BEST dergisi, bina kontrol, konfor ve güvenlik sistemlerini bir arada tek bir disiplin altında toplayan ilk ve tek dergidir. Bina elektronik sistem teknolojileri alanında faaliyet gösteren tüm firmaların etkinliklerini ortak zeminde buluşturmayı amaçlayan BEST dergisi, firmalar ile müşterileri arasında bir köprü işlevi görerek sektörün gelişimini misyon edinir.

YÜKSEK DOĞRULUK VE VERİM İÇİN BİYOMETRİK SİSTEMLER

Ulaş Tekbaş / BİO BİLİŞİM, Kıdemli Yazılım Geliştirici / Takım Lideri

Türkiye’nin personel devam sistemleri sektöründe faaliyet gösteren Bio Bilişim, yurt içi ve global pazarda bankalar, finans kurumları, maden sahaları, perakende ve zincir mağazalar, uluslararası firmalar, holdingler, konut ve yaşam alanlarına biyometrik sistem ve raporlama entegrasyonları ile hizmet veriyor.

Türkiye’nin personel devam sistemleri sektöründe faaliyet gösteren Bio Bilişim, biyometrik teknoloji çözümleri raporlama ve biyometrik sistemler entegrasyonu konusunda sektörün en köklü şirketleri arasında yer alıyor. Bio Bilişim 13 senelik nitelikli iş gücü ile bu iş gücüne ihtiyaç duyan yurt içi ve global pazarda bankalar, finans kurumları, maden sahaları, perakende ve zincir mağazalar, uluslararası firmalar, holdingler, konut ve yaşam alanlarına biyometrik sistem ve raporlama entegrasyonları ile hizmet veriyor.

BİYOMETRİK SİSTEM

Biyometrik sistem, insanları fiziksel kimlikleri yerine daha yerleşik ve dışsal özelliklerine göre tanımayı amaçlayan ve bu yönde çalışmalar yapan otomatik sistemlerin bütününe verilen addır. Göz tarayıcılar, parmak izi okuyucuları, el damar okuyucuları ve yüz tanıyıcılar bu biyometrik dalda kullanılan alanlarından sadece birkaçıdır. Bir özelliğin biyometrik sistemler tarafından kullanılabilmesi için bazı kriterlere uyması gerekir. Örneğin, her insanda bulunması, insandan insana değişmesi, yaşlanma gibi koşullarda değişmezliği, kolay ölçülebilir olması gibi… Elbette bu kriterlere uygunluk gözetilse bile bazı durumlarda bu sistem bize yanlış cevaplar verebilir.

Bir kişinin parmak izinin bozulması, parmaktaki yüzük yerinin elin geometrisini bozması, yüzün gün ışığında ve loş ışıklarda farklı gözükmesi sistemin o insanı yanlış tanımasına neden olabilir ancak yine de bu sorunların hepsi teker teker aşılıyor ve bu teknoloji yaygınlaşıyor.

BİYOMETRİK SİSTEMİN SEÇİMİ

Bir biyometrik sistem seçilmeden önce sistemin gereksinimleri dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir. Bu gereksinimleri şöyle sıralayabiliriz:

Gerekli Güvenlik Seviyesi: Kullanılma amacına uygun sistemin seçilmesi ve istenilen düzeyde güvenlik seviyesinin korunması

Doğruluk: Hem veri tabanına kayıtta hem de sisteme giriş yaparken doğru bilgilerle siteme giriş yapılabilmesi ve bunun için doğru kurulup çalıştırılması

Maliyet ve İşlem Zamanı: Bir biyometrik sistem tasarlanırken en uygun sistemi belirlemek ve gerçekleştirmek için sistemin maliyetini ve işlem zamanını belirli kriterlere uygun olarak değerlendiren bir uzmanla çalışılması

Kullanıcıya Uygunluk: Kullanıcıya zorlayıcı gelmeyen ve bilgi kaydetmede sorunlar yaşamasına sebep olmayan ve böylece kullanıcılar açısından sıkıntı yaratmayan sistemin seçilmesi

PARMAK İZİ TANIMAYA DAYALI BİYOMETRİK SİSTEMLER

Parmak izinin hiçbir insanda aynı olmadığı yıllar öncesinden bilinen bir gerçektir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarında okuma yazma oranı henüz yaygın değilken insanların kimlik tespitinde ve resmi evraklarda her zaman parmak izi kullanılırdı.

