BEST dergisi, bina kontrol, konfor ve güvenlik sistemlerini bir arada tek bir disiplin altında toplayan ilk ve tek dergidir. Bina elektronik sistem teknolojileri alanında faaliyet gösteren tüm firmaların etkinliklerini ortak zeminde buluşturmayı amaçlayan BEST dergisi, firmalar ile müşterileri arasında bir köprü işlevi görerek sektörün gelişimini misyon edinir.

KENT GÜVENLİĞİ VE VİDEO İZLEME SİSTEMLERİ

Cemil ÖZDEMİR Elektronik ve Haberleşme Mühendisi PCC Grup CEO

“PCC Elektronik olarak yetkili distribütörlüğünü yapmakta olduğumuz Trassir video izleme, analitik ve yönetim yazılımı; kent güvenliği sistemlerinde gerekli olan işlevleri gelişmiş bir şekilde sunabilen, çok sayıdaki video analiz modüllerinin yanı sıra derin öğrenme teknolojisine dayalı analitik modüllere sahip, gelişim ve değişimini sürdüren, SDK/API paketleri desteği ile üçüncü taraf yazılımları ile entegre edilebilen üst düzey bir yazılım olarak öne çıkmaktadır.”

Kentler daha iyi bir yaşam, iş ve eğitim fırsatları ve daha birçok açıdan kırsal kesimlerden göç akışının kaçınılmaz olarak yaşandığı yerlerdir. Bazı kentlerin gelişmişlik açısından daha fazla öne çıkması o kentleri diğerlerine kıyasla daha fazla cazibe merkezi haline getirmekte, doğal olarak bu tür kentler daha yüksek düzeyde göç almaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan kentlerin kendi nüfus hareketleri de (turizm, konjoktürel olaylar, doğum, ölüm vb.) özellikle ülkemiz ekonomisinin belkemiği haline gelmiş veya turizm ağırlıklı kentlerde sürekli veya dönemsel olarak nüfus yoğunluğuna sebep olabilmektedir.

Nüfus hareketlerinin başta gelen sonuçlarından biri kent güvenliğinin temini olarak ortaya çıkmaktadır. Farklı kültür, anlayış, yaşam tarzı, ekonomik düzey vb. özelliklere sahip kesimlerin kentlere gelişi oldukça kozmopolit kent hüviyetleri oluşmasına neden olmaktadır. Renklilik, çeşitlilik olumlu anlamda gelişim ve değişimi beraberinde getirse de özellikle güvenlik açısından birçok dezavantajı da doğurmaktadır.

İnsan, insanın kurdudur; asayişin bozulması için bir yerde iki insanın olması yeterlidir şeklinde kötümser bir yaklaşım sergilemek abartılı bir söylem gibi dursa da bu bazen gerçeği yansıtabilmektedir. (Gün ortası yaşanan kadın cinayetleri, hayvana şiddet vb.) Toplumsal bilinç ve eğitim düzeyinin artması, sosyal rahatlamayı sağlayacak veya artıracak siyasal, ekonomik, hukuki vb. tedbirler kent güvenliğine kesinlikle katkı sağlayacaktır ancak eş zamanlı olarak güvenliği temin eden çözüm ve uygulamaların geliştirilmesi, iyileştirilmesi, hizmete sunulması göz ardı edilmemesi gereken bir adım olmalıdır. Kentte yaşarken bireysel olarak veya ailenizde dışarı çıktığınızda kamuya açık yerlerde veya tenha sayılabilecek sokağınızda güven içinde olmanız çok doğal ve insani bir beklentidir.

Bu beklenti ile bağlantılı olarak herhangi bir şekilde güvenliğin ihlal edilmesi, maddi ve manevi bir zarara uğramanız halinde güvenliğinizin ivedilikle tesisi, zararınızın tespiti, telafisi ve tazmini için bir çözüm ortaya konulması gerektiği de ortadadır. Bu bakımdan daha çok MOBESE olarak tanınmış kent güvenliği video izleme ve yönetim sistemleri başta gelen çözümler arasındadır.

