BEST dergisi, bina kontrol, konfor ve güvenlik sistemlerini bir arada tek bir disiplin altında toplayan ilk ve tek dergidir. Bina elektronik sistem teknolojileri alanında faaliyet gösteren tüm firmaların etkinliklerini ortak zeminde buluşturmayı amaçlayan BEST dergisi, firmalar ile müşterileri arasında bir köprü işlevi görerek sektörün gelişimini misyon edinir.

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE ERKEN YANGIN ALGILAMA ve UYARI SİSTEMLERİ

BTS YANGIN

Endüstriyel tesisleri yangına karşı tam olarak koruyabilmek için, tesiste yangına sebep olabilecek her türlü riski prensip olarak ortadan kaldırmak gerekmektedir.

Ülke ekonomisine katkıda bulunmaları ve birçok insana iş olanağı sağlamaları nedeni ile endüstriyel tesisler yangına karşı çok hassas bir şekilde korunmalıdırlar.

Ülkemizde 2002 yılından bu yana kullanılmakta olan ve bugüne kadar birkaç kez değişikliğe uğrayan “Türkiye’de Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”, endüstriyel tesislerin yangına karşı korunmasında en doğru ve en son teknolojilerin kullanılmasını istemekte aksi takdirde tesiste yangın çıkması durumunda hem mal sahiplerine hem de tesislerin teknik danışmanlarına, projecilerine ve sigorta firmalarına sorumluluklar getirmektedir. Bu nedenle duman algılamasının genellikle çok zor olduğu endüstriyel tesislerde yangın alarm sistemi projelerinin çok iyi etüt edilmesi ve en doğru teknolojilerin seçilerek tesise uygulanmasında büyük fayda vardır.

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE YANGIN RİSKİ VE YÜKÜ

Endüstriyel tesisleri yangına karşı tam olarak koruyabilmek için, tesiste yangına sebep olabilecek her türlü riski prensip olarak ortadan kaldırmak gerekmektedir.

Ancak bu gerek teoride gerekse pratikte mümkün değildir.

Keza bu tesislerde yoğun bir çalışma ortamının olması, birçok makine ve elektrik panoları arasında yoğun kablo trafiği, yangın riskini ve yükünü arttırmaktadır.

Ayrıca endüstriyel tesislerin farklı mimari yapılarından dolayı bazı mahallerde noktasal tip dedektörlerin kullanılmasında sakıncalar olabilmektedir. Bu dedektörlerin montajı bu mahallerde standartlara uygun bir şekilde yapılamamakta, yapılsa dahi yangının başlangıcında ortaya çıkan duman ve sıcaklığı zamanında yakalayamamaktadır.

Genellikle endüstriyel tesislerde yüksek tavanı olan geniş hacimli yerler bulunmaktadır. Bu gibi mahallerde dumanın noktasal tip dedektörlerle algılanmasında gecikmeler olmaktadır. Noktasal tip dedektörler dumanı alarm olarak algıladıkları anda, tabir uygunsa ateş bacayı sarmış olmaktadır.

Endüstriyel tesislerde yangının bu aşamaya ulaşması, yangına müdahale edilse dahi tesiste büyük zararlara neden olmakta, birçok önemli makine ve doküman kullanılmayacak halde zarar görmekte hatta tamamen yok olmaktadır.

Bu nedenle Endüstriyel tesislerde özellikle üretim alanları ve tesisat yoğunluğunun fazla olduğu elektrik pano odaları, kablo galerileri, yüksek tavanlı içinde üretim yapılan holler, depo ve ambarlarda farklı yangın algılama teknolojileri ve yöntemleri kullanılarak yangını zamanında algılanmasında İşletmelere büyük faydalar getirir.

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE ÇEŞİTLİ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMİ UYGULAMALARI

Endüstriyel tesislerde yangını doğru ve hızla yakalayabilmek için sahada kullanılan duman, sıcaklık, alev dedektörlerinin yanında bu sensörlerin durumunu sürekli izleyen ve kontrol eden yangın kontrol paneli de çok önemli bir işleve sahiptir.  BTS Yangın Güvenlik Yapı Teknolojileri firmasının satış ve kurulumunu yaptığı TYCO / ZETTLER yangın alarm sistemi, akıllı algoritma tabanlı alt yapısı ile karar verme özelliğine sahip en son teknoloji ile donatılmış bir sistemdir.

ZETTLER yangın alarm sistemi, endüstriyel bir tesiste ihtiyaçların tümünü karşılayabilen bir sistem olma özelliği sayesinde birçok endüstriyel tesisinin can ve mal güvenliğini korumada tercih edilmektedir.

