BEST dergisi, bina kontrol, konfor ve güvenlik sistemlerini bir arada tek bir disiplin altında toplayan ilk ve tek dergidir. Bina elektronik sistem teknolojileri alanında faaliyet gösteren tüm firmaların etkinliklerini ortak zeminde buluşturmayı amaçlayan BEST dergisi, firmalar ile müşterileri arasında bir köprü işlevi görerek sektörün gelişimini misyon edinir.

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE YANGIN GÜVENLİĞİ VE YENİ TEKNOLOJİLER

A. Orhan ÜŞENMEZ, Marmara Bölge Müdürü / FINDER YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ

Yangında olası can ve mal kaybının önüne geçme çabamız, konu endüstriyel tesisler olduğunda ayrıca, üretimin sürdürülebilirliği, stratejik varoluş sebepleri gibi ekstra yükümlülükleri de masaya getiriyor.

Yangında olası can ve mal kaybının önüne geçme çabamız, konu endüstriyel tesisler olduğunda ayrıca, üretimin sürdürülebilirliği, stratejik varoluş sebepleri gibi ekstra yükümlülüklerin de masaya getiriyor.

Ülkemizin gerçek anlamda ve sağlam temellere dayanan kalkınma hareketinin en önemli unsuru endüstriyel alandaki büyüme ve yatırımlardır. Bu yadsınamaz gerçek beraberinde birçok sorun, sorumluluk ve yönetilmesi gereken riskleri de getiriyor. Bu risklerin en başında geleni de doğal olarak yangın  riskidir. Birçok alt sistemin, ekipmanın, yanıcı –patlayıcı mamul /yarı mamulün, özel istifleme ve yükleme şartlarının bir arada bulunması, yangın riski hesaplamalarında çarpan etkisi olarak karşımıza çıkıyor.

Bu nedenle, risk yönetim ve planlaması, yönetmeliklere bağlı hareket etmek, doğru planlanmış mühendislik ve kusursuz uygulama her yerde olduğu gibi endüstriyel tesislerde de tolerans içermeyen kesinlikte bulunmalıdır. Yangında olası can ve mal kaybının önüne geçme çabamız, konu endüstriyel tesisler olduğunda ayrıca, üretimin sürdürülebilirliği, stratejik varoluş sebepleri gibi ekstra yükümlülüklerin de masaya getiriyor.

Endüstriyel tesislerde Yangın Algılama Elektroniği, tesisin üretim içeriği başta olmak üzere, kaçış yolları planlaması ve doğru zonlama öncelikleri, omurgaya oturtularak projelendirilmelidir. Bu omurganın güçlü ve doğru yapısı, bize projenin eksiksiz bir senaryo yönetimi ile sonlanmasını sağlar. Kontrolsüzlük halinde insanlığın en büyük belası olan ateş ,’’Yangın’’ tanımına geçtiği noktada insan varlığına en yakın felakettir. Konumuz Endüstriyel Tesisler ya, bir istatistik verelim; 2005-2011 yılları arasında Kocaeli şehrimizde 1177 adet Endüstriyel Tesis yangını gerçekleşmiştir.  Bu kadar yakın tehdit başka hiçbir felaket tanımı içeriğinde bulunmamaktadır.

FABRİKA YANGINI

Yanma kimyasal bir reaksiyondur. Dolayısı ile bu kimyasal reaksiyonun hangi (biri mutlaka oksijen) elementler arasındaki reaksiyon sonucu gerçekleştiğini bilmek ve önemsemek bizi doğru çözüme yönlendirir. Üretim alanındaki partikül, gaz, koku, duman, buhar, ısı seviyeleri, doğru izleme ve dedeksiyon için önemli, doğru algılama teknikleri ile kontrol panelinde doğru zone (bölge) tanımlarını yapabilmek, doğru kaçış senaryolarını yönetebilmek için hayati konulardır.

