BEST dergisi, bina kontrol, konfor ve güvenlik sistemlerini bir arada tek bir disiplin altında toplayan ilk ve tek dergidir. Bina elektronik sistem teknolojileri alanında faaliyet gösteren tüm firmaların etkinliklerini ortak zeminde buluşturmayı amaçlayan BEST dergisi, firmalar ile müşterileri arasında bir köprü işlevi görerek sektörün gelişimini misyon edinir.

ÇEVRE DOSTU ŞARJ ÜNİTELERİ

Geleceğin çevre dostu teknolojisi olarak nitelendirilen yeni nesil elektrikli araç kullanan sayısı her geçen gün artış gösteriyor. Elektrik enerjisi ile çalışan araçlar için dünyanın pek çok yerinde şarj istasyonları kuruluyor. Yakın gelecekte yol kenarında akaryakıt istasyonları kadar şarj istasyonları ve şarj ünitelerinin de artacağı düşünülüyor.

Elektrikli Araçların Diğer Araçlardan Farkı Nedir?

Elektrik arabaların otomotiv sektörüne yeni bir soluk getirdiği yadsınamaz bir gerçek ve fosil yakıtların tükenmesine karşı alternatif bir çözüm olduğu için günümüzde oldukça büyük bir öneme sahip. Bu tür elektrikli araçlar hem karbon emisyonu hem de işletme maliyetlerinde düşüş sağlayabilir; ancak bu araçların hem çevreye hem de işletmelere fayda sağlayabilmesi erişilebilir şarj noktalarının bulunmasına bağlıdır.

Bugün elektrikle çalışan arabaları şarj etmek için saatlerce beklemek gerekiyor. Uzun mesafelerde pil ömrü yetmeyen araçların şarjı için gerekli olan şarj istasyonlarını bulmak zor olduğu için bu araçları şimdilik kısa mesafede kullanabiliyoruz. Özel elektrikli araç kullananlar için şarjın en büyük kısmı evde gerçekleştirilebilir; yine de halka açık alanlarda elektrikli araç şarj ünitelerinin bulunması ve sayısının arttırılması bu çevre dostu teknolojiye olan talebi artırabilir.

Elektrikli Araç Şarj Ünitelerinin Kurulumu

Devre tasarımı göz önünde bulundurulduğunda elektrikli araçlara sağlanan devrenin yalnızca bu amaca hizmet etmesi gerekmektedir, başka amaçlarla kullanılamaz.

Eğer devre birden fazla şarj noktasının ihtiyacını karşılıyorsa bu noktalarda çeşitliliğe izin verilmemektedir. Bununla birlikte, yük kontrolünün devrenin aşırı yüklenmesini önlemek için mevcut olması koşuluyla, birden fazla elektrikli araç şarj noktası tedarik eden özel bir dağıtım devresi için çeşitlilik sağlanabilmektedir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da elektrikli şarj noktasının rezidüel (artık) akım koruma cihazı ile korunması gerektiğidir.

Elektrikli araç şarj ünitelerine monte edilecek priz çıkışı veya konektör türü belirlenirken araç üreticisinin talimatlarına uyulmalıdır. Genellikle şarj yükünün özellikleri için üreticinin uygunluğunu onaylamış olduğu prizler ile yönetmeliklere uygun endüstriyel tip priz veya konektörler kontakların yaşanmasını önlemek için iki kilitleme düzenlemesinden birine sahip olmalıdır. Her bir priz çıkışı yalnızca bir araca hizmet etmeli ve priz çıkışının en alçak kısmı yerden yarım metre ila bir buçuk metre arasında olacak şekilde sabit bir priz kutusuna ya da bir dağıtım kutusuna monte edilmelidir. Ayrıca burada priz çıkışlarının taşınabilir yapıda olmamasına dikkat edilmelidir.

Koruyucu Çoklu Topraklama (PME) Açık havaya yerleştirilmiş elektrikli araç şarj ünitelerini korumak için çoklu topraklama sistemlerinden yararlanılabilir. Bu tür gereksinimler, kurulumu sağlayan alçak gerilim ağının kombine koruyucu ve nötr iletkenindeki açık devre arızasında olası bir elektrik çarpması riskinden korunmak için tasarlanmıştır. Bu arıza toprakla temas halinde iken şarj ünitesindeki bir metale dokunan herhangi bir insan için hayati bir tehlikeye sebep olabilir. Üstelik artık akım koruma cihazı bu tür durumlarda herhangi bir koruma sağlayamamaktadır çünkü mevcut sistemde rezidüel akım koruma cihazının çalışmasına sebep olacak bir dengesizlik bulunmamaktadır.

Anlaşıldığı üzere elektrikli arabaların kullanımı her geçen gün artış göstermektedir; bu da şarj ünitelerine ve şarj istasyonlarına olan ihtiyacı artırmaktadır. Ancak şark ünitelerinin kurulumunda dikkat edilmesi gereken belli başlı noktalar vardır; bunlar dikkate alınmadığında şarj ünitesinin arızalanması ve hatta bu arızanın farkına varmadan elektrikli araca bağlanmasıyla bu araca da zarar vermesi oldukça olasıdır. Bu nedenle şarj ünitelerinin kurulumu yönetmeliklere ve uzman görüşlerine uygun yapılmalı, bakımı da düzenli aralıklarla yine uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir.

Kaynak: Voltimum