BEST dergisi, bina kontrol, konfor ve güvenlik sistemlerini bir arada tek bir disiplin altında toplayan ilk ve tek dergidir. Bina elektronik sistem teknolojileri alanında faaliyet gösteren tüm firmaların etkinliklerini ortak zeminde buluşturmayı amaçlayan BEST dergisi, firmalar ile müşterileri arasında bir köprü işlevi görerek sektörün gelişimini misyon edinir.

VİDEO İZLEME SİSTEMLERİ İLE BİYOMETRİK SİSTEMLERİN KULLANIMI

PCC ELEKTRONİK

Biyometrik sistemler ile video izleme sistemlerinin entegre edilmesinin en önemli avantajı farklı arayüzlere sahip bu sistemleri tek bir arayüz üzerinden video izleme sisteminden takip edilebilir hale getirmesi olacaktır.

Biyometrik erişim kontrol sistemleri, kişilerin fiziki ve davranışsal özelliklerini tanıyıp kimliklerini belirleyerek kontrollü geçiş sağlamak üzere geliştirilmiş sistemlerdir. Biyometrik sistemlerde yüz, iris, retina, damar, parmakizi, DNA gibi değişmez niteliklere sahip kişisel unsurlar kullanılır. Kamu veya özel tüm kurum ve binalarda, tesislerde bu sistemlerden faydalanmak mümkündür.

Bu sistemlerle gelen giden kişilerin takibi, denetimi, sayılması, sayısal analizler yapılması ayrıca belli bölgelere istenmeyen kişilerin giriş, çıkışlarının önlenmesi veya sadece belirli kişilerin giriş ve çıkışına izin verilmesi gibi işlevler sağlanabilir. Bu sistemlerin kapalı devre kamera sistemleri ve yazılımları ile entegre edilmesi, birlikte çalışabilir hale getirilmesi değişik avantajlar sağlayacaktır.

Biyometrik erişim kontrol sistemi ile kaydedilen tüm olaylar (kapının, bariyerin açılması, girişin reddedilmesi gibi) video izleme sistemine de transfer edilebilecek böylece bu olaylar, ilgili biyometrik cihaz ile ilişkilendirilmiş kamera, bu kameraya ait video arşiv bir bütün olarak incelenebilecektir. Örneğin bir okul için bu tür bir sistemin video izleme sistemi ile entegre bir şekilde kullanıldığı düşünüldüğünde; bir öğrencinin biyometrik kontrolden geçtikten sonra biyometrik geçiş bilgisine ilaveten kameradan alınan ekran görüntüsünün operatöre veya aileye gönderilmesi öğrencinin devamlılık durumu ve güvenliği için faydalı olabilecektir.

Biyometrik sistemler ile video izleme sistemlerinin entegre edilmesinin en önemli avantajı farklı arayüzlere sahip bu sistemleri tek bir arayüz üzerinden video izleme sisteminden takip edilebilir hale getirmesi olacaktır. Özellikle doğal afet veya yangın, kaza vb. tehlike hallerinden kaynaklanan durumlarda yetkililerin ve operatörlerin zamanında haberdar olması, durumun ivedilikle teyit edilmesi ve gerekli tedbirlerin derhal alınabilmesi örneğin giriş ve çıkışların hemen serbest hale getirilebilmesi gibi işlevler daha kısa sürede yapılabilir gelebilecektir.

Ancak gerek biyometrik erişim kontrol sistemlerinin gerekse video izleme sistemlerinin piyasadaki ürün çeşitliliği düşünüldüğünde entegrasyon işlemleri için gerekli yazılım iş sürecinin, personel ve zamanın doğru bir şekilde planlanması elzemdir, gözardı edilmemelidir.