Gelişen teknolojiyle birlikte sistemin uygulanışı tanımlanması ve sivil yaşamda kullanılması son derece basit hale geldi. Maliyet bakımından da ucuzlayan bu okuyucular artık gündelik yaşamımızın vazgeçilmez bir güvenlik cihazı haline geldiler. Parmak izi okuma cihazlarını artık birçok firma ya da kurumun kapılarında görebilirsiniz.

Sistemin çalışma mantığının temeli ise parmak ucunda yer alan parmak izi dediğimiz milimetrik derecede küçük girinti ve çıkıntılardan oluşan haritaya benzer yapıdır.

Parmak izi okuma cihazları parmak ucunu lazer ışıklarıyla tarayarak girinti ve çıkıntıları, bu girinti ve çıkıntıların birbirlerine olan mesafesi ve eğimleri, parmak ucu halkalarının başlangıç ve bitiş noktalarını tespit ederek bu ayrıntı noktalarını referans alır.

Sistem çalışması ise parmak izleri öncelikle parmak izi okuma cihazına tanıtılır. Bu tanımlamayla birlikte yukarda belirttiğimiz referans noktaları belirlenmiş ve cihaz hafızasına kaydedilmiş olur. Daha sonra bu cihaza gelen kişi parmak izini okuttuğunda, referans alınan noktalar taranır ve eğer cihaz içerisinde yer alan ve aynı referans noktalarıyla eşleşen bir kayıt varsa şifre açılır. Eğer referans noktalarının çok azı bile eşleşmiyor ise cihaz bunu kopya olacağını ya da kişiye ait olmayacağını bilir.

YÜZ TANIMAYA DAYALI BİYOMETRİK SİSTEMLER

Parmak izinin benzersizliği, hemen hemen herkes tarafından bilinen bir gerçekken, yüzün biyometrik yapısı ve benzersizliği ise parmak izine oranla daha az bilinir. İnsan gözüyle bakıldığında insanlar birbirine benzer hatta insanlar çift yaratılmış denir. Ancak bu bilinenler yanlıştır. Her insanın yüz yapısı birbirinden farklıdır; tıpkı parmak izinde olduğu gibi. Ancak bu farklılığı insan gözünün algılaması son derece güçtür. Bu farklılıklar çok gelişmiş teknolojik cihazların yardımıyla tespit edilebilir. Yüz tanıma sisteminin referans aldığı noktalarda bu farklılıklardır, yani yüzün genel yapısı değildir.

Temel mantık olarak; yüzün biyometrisini tarayan cihaz her uzvun birbirine oranını, mesafesini, yüzün şeklini, uzuvların yüz üzerinde kapladığı alanı, uzuvların eğimini ve şeklini milimetrik olarak tespit eder, hesaplar ve her birine noktalar atar. Bu noktalar yardımıyla kimlik tespitinde referans alınacak alanlar belirlenmiş olur. Referans noktaların çok fazla olması ve bu noktalar arasında ki mesafenin sistemin temelini teşkil etmesi nedeniyle, yüzün belli bir kısmının görünmemesi halinde bile (mesela profilden görüntü durumunda), saç veya sakalın uzaması ya da kesilmesi halinde, gözlük takılması ya da çıkarılması gibi suni değişikliklerin yapılması ile sistemin işleyişini etkilemez ve gereken tespit yapılır.

