BEST dergisi, bina kontrol, konfor ve güvenlik sistemlerini bir arada tek bir disiplin altında toplayan ilk ve tek dergidir. Bina elektronik sistem teknolojileri alanında faaliyet gösteren tüm firmaların etkinliklerini ortak zeminde buluşturmayı amaçlayan BEST dergisi, firmalar ile müşterileri arasında bir köprü işlevi görerek sektörün gelişimini misyon edinir.

ENERJİ VERİLERİNİN AĞDAN BAĞIMSIZ TRANSFERİ INLINE I/O SİSTEMİ VE ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

PHOENIX CONTACT ELEKTRONİK TİC. LTD. ŞTİ.

Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlı olduğunu, ülkemizde kullanılan enerjinin yüzde 75’inin yurt dışından ithal edildiğini ve 50-55 milyar dolarlık enerji ithalatından kaynaklanan bir açık söz konusu olduğunu söyledi.

Enerji teknik gelişim ve başarının temel faktörüdür. 1973’deki ilk petrol krizi bazı enerji kaynaklarına ne kadar bağımlı olduğumuzu ortaya çıkarmıştır. İnsanlar ilk kez fosil yakıt kaynaklarının sınırlı olduğunun farkına varmıştır.

Amaç bu bağımlılığı sona erdirecek çözümlerdi. O günden beri rüzgar türbinleri ve fotovoltaik sistemler gibi alternatif enerji kaynakları gelişmeye başladı. Bugün bu alanda gelişme sağlamanın tek yolunun mevcut enerji kaynaklarının akılcı bir karışımını kullanmak olduğu tartışılmaz bir gerçek haline gelmiştir. Bu durumda enerji, ister rüzgar veya güneş ister doğal gazların yanmasıyla oluşsun üretildiği noktada kullanılmaktadır. Ağ oluşturma “smart grid” olarak adlandırılan yapı akıllı dağıtılmış enerji üretim tesisleri ortaya çıkarır (Şek. 1).

VERİMLİ ENERJİ KULLANIMI MALİYETLERİNİ DÜŞÜRÜR

Günümüzde kararlar enerji kaynak ve formlarının gelecekteki kullanımına göre verilmektedir. Birçok enerji formunun üretimi, işlenmesi ve depolanması önemli ölçüde değişmektedir. Uzmanlar enerji kaynaklarının uzun vadeli sürdürülebilirliğinin tek gerçekçi yolunun kaynakları idareli kullanmak olduğunda hem fikirdir. Bu yaklaşımın küresel iklime pozitif etkisi olduğu için enerjinin korunması çok büyük bir trend halini almıştır. Birçok kişi enerji tasarruflu ampul satın almakta, enerji verimlilik sınıfı A++ olan bulaşık makineleri kullanmakta, enerji sertifikası olan evlerde yaşamakta ve düşük yakıt tüketimi olan araçlar kullanmaktadır. Bu yaklaşımlar yalnız çevresel duyarlılıkla değil enerji daha pahalı hale geldikçe maliyetleri düşürme arzusuyla da gelişmektedir.

Ampullere, bulaşık makinelerine, otomobillere ve evlere entegre edilen teknoloji enerjiyi kontrol ederek ve verimli kullanarak tüketimi düşürmektedir.

Günlük kullanımda uygulanabilen kavramların makine ve sistemlerde de ortaya çıkması doğaldır. Bu kavram enerji verimliliği sağlayan otomasyon teknolojisi adıyla karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda doğru verileri elde etmek için tüm gerekli bilgi ve veriler prosese mümkün olduğu kadar yakın elde edilmeli ve değerlendirilmelidir. Bu senaryoda enerji kaynağının kendisi bilgiyi sağlamaktadır. IT-powered Automation konseptiyle Phoenix Contact verilerin fieldbus sistemleri veya Ethernet ağları üzerinden elde edilmesi ve iletilmesini sağlayan bir otomasyon çözümü sunmaktadır. Bu bilgi Ethernet bazlı ağlara bağlanarak üst seviye kontrol sistemlerine veya ofis bilgisayarlarına iletilebilir. Bu dikey entegrasyon olarak bilinir.

MOTOR YÖNETİM MODÜLLERİ İŞLETİM SÜRELERİNİ UZATIR

Bilgi zincirinde Phoenix Contact’ın elektronik motor yönetim modülleri (EMM) ve elektronik enerji yönetim modülleri verileri toplar ve ilgili aktüatörleri kontrol eder. Bu cihazlarla akım, gerilim ve aktif gücün yanında direkt enerji tüketimi ve çalışma saati de elde edilir. Elektronik motor yönetim modülleri belirli bir değer aşıldığında motorun otomatik olarak duracağı şekilde set edilir. Makine veya sisteme entegre sürücülerin durumuyla ilgili mekanik sistemi sürekli olarak izlerler. Bu şekilde aşınma ve tehlikeler önceden belirlenerek bakım personelinin duruma müdahale etmesi sağlanır, bu da duruşları azaltır. Aynı zamanda enerji pikleri de belirlenerek süreçler enerjiyi verimli kullanacak şekilde yapılandırılır. Konveyör hatları, pompalar veya valfler gibi elektrik sürücülerinin kullanıldığı her yerde motor yönetim modüllerinin kullanılması anlamlıdır.

ENERJİ YÖNETİM MODÜLLERİ ENERJİ PARAMETRELERİNİ ELDE EDER

Enerji yönetim modülleri (EMM) yalnız enerji verilerini toplar. Son derece çok yönlüdürler. Yeni fakat gittikçe önem kazanan bir uygulama alanı da elektrikli araçların şarj istasyonlarından kullanım bilgilerinin elde edilmesidir (Şek. 2).