Kimyasal üretim yapılan bir alanda bina ölçeğinin (tavan yüksekliği ve üretim alanlarının m2 cinsinden büyüklükleri) hesaplamalar içerisinde tutularak üretime özel gaz tiplerine yönelik eşik seviye takibi yapabilen özel dedektörler, patlamaya dayanıklı (ex-proof) dedektörler, alev ve ısı artış sensörleri, hava emişli örnekleme tabanlı çalışan çözümler ile zenginleştirilmiş zon ve adres tanımları doğru uygulamalara örnek olarak verilebilir. Farklı konularda üretim yapılan tesislerde algılama hatalarının minimuma hatta sıfıra indirildiği uygulamalarda lineer kablo tipi ısı algılama, fiber optik ısı algılama ile nokta bazına indirgenmiş plan dışı sıcaklık artışı takipleri, yatırımların doğru algılama projeleri ile korunmasında elzem uygulamalardır.

ENTEGRASYON

Ayrıca sistemlerin birbirleri ile haberleştirilerek, etkileşimli bir şekilde bütünlük halinde alarmları yönetebilmek de yangın güvenlik kombinasyonunda zenginlik sağlayan uygulamalardır. ENTEGRASYON kısa tanımı ile adlandırdığımız bu uygulamalar 3. parti ekipmanların doğru protokoller üzerinde birbirleri ile haberleşmeleri ve bu iletişimden gelen dataların bir alarm yönetim sunucusu ve ekranında izlenmeleri ve log kayıtlarının tutularak müdahale imkânlarını arttırmak anlamına gelir.

Sistem entegrasyonu uygulamalarında yangın algılama sistemleri, CCTV sistemleri ve kartlı geçiş sistemleri ile kontrol panelleri üzerinden Modbus, Canbus, OPC, SDK paylaşımı gibi seçenekler ile bir açık platform VMS yazılımı üzerinde veya Alarm Yönetimi mantığı ile birbirleri ile etkileşime sokulur. Adres bazlı Yangın datası, noktasal CCTV linklemeleri veya Kartlı geçiş reader eşleşmeleri ile yazılım üzerinde görselli ve sesli olmak üzere alarm yönetimi mantığına dayandırılarak, olay incelemeleri için sonrasında kullanılacak log kayıtları ya da anlık pop up ekranında açılacak CCTV görselleri ile bütünleştirilerek tüm senaryoyu diğer sistemler ile entegre olarak yönetmenizi sağlar.

YANGIN ALARM UZAK İZLEME

Tüm bu ENTEGRE sistem yönetimi, e-mail yolu ile planlanmış müdahale birimlerine anlık görselli uyarı gönderme, görselli kayıt çıktıları alma, güvenlik noktalarında senaryo dahilinde görsel destekli uyarılarda bulunma ve müdahale senaryosunu aktif etme gibi operasyonların başlangıcını oluşturur. Tüm bu doğru yangın algılama uygulamaları doğru alarm, hızlı kaçış ve müdahale senaryosu içindir. İşte burada Finder AMC Yangın Uzak İzleme Sistemi uygulamamızın getirdiği hayati farktan bahsetmek gerekiyor.

Finder AMC Yangın Uzak İzleme yazılım ve haberleşme donanımlarımız sayesinde, yangın alarm sisteminizin markası ne olursa olsun (OSB’ler gibi çoklu endüstriyel tesislerin bir arada olduğu uygulamalar özellikle) tek bir merkezden adres, zone ve bina bazında izleme imkanına sahiptir. Bir merkezden izlenen (OSB itfaiye binası, OSB güvenlik binası ya da Yangın alarm uzak izleme servisinden) tesisten gelen alarm, sistem arızası, enerji kesintisi, iletişim hatası ve sukünet (standby) bilgileri anında sesli ve görsel olarak, tüm risk ve en kısa ulaşım harita ve tesis yetkili bilgileri ile ekrana düşürür. Unutmayın ki algılama arıza bilgilerine de anında ulaşmak en az alarm bilgisine anında ulaşmak kadar önemlidir. Çalışan bir yangın algılama sistemi hem yükümlülüğünüz hem de güvenliğinizdir.