ZETTLER YANGIN ALARM KONTROL PANELİNİN ÖNEMLİ BAZI ÖZELLİKLERİ;

  Bir loop’una 250 adreslenebilir dedektör veya modül bağlanabilmesi (Zettler’in sisteminde 125 dedektör ve 125 modül gibi kısıtlama yoktur. İstenirse looptaki tüm cihazlar dedektör veya modül olabilir. Mesela bir loop’a 249 dedektör ve 1 modül veya 220 modül ve 30 dedektör bağlanabilir). Bu özellikle Tünel gibi uzun mahallerde sadece izleme modüllerinin kullanıldığı düşünülürse sistemde büyük tasarruf sağlayabilmektedir.

  Loop içinde dallandırma ve dallandırma içinde dallandırma yapılabilir. Böylelikle kullanılacak loop hattında tasarruf sağlanabilir.

  Loop hattı, 2×0,8mm2 lik kablo ve 250 adres kapasitesi ile 3000m’ye kadar uzatılabilir.

  Güçlü Loop haberleşme protokolü sayesinde Çevresel Elektromanyetik enterferanslardan etkilenmez ve bu nedenle blendajlı kabloya ihtiyaç göstermemektedir.

  Yenileme (renevasyon) projelerinde tesisteki mevcut altyapı ve kabloyu kullanabilir. Böylelikle eski sistemlerin kullandığı kabloyu kullanarak sistemin toplam maliyetinde büyük tasarruf sağlamaktadır.

  240 programlanabilir zon tanımlanabilmektedir.

  Yangın alarm paneli üzerinde yazı, grafik ve resim gösterebilen renkli dokunmatik bir TFT ekran bulunmaktadır. Ekran aynı zamanda bütün gerekli müdahaleler için hassas dokunma yüzeyine sahiptir.

    Yangın alarm paneli ekranında 240 adet kat planını grafik (renkli çizim dosyası ya da görseli) olarak gösterebilmektedir. Alarm durumunda bu alarm ile ilişkilendirilmiş bölge ve yangın noktasının bulunduğu kat planı otomatik olarak görülebilmektedir. Kat planları USB bellek vasıtası ile kolaylıkla güncellenebilmektedir.

  Geçmişe dönük 10.000 olayı hafızasında saklayabilmektedir.

  Network ortamında 1000 adresli 99 Zettler Kontrol Paneli Peer-to-Peer haberleşebilmektedir. Toplam network adres kapasitesi 99.000’dir.

  CPU’nun arızalanması durumunda Emergency moda çalışmaya devam edebilmektedir.

  Tekrarlama panelleri sadece indikasyon yapmaz. Bağlı olduğu Kontrol panelinin tüm fonksiyonlarını yapabilmektedir.

  Zettler Kontrol paneli yangın loop’ları dışında ayrı bir çıkışı (RS485) üzerinden istenirse 8 giriş ve 8 çıkışlı programlanabilir modüller tesis edebilmektedir. Bu modüller ile yangın alarm senaryosu gereği işletmede istenen elektromekanik noktalar izlenebilmekte veya kontrol edilebilmektedir. Bu hattın bir panel için kapasitesi loop hatları dışında ilave 1200 adresli noktadır.

ZETTLER MULTİ-LOGİC ALGORİTMA TABANLI AKILLI DEDEKTÖR VE MODÜLLERİN ÖNEMLİ BAZI ÖZELLİKLERİ;

ZETTLER yangını çok erken yakalayabilme kabiliyetine sahip 3oTec olarak kısaltılan Kombine Optik Duman, Sıcaklık ve CO Gaz sensörlerini bir arada bulunduran gerçek yangın dedektörüne sahiptir.

  OH olarak kısaltılan Yüksek Performanslı Kombine Optik Duman ve Sıcaklık dedektörüne sahiptir.

  RH olarak kısaltılan Kombine Sıcaklık Artış Hızı ve Sabit Sıcaklık dedektörüne sahiptir.

  CH, OH ve RH dedektörleri dışında bilinen Optik Duman, Sabit Sıcaklık ve Alev dedektörlerine sahiptir.

  Tüm Zettler dedektörlerin yangını Fuzzy Logic mantığa sahip Zettler Multi-Logic algoritmalar kullanılarak değerlendirme yöntemleri ve karar verme yetenekleri vardır.

  Bu dedektörlerin iç bünyesindeki geçmişe dönük olayları sakladıkları hafızası ve bu hafızasındaki bilgileri servis bilgisi olarak saklayacağı ayrı bir bölüm vardır. Bu bölümde dedektörün;

             -üretim tarihi,

             -devreye alınma tarihi,

             -kirlilik seviyesi,

              -yegane ve tek elektronik adres bilgisi ve

              -geçmişe dönük olayların(analog alarm seviyeleri, arıza durumları) kronolojisi saklanacaktır.

