BEST dergisi, bina kontrol, konfor ve güvenlik sistemlerini bir arada tek bir disiplin altında toplayan ilk ve tek dergidir. Bina elektronik sistem teknolojileri alanında faaliyet gösteren tüm firmaların etkinliklerini ortak zeminde buluşturmayı amaçlayan BEST dergisi, firmalar ile müşterileri arasında bir köprü işlevi görerek sektörün gelişimini misyon edinir.

YANGIN GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Cenk Kural / KURAL YANGIN

“Yangın mühendisliği; bilim, teknoloji, psikoloji ve mevzuat konularını kapsayan geniş bir yelpaze içinde değerlendirilir. Yangın mühendisi; daha çok performans kriterlerine dayanan, risk analizi ve risk yönetimi yapan yangın uzmanları olarak tanınır. Yangın yönetmeliğinin ve standartların bir projeye uygulanması veya bir uygulamanın yönetmeliğe ve standartlara göre değerlendirilmesi yangın mühendisliği olarak düşünülmemelidir.”

Kural Yangın Endüstriyel Tesisat Mühendisliği İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. 2009 yılında Tekirdağ Çerkezköy’de Yangın Güvenlik Sistem mühendisliği alanında kurulmuş ve geçen 11 yıl içerisinde, Çerkezköy O.S.B. başta olmak üzere Trakya bölgesindeki tüm O.S.B. ve endüstriyel tesislerimize hizmet veren kurumsal alt yapı, entegrasyon ve akreditasyonlarını tamamlayarak, ülkemizin ve dünyanın güncel teknolojik haraketliliğini takip ederek, yangın güvenliği mühendislik sistem uygulamaları alanında yoluna devam eden bir şirket.

Sektörümüzün içerisinde geçen 11 yılımızın, özellikle ülkemizin en kurumsal ve en iyi O.S.B.’si olan, dünya standartlarında hizmet ve üretim yapan, Çerkezköy O.S.B.’nin şirketimize katmış olduğu bilgi birikim ve tecrübelerini aktarmak istiyorum. Bu aktarım aynı zamanda O.S.B.’mizin katılımcı holding ve şirketlerine hizmet verebilmenin şirketinizin de bu kriterleri sağlaması gerekliliği ve ister istemez dünyada gelişen yangın güvenlik teknolojilerini de takip etmeniz gerekliliğini ortaya koyuyor, aksi durumda bölgedeki kurumsal kimliğinizi sürdürülebilir olarak konumlandıramazsınız.

Ülkemizi, yangın güvenliği konusunda iki bölümde değerlendiriyoruz.

1-   Ülkemizin yangın güvenliği konusunda hazırlanmış binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik ile TSE tarafından hazırlanmış 12845 TSE yönetmeliğinde belirlenen uygulama esas ve kriterleri,

2-   Yangın güvenliği mühendislik sistem uygulamaları yapan firmalarımızın yangın güvenlik uygulamaları, dayanak aldıkları esas ve kriterler.

Mevcut yönetmelik ve standartlarımızın, maalesef gelişen dünya teknolojilerini takip etme, bu gelişmeler karşısında aksiyon alabilme ve güncellenebilme yeteneklerinin çok yetersiz ve yavaş olduğunu görüyoruz. Standartlarımızın endüstriyel yapılarımızın yangın güvenliği ihtiyaçlarını karşılayacak kriter ve esaslara sahip olmaması birçok zaman ‘’sanayicimizi de yanıltabiliyor’’ bu durum da her geçen gün basında haberini izlediğimiz veya okuduğumuz en üzücüsü de mal ve can kayıplarına neden olan yangınlarla sonuçlanıyor.