Bu senaryoda içinde Phoenix Contact’ın ILC 151 GSM gibi kontrolörlerinin kendilerine entegre modem ile ağa bağlandığı küçük dağıtılmış kutular yer alır. Enerji yönetim modüllerinin diğer bir kullanımı da server odalarındaki enerji verilerini izlemektir. Bu modülleri kullanarak enerji talebi daha iyi dağıtılabilir, aşırı yükün neden olduğu arıza riski minimize edilir ve pik enerji periyodları daha iyi bir zamana kaydırılabilir. Akıllı enerji yönetimi aşağıdaki uygulamalarda da akla yatkındır:

• Gemilerdeki soğutuculu konteynırların izlenmesi (Şek. 3)

• Mobil kablosuz iletim istasyonlarında enerji verilerinin izlenmesi

• Endüstriyel üretim alanlarında enerji yönetimi

• Feribot terminallerinde veya feribottaki soğutuculu yarı römorkların enerji tüketiminin ölçülmesi

IFS MASTER MODÜLÜ EKİPMAN AĞINI INLİNE İSTASYONUNA ENTEGRE EDER

Maksimum 32 yönetim modülü seri bağlanabilir ve ekipman ağına (Interface System Bus) T-Bus konektörü ile otomatik olarak bağlanır. Kontrol bağlantısı Phoenix Contact’ın Inline otomasyon sistemini kullanarak herhangi bir fieldbus veya ağa bağımlı olmadan gerçekleştirilir. Dijital ve analog sinyaller gibi birçok fonksiyona ek olarak Interface System Bus yeni IFS master modülüyle Inline istasyonuna entegre edilebilir. Modül ekipman ağına ekranlı kablo ile bağlanır. Ekran entegre Inline ekranlama klemensine kolayca bağlanır. Interface system ağı ve I/O sistemine bağlantı enerji parametrelerinin üretildikleri noktadan kontrol merkezine şeffaf şekilde iletilmesini sağlar.

FDT/DTM TEKNOLOJİSİ KULLANICI DOSTU BİR KONFİGÜRASYONA İMKAN TANIR

Modüller FDT/DTM teknolojisini desteklemektedir, böylece veriler kullanıcıya kontrolden bağımsız şekilde iletilebilir. FDT Field Device Tool anlamındadır. Bu, cihaz verilerinin üreticiden bağımsız şekilde görüntülenip konfigüre edilebildiği standart bir çerçeve uygulamasını içerir. Farklı üreticilere ait cihazların yazılım tanımlamaları Device Type Manager (DTM) olarak bilinir. Phoenix Contact’ın çözümleriyle kullanıcılar alt seviye ekipman bus’ını konfigüre ederken ve ilgili parametreleri atarken iki seçeneğe sahiptir (Şek. 4).

İlk alternatif Phoenix Contact’ın kontrol yazılımı olan PC Worx’ü kullanmaktır. Bu, kullanıcı Phoenix Contact’ın 100 serisi Inline kontrolörü gibi çözümlerini kullandığında her zaman en basit yöntemdir. Ayrıca Inline- IFS master’a Automation Xplorer üzerinden direkt olarak erişilebilir. Bunu yapmak için kullanıcı USB adaptörü ile Inline-IFS master’ın arayüzüne bir notebook ile bağlanır. Yani üst seviye kontrol sisteminden bağımsız olarak modülleri konfigüre edebilir. Her iki durumda set edilen veriler Inline-IFS master’ın taşınabilir hafızasına kaydedilir, böylece bir cihaz değiştirildiğinde sistem hızlı bir şekilde devreye alınabilir.

SONUÇ

Enerji verimliliği kullanıcının Phoenix Contact’ın çözümleriyle basit ve ekonomik şekilde uygulayabildiği önemli bir gereksinimdir. Enerji verilerini toplayan yönetim modülleriyle motor kontrolü ve Inline I/O sisteminin kombinasyonu hangi fieldbus veya ağ kullanılırsa kullanılsın enerjinin tüketildiği noktadan üst seviye kontrol sistemine kadar bilginin kesintisiz akışını sağlar. Sonuç olarak kullanıcılar makine ve sistemlerinde süreçleri optimize etmek üzere enerjiyi verimli kullanmak ve maliyetleri düşürmek için gerekli tüm cihazlara sahip olmuş olur.

TÜM GEREKSİNİMLER İÇİN MODÜLER OTOMASYON SİSTEMİ

Otomasyon teknolojisi hitap ettiği birçok uygulama nedeniyle farklılaşır. Farklı sinyal formları toplanmalı, iletilmeli, işlenmeli ve tekrar çıkış haline getirilmelidir. Phoenix Contact’ın Inline modüler sistemini kullanarak makine ve sistem kurucular çözümlerini geçerli gereksinimlere uyarlayabilir (Şek. 5). Modüler I/O sistemi çok sayıda fonksiyonu destekler. Bunlar dijital ve analog giriş ve çıkış modülleri, haberleşme modülleri (RS232,RS485 arayüzleri gibi) veya enerji yönetim modülleri için yeni master modülü ve inkremental enkoder girişleri gibi özel fonksiyonlardır.

Farklı kanal sayısına sahip modüller ve yaygın fieldbus ve ağ sistemlerine yönelik bus modülleri kişiselleştirilmiş otomasyon konseptlerini mümkün kılar. Modüllerin otomatik kros kablajı montaj maliyetlerini %80’e kadar düşürür. Bakım gerektiğinde kapsamlı diyagnostik fonksiyonları ve geçmeli konnektörler uzun duruşları önler. Inline ürün gamı, komple otomasyon çözümlerinin uygulanabildiği 100 serisi kontrolörlerle tamamlanır. güvenceye alınabilir.