İhtiyaçlara göre farklı tasarım söz konusu olsa bile ülkemizdeki kent güvenliği video izleme ve yönetim sistemlerinin çok işlevli oldukları bilinmektedir. Bu sistemlerde GPS ekip takip, araç plaka tanıma, yüz tanıma, akıllı video analizi, harita üzerinde izleme, normal izleme gibi farklı modüller ayrı veya bütüncül bir şekilde kullanılabilmektedir. Bu sistemlerin önemli avantajlarından biri de kent güvenliğine vatandaş katılım ve katkısını sağlayacak şekilde akıllı şehir sistemi olarak kullanılabilme veya adapte edilebilme imkanıdır.

Kent güvenliği video izleme ve yönetim sistemleri uyumlu hale getirmek suretiyle akıllı şehir kapsamında kullanılabilecek, kentin trafik akışını ve sinyalizasyon sistemini iyileştirebilecek, park alanlarının verimli kullanımını sağlayabilecek, aksayan hizmetlerin tespitini, sağlık, ulaşım vb. sunulan hizmetlerde vatandaşın bilgilendirilmesini, vatandaşların hizmetlere erişimini, başvurusunu sağlayabilecek şekilde adapte edilebilir. Daha önce yapılmış yatırımlarla ülkemizin zaten büyük kısmında kurulmuş olan kent güvenliği video izleme ve yönetim sistemleri akıllı şehirlere geçiş yatırımları açısından hazır bir altyapı gibi değerlendirilebilir.

Kent güvenliği video izleme ve yönetim sistemleri basit adli vakalara ilaveten kentlerde sıklıkla meydana gelen hırsızlık, kapkaç, gasp, yağma, uyuşturucu satışı gibi suçlarla mücadelede gözle görülür şekilde fayda sağlamaktadır. Sistemin belli illerde kurulumu ardından söz konusu suçlarda % 60’lara varan ölçüde azalmalar olduğu bilinmektedir. Bunun yanı sıra özellikle terör eylemlerinin önüne geçilmesinde, önlenemediği takdirde faillerinin tespit edilip yakalanmasında bu sistemler apayrı bir öneme sahiptir. Kentin önemli kesimlerini kayda alan kameralar, geçmiş verilerin analizi sayesinde olayların sadece vuku biçim ve failleri değil, hazırlık aşamaları hatta planlayıcıları, yardım ve iştirak eden kişiler de tespit edilebilmektedir.

Kent güvenliğini sağlamak üzere kullanılan bu sistemlerde olayları sayısal haritalar üzerinde, resim şeklindeki harita, kroki, kat planı vb. üzerinde ikonlar halinde görebilmek, ilişkili kameraların canlı ve arşiv görüntülerini izleyebilmek, olayları veritabanına kaydetmek gerektiğinde arayıp bulmak ve çıktı alabilmek, yüzlerce belki binlerce kamera olan sistemde olay vuku bulan kameralardan alarm alarak anında haberdar olabilme ve zamanında müdahale edebilme veya müdahale edilmesi için ilgili birim ve ekipleri harekete geçirebilme, 7/24 izleme ve kaydetme imkanı sunan sistemle kent güvenliğini görsel, gerekli yerlerde işitsel dahil şekilde sürekli takip altında tutabilme yadsınamaz nitelikler olarak öne çıkmaktadır.

Özellikle insan yaşamının mevzu bahis olduğu anlarda olaylardan zamanında haberdar olabilmek, ilgili birim ve ekipleri zamanında harekete geçirebilmek adeta altın değerindedir. Kent güvenliği video izleme ve yönetim sistemleri sayesinde plaka tanıma, yüz tanıma, durum algılama ve takibi (hareket, kalabalık, kuyruk vb.), insan, araç, bisiklet vb. obje sayma, şüpheli durum ve obje tespiti, sabotaj tespiti, yangın ve duman algılama gibi video analizler ile kargaşa durumlarının, kitlesel sorun ve eylemlerin, tekil olayların, belirlenen alanlara izinsiz girişlerin, çizilen sınırların ihlalinin, gezinip durma, kayıp, terk veya sahipsiz çanta, eşya vb. objelerin, araçların tespiti, geçmiş ve anlık güzergahlarının analizi ve takibi mümkündür.