Yüz tanıma sistemleri daha önceleri polis tarafından zanlıların takibi ya da tespiti için kullanılırken gelişen teknolojiyle düşen üretim maliyetleri sayesinde sivil yaşamda da kullanılır hale geldi. Yüz tanıma sistemlerinin başarısı polis merkezlerinde yoğun şekilde kullanılmaya devam etmesiyle ispatlandı. Sivil kurum ve işletmelerde ise genellikle personel geçiş sistemlerinde, yüksek güvenlik gerektiren alanlarda, personelin giriş çıkışını kontrol altına almak amacıyla kullanılıyor.

İRİS TANIMAYA DAYALI BİYOMETRİK SİSTEMLER

Halk arasında parmak izinden sonra benzersiz yapısı en çok bilinen bir diğer biyometrik sistemde göz (iris) tanımadır. Göz içerisindeki kılcal damarlar tıpkı parmak izinde olduğu gibi haritaya benzer bir yapı oluştururlar. Bu yapı insanın biyometrik yapısı içerisinde en gelişmişidir. Bu yüzden güvenirliliği yüksek olduğu gibi göz tanıma ve eşleştirme sürecinde son derece kısadır.

DOĞRU BİYOMETRİK SİSTEM SEÇİMİ, DOĞRU YAZILIM

Bio Bilişim’in sahip olduğu müşteri portföyünün ihtiyaçları doğrultusunda gelişmiş ve ihtiyaç duyulan durumlar kapsamında geliştirilebilen BIONET Personel Devam Takip, Ziyaretçi ve Raporlama Sistemi, biyometrik sistemler konusunda hem insan kaynakları hem de güvenlik departmanlarının aktif olarak kullandığı bir çözümdür.

Çoğu küçük ve büyük ölçekli işletmeler için iş gücü yönetimi ve bordro toplam bütçelerinin %50 kadarını tüketiyor. Mevcut küresel ekonomik ortam, her sektörde kesintilere neden olmuş, üretkenliğini ve sürdürülebilirliğini sürdürmek için yöneticilere zorlu seçimlerle karşı karşıya kalmış durumda. Birçok işletme işten çıkarmalara başvurarak işgücü yönetim maliyetlerini azaltmak zorunda kalırken diğerleri yatırım verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için çalışan verimliliğini ve hesap verebilirliğini artırmaya çalışıyor.

Tüm zaman kazandıran yazılımlarda olduğu gibi biyometrik zaman ve devam cihazları da çalışan verimliliği ve hesap verebilirliği sayesinde işletmelerin kâr marjını artırabiliyor. Biyometrik yazılım, çalışan verimliliğinin artmasına yardımcı olur ve yalnızca çalışılan zamana para ödenmesini sağlar. BIONET zamanı ve katılımı ile etkili bir iş süreci oluşturmak, insan kaynakları çalışanlarının ayrılan zaman aralığında daha fazla görevi tamamlamasını sağlıyor.

Birçok şirket, işgücü verimliliğini, verimliliği ve emek yönetimini iyileştirmek için biyometrik zaman ve personel devam sistemlerini benimsiyor. Biyometrik tanımlama yapılmaksızın, şirketler halen çok fazla zaman harcayan elle personel çalışma saatleri yöntemlerine güveniyorlar, ancak aynı zamanda hata riski taşıyorlar. Bu manuel yöntemlere kıyasla, Biyometrik katılım sistemleri hatasız, kurulumu hızlı, kullanıcı dostu ve son derece doğru.

Artan Doğruluk

Biyometrik sistemler devam kaydı ve tanımlama, zaman ve uyum verilerinin bordro sistemine manuel olarak tekrar girilmesi ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Sonuç, ödeme periyodu başına en az 20 dakika sürebilecek doğru ve hatasız bordro işleme işlemidir. Bir iş olarak, odaklanmanın ekip oluşturma, artan üretkenlik ve büyüme üzerinde olması ve çalışanların zaman ve katılımlarını yönetmemesi gerekir. Gerçekten gerekli bir egzersiz olsa da bu, zaman ve emek harcamak zorunda kalınmayan bir şey. Bu yön, iyi bir katılım yazılımı ve biyometrik sistemi ile kusursuz bir şekilde halledilebilir.

