BEST dergisi, bina kontrol, konfor ve güvenlik sistemlerini bir arada tek bir disiplin altında toplayan ilk ve tek dergidir. Bina elektronik sistem teknolojileri alanında faaliyet gösteren tüm firmaların etkinliklerini ortak zeminde buluşturmayı amaçlayan BEST dergisi, firmalar ile müşterileri arasında bir köprü işlevi görerek sektörün gelişimini misyon edinir.

TÜRKİYE’NİN ENERJİ VERİMLİLİĞİ HAMLESİNE DESTEK

ROYALCERT

RoyalCert, Enerji Kimlik Belgesi (EKB) programını bir sosyal sorumluluk ve farkındalık anlayışı çerçevesinde ele alarak bina yönetici/sahiplerine enerjiyi nasıl verimli kullanacakları ve nasıl tasarruf edebilecekleri hakkında bilgiler veriyor. Hem sektörü hem de halkı bilinçlendirmeyi misyon edinen firma, bu şekilde Türkiye’nin enerji verimliliği hamlesine de destek veriyor.

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında 2007 yılında hayatımıza giren Enerji Kimlik Belgesi (EKB) 2 Mayıs 2017’de yayımlanan yeni güncellemelerle zorunlu hale getirildi. İlgili Bina Enerji Performansı Yönetmeliği’nde; binalar ve bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme, yapı kullanım izni (iskan) ile ilgili iş ve işlemlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen bir kuruluşa EKB düzenletilmesi şartı aranıyor. Yönetmelik; binaların birincil enerji ve karbondioksit (CO2) emisyonu açısından sınıflandırılması, yeni ve önemli oranda tadilat yapılacak mevcut binalar için minimum enerji performans gereklerinin belirlenmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi gibi amaçlarla uygulamaya alınıyor.

TÜRKİYE ENERJİ İHTİYACININ %70’İNİ DIŞ KAYNAKLARDAN SAĞLIYOR

Türkiye’nin enerji ihtiyacının %70’inin dış kaynaklardan sağlandığının altını çizen RoyalCert Enerji Verimliliği ve Mühendislik Hizmetleri Genel Müdür’ü Serdar Aslan “Enerjinin verimli kullanılması ve tasarruf sağlanması gibi konular Türkiye için büyük önem taşıyor.

Bu bağlamda 2023 Enerji Strateji Planı devreye sokularak enerji konusunda tasarruf ve verimlilik önlemleri alınıyor. 1 Ocak 2020’den itibaren zorunlu hale getirilen EKB zorunluluğu da söz konusu önlemlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu zorunluluk kapsamında artık binalar da tıpkı beyaz eşyalarda olduğu gibi A-G arası bir enerji performans sınıflandırılmasına tabi tutuluyor. Biz RoyalCert olarak enerji verimliliği ve tasarrufu noktasında bu belgenin zorunlu hale getirilmesini yakından destekliyoruz ve sadece EKB düzenlemek ile kalmayıp, bina sakinlerini enerjiyi nasıl daha verimli kullanabilecekleri ile ilgili önerilerde bulunuyor ve uygulama alanlarında onları süreç ile yalnız bırakmayıp izlenecek rota ve planları oluşturuyoruz. Bizim için zorunluluktan ziyade bu bir sosyal sorumluluk ve farkındalık işi; sürecin sonuçlarını incelediğimizde bina sakinleri hem bireysel ekonomilerine hem de milli ekonomiye katkı sağlıyor, biz de bu sürecin mimarı olmaktan memnuniyet duyuyoruz. ” dedi.

1 Ocak’tan itibaren zorunlu hale gelen 10 yıl süreyle geçerli olan Enerji Kimlik Belgesi bina sahiplerine de pek çok avantaj sunuyor. Binalarda ne kadar enerji tüketildiğine dair farkındalık oluşturulmasını sağlayan bu belge binaların T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tescillendiğini gösteriyor. Bunun yanı sıra EKB’de belirtilen enerji performansını sağlayan binalara vergi teşvikleri, indirimleri uygulanacak olup, BDDK yönetmeliğine istinaden konut kredisi veren bankalar bina enerji performans sınıfı A olan binalar için değerinin %90’ı kadar, B sınıfı olan binalar içinse %85’i kadar kredi kullanımına olanak veriyor ve ek kredi indirimleri sunuyor.