7/24 çalışan bir sistemin üreteceği devasa video yığınları düşünüldüğünde bu sistemlerde akıllı hareket arama, olay arama, olay ve arşiv ilişkilendirmesi, olay anına ait arşiv görüntüsüne gitme, olay anında görsel, sesli, mobil (cep telefonuna), dijital (ekran pencereciği, eposta vb.) bildirimler yapılabilmesi, sistem tarafından verilecek yanıtların otomatik hale getirilebilmesi, kural ve senaryolarla otomasyon kapsamında kameralara veya sistemle uyumlu başka cihazlara tetikleme yapılabilmesi (kayıt başlatma, resim çekme, siren çalma vb.) oldukça faydalı işlevler olarak öne çıkacaktır. Günümüzün gelişmiş kent güvenliği video izleme ve yönetim sistemlerinde bu tarz özelliklerin halihazırda mevcut olduğu bilinmekte, var olmasının kaçınılmaz olduğu değerlendirilmektedir.

İnsan doğası gereğince sistemin takibinden sorumlu personelin dikkatlerini sürekli sistemin takibine, izlenmesine ayıramayacakları açıktır. Bu yüzden ilgili sistemlerde video analiz modülleri desteğinin olması da bir bakıma zorunlu gibidir. Hareket algılama video izleme sistemlerinin oldukça klasik bir özelliğidir. Ücretsiz yazılımlarda dahi bu özellik bulunmaktadır. Ancak hareketi indeksleyebilen, daha sonra aranmasını, hareket anına gidilmesini sağlayan, hareket hızı, obje büyüklüğü, gezinme süresi gibi gelişmiş niteliklerle hareketin tespitini ve aranmasını sağlayan gelişmiş analiz modülleri kent güvenliği sistemlerinin yarar ve verimliliğini artıracaktır. Derin öğrenme, yapay zeka gibi teknolojilere dayanan, daha verimli çalışan ve daha akıllı sonuçlar üreten yeni analitik modülleri insan ve nesne ayrımı yapma kabiliyetleri ile olayların daha doğru şekilde analiz edilebilmesini sağlayabilmektedir. Şüpheli kişi ve objelere odaklanan analitik modüller ile özellikle terör eylemlerine yönelik etkin sonuçlar elde etmek mümkün olacaktır.

Yüz tanıma, plaka tanıma gibi modüllerle kişi ve araç tanımlama, kimliklendirme hususlarında da çıktılar üreten kent güvenliği sistemleri ile havalimanı, tren istasyonu, liman, stadyum, konser, kongre merkezi vb. alanlarda anlık olarak aranan veya şüpheli kişi veya araç tespiti, takibi yapmak mümkün olduğu gibi mevzuatın, ülkemiz yasalarının izin verdiği ölçüde bu kayıtları arşivleyerek daha sonra analiz etmek de imkan dahilindedir.

Bu bağlamda PCC Elektronik olarak yetkili distribütörlüğünü yapmakta olduğumuz Trassir video izleme, analitik ve yönetim yazılımı kent güvenliği sistemlerinde gerekli olan işlevleri gelişmiş bir şekilde sunabilen, sahip olduğu çok sayıda video analiz modülünün yanı sıra derin öğrenme teknolojisine dayalı analitik modüllere sahip, gelişim ve değişimini sürdüren, SDK/API paketleri desteği ile üçüncü taraf yazılımları ile entegre edilebilen üst düzey bir yazılım olarak öne çıkmaktadır.

Kent güvenliği sistemlerinin akıllı şehir yatırımları ile paralel bir gelişme göstereceği öngörüsüyle sürecin gerisinde kalmamak adına geleceğe yönelik planlamaların şimdiden şekillendirilmesi çok yerinde bir yaklaşım olacaktır.