Yüksek Verim

Çalışan Verimliliğini Artırmak İçin Biyometrik Zaman Çözümleri Kullanmak

Bir ödeme döneminin sonunda personel çalışma saatleri ile hesaplanan bordro veya raporlamanın tam zamanı geldiğinde, manuel bir süreç kullanılıyorsa, zaman verilerinin toplanması, verilerin hesap çözümünüze tekrar girilmesi ve bordroyu tüm kurum için işlemek için zaman ve zahmet gerekebilir.

Manuel personel hareket detayı sorgulama (ilk giriş & son çıkış, normal çalışma, eksik çalışma, fazla mesai, hafta sonu çalışması vb.) personel devam takip işlemleri yapan kuruluşların, her bir ödeme döneminin sonunda beş saatten daha fazla veya daha fazla çalışan ile yapılması süreci ve iş gücünü artırıyor. Bir kişinin sorumluluğu olsa bile, ücret periyodu başına beş saat, doğrudan masrafla (kişinin saatlik ücreti ile) çok verimlilik saati katıyor. Mesele şu ki, elle çalıştırılan zaman ve devamlılık verilerinden faydalanmak için geçen süre, bir biyometrik süre ve devam sistemi ile birkaç dakika azaltılabilir. Elle işlemlerin bir kısmını ortadan kaldırdıktan sonra, kaydedilen verimlilik saatleri ve ilgili personel ücretleri başka bir yere yeniden tahsis edilebilir. Zaman verilerini toplamanın veri toplama cihazları vasıtasıyla otomatikleştirilmesi, zaman kayıtlarının elektronik bir biçimde yapılmasını sağlıyor. Bu, o verilerin raporlamaya işlemesi için otomatik olarak bordro çözümüne eksiksiz ve hatasız gönderilmesini sağlıyor.

Bio Bilişim, biyometrik sistemler ile toplama yoluyla veri doğruluğunu artırırken, personel çalışma saatlerinin veya raporlama çalışması için gereken sürenin azaltılmasını hem üretkenlikte hem de maliyet tasarrufunda artış gerektirecek sonuç odaklı çalışmaları ile sorunları çözümler ile buluşturuyor. Personelin günlük, aylık çalışma saatlerini biyometrik sistemler kullanarak raporluyor ve bu datayı otomatik olarak bordro programına entegre edebiliyor. Bu yöntem birçok insan kaynakları personellerinin işlem ve zaman durumlarının da çözümü oluyor.

Ayrıca BİONET yazılımı tek bir ara yüz ekranından tüm biyometrik sistemleri yönetiyor. Yani kurulan bir kartlı geçiş, iris, damar tanıma, yüz tanıma sistemleri ile yazılım tam entegrasyonunu sağlayıp personel veya ziyaretçi için tüm kayıtlar tek bir ekran üzerinden yönetiliyor. Aynı şekilde farklı bir sekmeden de bu sistemler ile ilgili güvenlik ve insan kaynakları raporlamaları alınabiliyor.

GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ NELERDİR?

Geçiş kontrol sistemlerini belli konularda toplamak istediğimizde zaman kontrollü geçişler, biyometrik geçiş sistemleri ve kartlı geçiş sistemleri olduklarını söyleyebiliriz. İş hayatında oldukça fazla tercih edilebilen geçiş kontrol sistemlerine bakıldığında akla ilk olarak kartlı geçiş sistemleri geliyor.

Yaygın bir şekilde plastik şerit kartları ile arkalarında siyah ve manyetik bir şerit yer alıyor. Okuyucunun geçişlerde bu şerit oldukça önemlidir. Uygun ve az maliyetli olması sebebiyle geçiş kontrol sistemleri arasında oldukça fazla tercih edilenler arasındadır.

