamuya, küçük işletmelerden organize sanayi bölgelerine kadar pek çok sektörde hizmet veriyoruz. Enerji etütlerini Enervis’e yaptıran işletmeler enerji verimliliği alanındaki potansiyellerini ortaya çıkartırken enerji maliyetlerini azaltma yolunda da çok önemli bir adım atıyor” dedi.