Her ne kadar biyometrik sistemler sadece kişilere özgü parmakizi, iris, retina gibi biyometrik niteliklere bağlı olsa da tehditle giriş yaptırma, cihazları aldatacak yöntemler kullanmaya çalışma gibi riskleri hala taşımaktadır. Örneğin yüz tanıma bazlı cihaz ve sistemlerde yüze farklı makyajlar uygulama, yüz görünümlü maske ve benzeri kıyafetler takma, yazılım korsanlığı (hacking) yöntemleri ile aldatma veya kontrolleri bir şekilde pas geçme gibi bazı yöntemlerin bu cihaz ve sistemlerin güvenliğini geçebildiğine dair bilgi ve vakalar mevcuttur. Biyometrik sistem ve video izleme yazılımı geliştiricileri bunları aşmak için yine örneğimizden hareketle yüzün canlı bir kişiye ait olduğunun doğrulanması, aldatmaya yönelik yöntemlerin bertaraf edilmesi gibi güncellemeleri cihaz ve sistemlerine uygulamaya çalışıyor.

Bu teknolojilerle ilgili önemli diğer gelişme ise farklı ülkelerde değişik isimler ile kabul edilerek uygulamaya konulmuş olan General Data Protection Regulation (GDPR) adındaki düzenlemelerin kişilere özgü biyometrik verilerin korunmasına yönelik hükümler getirmiş ve yaptırımlar öngörmüş olmasıdır. Bu düzenlemelere göre kişilerin isim, adres, sağlık, kullanıcı giriş bilgileri, eposta adresi, IP adresi, dini tercihleri, ruh sağlığı vb. çok sayıda kişisel verilerinin doğrudan veya dolaylı olarak alınması, saklanması daha sonra tekrar kullanılması gibi hususların kişilerin rızası ve yasal zorunluluklar kapsamında yapılması gerekli hale gelmiştir.

Üreticiler bu tür değişimleri takip etmekte, ürünlerine adapte etmekte, yeni teknolojiler geliştirmektedir. Biyometrik sistemlerde veya video izleme sistemlerindeki bu yeni teknolojiler arasında yapay zeka, derin öğrenme gibi teknolojilerin yeri yadsınamayacaktır. Özellikle bu teknolojilere sahip video izleme sistemleri ile entegre edilerek bütünleşik şekilde çalışabilir hale getirilen kartlı geçiş, yangın alarm, biyometrik erişim kontrolü vb. sistemlerin daha güvenilir ve verimli hale geldiklerini düşünmek yanlış olmaz.

Günümüzde nöral ağlar üzerinde çok büyük veri yığınlarının analizi neticesinde video analiz işlemleri çok daha etkin hale gelmiş durumdadır. Bilindiği üzere nöral ağlar insan beyninden esinlenerek geliştirilmiş, birbirine ağlarla bağlanan biyolojik sinir ağlarını taklit eden bilgisayar programlarıdır. Nöral ağlar sayesinde makinelerin öğrenme kabiliyetleri artmış, güvenlik amaçlı yazılımların ürettiği, operatörlerin dikkatlerinin asıl yoğunlaşması gereken konulardan uzaklaşmasına neden olan “false alarm” denen hatalı alarmların yüzde 80- 90’lar seviyesinde azaltılabildiği görülmüştür. Bu teknolojiler ile hatalı alarmların başta gelen sebeplerinden biri olan insan harici unsurların (araç, hayvan, bitki gibi) algılanmaması imkanı da önemli bir etken olmuştur.