Geçiş kontrol sistemleri arasında oldukça hızlı bir şekilde yayılış gösteren sistemlerden olan biyometrik okuyucular, parmak izi ses tanıma veya iris okuma gibi kişilerde yer alan fiziksel özellikler yardımı ile bir geçiş güvenliği kurulumu yapılıyor. Bilgisayar ile yönetilebilen geçiş kontrol sistemlerinde diğer alarm sistemleri de entegre olabiliyor. Örnek verecek olursak yangın alarmı ile beraber kapılardan giriş ve çıkışların otomatik bir biçimde serbest kalması çok normaldir.

Geçiş Kontrol Sisteminin İnsan Kaynakları ve Güvenlik Departmanlarını İlgilendiren Kısımları Nelerdir?

Geçiş kontrol sistemleri ile beraber personellerin devamlı bir şekilde kontrol edilmesi gibi kontrollü sistemler ve bununla beraber gelişmiş olan yazılımlar da özellikle kurumsal şirketler adına gittikçe daha önemli olarak yer alıyor.

Şirket yönetimlerinde hem güvenlik hem de çalışmak saatleri, devamlılık gibi konularda veri toplamak için geçiş kontrol sistemleri önemli bir yer tutuyor.

İşte bu noktada “Doğru Geçiş Kontrol Sistemi Seçimi, Doğru Yazılım” kuralı devreye giriyor.

Çünkü geçiş kontrol sistemlerindeki asıl amaç personellerin ilgili geçiş sistemlerinden geçmesini ve\veya olası güvenlik açıklarına karşı engellenmesini gerçekleştiriyor. Donanımın asıl amacı budur.

Bu noktada marka bağımsız olan geçiş kontrol sistemi ve Bio Bilişim’in kendi üretimi olan BIONET yazılımı ufak ve\veya büyük ölçekli sistemlerin içerisine girerek birçok geçiş sistemini tek bir arayüzde toplayarak, verimli raporlar ile anahtar teslim projelerde yer alıyor.

Tüm Geçiş Sistemleri Uygulamalar Tek Yazılımda

Geçiş kontrol sistemleri kapsamında hali hazırda entegre olduğumuz birçok panel, okuyucu veya cihaz bulunuyor. Entegre olunması talep edilen geçiş kontrol sistemi marka ve model farkı olmadan Bio Bilişim tarafından ortalama bir günde kendi yazılımı ile tam kapsamlı entegrasyonunu sağlayarak insan kaynakları ve güvenlik departmanlarının çözümlerini sağlıyor.

Yani kurulan bir kuruluşta yer alan kartlı geçiş, iris, damar tanıma, yüz tanıma sistemlerini BIONET sistemi ile entegre edip, tek bir ara yüzden tüm personeller ve ziyaretçi yönetimi yapılabiliyor.

Başlıca Geçiş Kontrol Sistemleri

• İris Tanıma Sistemleri

• Kartlı Geçiş Sistemleri

• Parmak izi Tanıma Sistemleri

• Avuç içi (Damar) Tanıma Sistemleri

• Yüz Tanıma Sistemi

BIONET ile Entegre Olan Başlıca Geçiş Sistemleri

• Kartlı Geçiş Sistemleri

Rosslare (AxTraX)

Tyco (CCure800)

Tyco (CCure9000)

UTC (Lenel)

UTC (S2)

UTC (ATS8600)

Remsdaq (StarWatch)

Kantech

Bosch

Honeywell (Cms)

Honeywell (WinPak)

Dahua (Smart Pss)

Interlogix (TruPortal)

Casio

• Parmak İzi Geçiş Kontrol Sistemleri

ZkSoftware

Virdi

Berdata

Hikvision

• İris Tanıma Geçiş Kontrol Sistemleri

CMITech

Panasonic

• Yüz Tanıma Geçiş Kontrol Sistemleri

Nec

Hikvision

ZkSoftware