Bu noktada yaşanan olumsuzlukların, sebep sonuç ilişkisi açısından üç temel saç ayağı oluyor. Yönetmelik-uygulayıcı-onay verici kurum, yetersiz yönetmeliği, sadece ticari odaklı uygulayıcı ve son nokta olan yeterli bilgi ve donanıma sahip olmayan onay verici kurum ile birleştirdiğinizde hiç şüphesiz ki kaçınılmaz kötü son kendiliğinden gerçekleşiyor. Burada karşımıza özellikle ‘’belediye itfaiye teşkilatları’’ yeterli donanım bilgi ve beceriye sahip mi sorusu çıkıyor. Özellikle belediye itfaiyeleri dememin sebebi ise 11 yıllık tecrübemizin içerisinde yaşadığımız özellikle belediye itfaiyelerinin sorumluluk alanı içerisinde olan endüstriyel tesislerimizin, gördüğümüz bilgi yetersizliği ile uygulanmış ve en acısı da onaylanmış birçok endüstriyel yapılarımızı bekleyen tehlikeye dikkat çekmek istememizdir. Bu konuda kendi bünyesinde itfaiye birimleri oluşturmuş O.S.B. itfaiyelerimizin çok daha donanımlı bilgi ve beceriye sahip olduklarını gözlemliyoruz. Açıkçası yapmış olduğumuz uygulamalarımızda özellikle O.S.B. içerisinde kalan endüstriyel yapılarımızın projelendirme ve uygulama noktalarında çok daha rahat ve kriter ve esaslara uygun işler yapabildiğimizi paylaşmak isterim. Bir de önemli olduğunu düşündüğüm bir konu daha var. 2018 yılında Trakya bölgesinde endüstriyel yapılarımızı denetleyen, Çalışma Bakanlığı müfettişlerimizin yangın güvenliği konusunda çok ciddi yetersizliklerinin olduğunu, endüstriyel yapılarımız için hazırlamış oldukları raporlardan, üzülerek anlaşılıyor. Sonuç olarak bu sorunun çözümü standart ve yönetmeliklerimizin dünyanın gelişen teknolojileri ile hızlı adaptasyonunu sağlayarak, ülkemiz genelinde özellikle uygulayıcı firmaların standart uygunluklarının denetlenmesi ve çok çok önemli olan genel itfaiye teşkilatlarımızın düzenli olarak eğitimlerinin sağlanabilmesi ve denetlenmesidir.

Diğer ve önemli bir konumuz ise yangın güvenliğinde mühendislik uygulayan firmalarımız. Günümüzde mühendislik; matematik ve temel bilimlerin öğrenilmesi ile elde edilen bilgiyi ve deneyimi kullanarak, yeni sistemlerin tasarımını ve yapımını sağlayan bir meslek dalıdır. Son yıllarda, yangın korunum sistemleri Avrupa’da geniş olarak ele alınıyor. Yangın mühendisliği; bilim, teknoloji, psikoloji ve mevzuat konularını kapsayan geniş bir yelpaze içinde değerlendirilir. Yangın mühendisi; daha çok performans kriterlerine dayanan, risk analizi ve risk yönetimi yapan yangın uzmanları olarak tanınır. Yangın yönetmeliğinin ve standartların bir projeye uygulanması veya bir uygulamanın yönetmeliğe ve standartlara göre değerlendirilmesi yangın mühendisliği olarak değerlendirilmemelidir. Yangın mühendisi; risk analizi ile riski belirleyen, performans analizi ile tasarım yapan, mühendislik ve mimarlık temel eğitimi almış, belirli deneyime sahip kişiler olarak tanımlanır. İşte bu noktada ‘’deneyim’’ önem kazanır. Teorik-pratik bilgi beceri ve yeterlilik noktasında ne kadar geliştirilebilirse bu durum her işin sonucuna olumlu etki ettiği gibi yine sektörümüzde olumlu yansır.

Ülkemiz de yeterli donanıma bilgi ve beceriye sahip yangın güvenliği firmalarımız bulunuyor. Bu firmalarımızın başarılarında uygulama esas ve kriterlerinde dayanak aldıkları NFPA kriterleri rol alıyor. Özellikle endüstriyel yapılarımızın ve depolama alanlarımızın ‘’belirli bir yükseklikten sonrası için’’ ülkemizin yönetmelik ve standartlarında karşılığı bulunmuyor. Bu durum aslında belirleyici olmakta yapının mimari özellikleri NFPA ile değerlendirildiğinde ortaya doğru işlevsel ve güvenilir sistemler çıkar. Sağlam, doğru ve güvenilir sistemlerle donanımlı hale getirilmelerini ve dolayısı ile sanayicimiz ülkemiz dünya üzerindeki üretim ve ekonomik güce sahip olmasını sağlar.

Sonuç olarak binalar ve binalarda kurulu sistemler geliştikçe, sektörde yapısal yangına dayanıklılık, yangın algılama ve söndürme sistemleri, acil çıkış sistemleri ve yangın alarm sistemleri konusunda özel bilgi ve birikime sahip olan mühendislere ve şirketlere ihtiyaç duyulacaktır. Yangın korunum mühendisleri aldıkları teknik eğitim ve deneyim sayesinde pek çok beceriye sahip olmalıdır. Sadece eğitim yeterli değil, deneyim de şarttır.