Biyometrik sistemlerin video izleme sistemleri ile birlikte olmasının getirilerinden diğeri çift taraflı kontrol, durum teyidi alma imkanıdır. Biyometrik sistemler kişiye özgü niteliklerle işlem gördüklerinden, ayrıca kişinin yanında kart, etiket, kumanda vb. ayrı bileşenler taşıması gerekmediğinden bu sistemlerin nispeten güvenliği artırdığı düşünülebilir. Parmakizi, retina vb. niteliklerin taramasını yapan cihazlar ile geçiş yapan kişinin girişe yetkili kişi ile aynı kişi olması, başkasına ait bir kartı veya benzer bir ekipmanı kullanan bir kişi olmaması hususları doğrulanmış olur. Ancak yukarıda da değinildiği gibi bu sistemlerin bazı yöntemlerle aldatılmaya çalışılması, kişiye zorla, tehditle giriş yaptırılması gibi riskler söz konusu olabilecektir. Video izleme sistemi ile entegrasyon, ilgili cihazların aynı zamanda kamera görüntüleri ile ilişkilendirilebilmesi, biyometrik sistemden geçiş yapan kişinin görüntülü olarak doğrulanması bu riskleri elimine edecek, geçişin gerçekleşmiş olması halinde durumun delillendirilmesini sağlayacaktır.

Biyometrik sistemler video izleme yazılımlarının analiz özellikleri ile birlikte kullanıldığında bir çok avantaj ortaya çıkacaktır. İnsan, yüz, plaka vb. tespitler yapan analizlerle, biyometrik sistemden geçen kişinin bina, tesis vb. içinde nerelerde dolaştığı, ne yaptığı denetlenebilir.

Bu kişilerin herhangi bir objeyi terk etmeleri, baret/kask/üniforma/ barkodlu eşya vb. ile dolaşması gereken kişilerin bu kurallara uymamaları, sadece insanların değil kullandıkları araçların tespiti, takibi, sayılması, gelişmiş hareket algılama, takip analitik türleri ile sadece insan, sadece araç algılama gibi özel analiz imkanları, alttan, üstten, sürünerek geçme gibi durumları algılayabilme, boş boş gezinme, belli bir hızda hareket etme durumlarını tespit, POS sistemi ile entegrasyon, ziyaretçi sayımı gibi analizlerle ticari stratejilerin geliştirilmesi, satışa dönüş, yatırım geri dönüşü analizlerinin yapılması gibi çok sayıda işlev artı imkanlar olarak kullanılabilecektir.

Biyometrik sistemlerin video izleme sistemleri ile entegre edilebilirliği için ilgili video izleme ürününün bu tür entegrasyonlara elverişli, açık bir mimariye sahip olması gerekir. SDK, API tarzı kütüphanelerin varlığı, makro veya değişik programlama dilleri ile yazılımda ilave özellikler çalıştırabilme işlevi bir video izleme yazılımı için aranması gereken özelliklerdendir. Video izleme yazılımı, sunucu üzerinden direkt veya istemci uygulaması üzerinden entegre edilmiş tüm sistemleri görebilecek, yönetebilecek merkezi bir sistem olarak kullanılabilmelidir.

PCC Elektronik olarak distribütörlüğünü yapmakta olduğumuz Trassir video izleme ve yönetim yazılımı; biyometrik veya kartlı geçiş sistemleri, yangın ve alarm güvenlik sistemleri vb. ile entegrasyon imkanı, SDK/API vb. kütüphaneleri ile üçüncü taraf uygulamaların geliştirilmesine izin vermesi, bu sistemlerle uyum içinde ve verimli analizler üretebilecek çok sayıda analitik türüne sahip olması, Phyton programlama dili ile Trassir üzerinde çalıştırılabilecek ek modüller, skriptler geliştirilebilmesi itibariyle sahip olduğunuz veya temin etmeyi düşündüğünüz biyometrik erişim kontrolü sistemleri ile maksimum performansta çalışabilecek profesyonel bir yazılımdır.

Gelecek daha akıllı, teknolojik uygulamalara gebedir. Bu değişim ve gelişime ayak uydurulması, gerisinde kalınmaması gittikçe daha çok önem kazanmaktadır. Video izleme yazılımlarında bu sürece gereken düzeyde değer verildiği, teknolojinin takip edildiği ve yepyeni teknolojilerin geliştirilmeye devam edildiği görülmektedir. Her zaman söylediğimiz gibi; gelecek onu görebilenlerin ve ona hazırlananların olacaktır.