  Loop hatlarına ilave kablo çekmeden siren, flâşör gibi alarm cihazlarının adreslenerek ilave edilme olanağı vardır.

  Kesinlikle yalancı alarm vermezler ve yalancı alarma karşı bağışıklık gösterirler.

  Bilinen 1 giriş veya 1 çıkışlı adreslenebilir izleme ve kontrol modülleri dışında;

              – 1 Giriş veya 2 Giriş,

              – 1 Çıkış,

              – 1 Giriş+1 Çıkış,

              – 3 Giriş+2 Çıkış,

              – 3 Giriş+4 Çıkış,

              – 4 Giriş+ 4 Çıkış,

              – 4 Çıkış,

              – 8 Giriş+8 Çıkışlı

çoklu modüllerin kullanımı ile sistemin toplam maliyetini düşürebilme olanağı vardır.

Havalandırma kanallarının kanal tipi dedektörler ile kontrol altına alındığı sistem dizaynında, tüm elektrik odalarında Kombine Optik Duman ve Sıcaklık dedektörleri kullanılması İşletme güvenliğini artırmaktadır.

Kazan Dairesi ve Pompa Odaları’nın bulunduğu tesisat odalarında ve yakıt tanklarının yer aldığı yardımcı işletmeler bölümlerinde ve özel kimyevi maddelerin depolandığı bölümler de tesisin yangın riskinin arttığı önemli mahaller olarak karşımıza çıkmaktadır. Geri dönülemez risklerin olduğu bu mahallerde de Ex-Proof cihazlar ve alev dedektörleri kullanılarak olası riskler kontrol altına alınmalıdır.

Ayrıca Zettler’in pratik Servis El Aleti sayesinde;

1. Dedektör el aleti ile sahada dedektörlerin durumu gözlemlenebilmekte, gerekli inspektörlük işlemleri kolaylıkla yapılabilmektedir. Dedektörün analog alarm seviyeleri ve arıza durumları incelenebilmektedir.

2. Cihazlar istenirse elektronik olarak adreslenebilmektedir.

3.  İnfrared haberleşme ile uzaktan dedektörün programlanması ve adreslenmesi yapılabilir.    

Giriş kısmında bahsettiğimiz gibi noktasal dedektörler ne kadar akıllı ve gelişmiş dahi olsalar yapıları gereği Endüstriyel tesislerdeki farklı mekanlarda istendiği gibi verimli kullanılamazlar.

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE NOKTASAL TİP DEDEKTÖRLER İLE DUMAN ALGILAMASINDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER:

1. Duman Yoğunluğu:

Yangının başlangıcında ortaya çıkan duman genellikle düşük yoğunluktadır. Bu nedenle dumanı algılayacak olan tipik noktasal tip dedektörler, ışın tipi duman dedektörleri dumanı algılamada gecikmekte ve dolayısı ile bu gecikme endüstriyel tesislerde yangının yayılma hızını arttırmaktadır. Buna ilave olarak bazı özel depolar gibi yüksek tavana sahip yerlerde geniş hacim nedeni ile dumanı yukarıya çıkaracak enerji birikimi çok geç olmaktadır. Tipik noktasal duman dedektörleri duman yoğunluğu ancak % 4 obscuration / m, ışın tipi duman dedektörleri ise %9 obscuration / m olduğunda alarm durumuna geçebilmektedir.

2. DUMANA ULAŞILABİLME VE TAVAN YAPISI:

Endüstriyel tesislerin birçoğunda depolar, nihai mamul depoları gibi yerlerde tavanların özel yapısı nedeniyle buralara noktasal tip duman dedektörleri veya ışın tipi duman dedektörlerinin yerleştirilmesi mümkün olmamakta, olsa dahi duman algılamasını engelleyici kirişler ve aksesuarların bulunması nedeni ile bu dedektörlerin doğru kullanılabilirliği ortadan kalkmaktadır.

3. BAKIM:

Endüstriyel binalarda tesis edilen yangın alarm sistemi, verimli çalışabilmesi için periyodik olarak bakıma tabi tutulmalıdır. Yüksek tavanlı yerlerdeki dedektörlerin bakımının zamanında yapılamaması, dedektörlerde kirlenmeye ve dolayısıyla sistem içinde yalancı alarmlara neden olmaktadır. Özellikle bu tip yerlerde toz önemli bir problem oluşturmaktadır. Mesela endüstriyel tesislerin üretim holleri ve depolarında toz veya faklı kimyasal kirleticilerin oranının fazla olması bu cihazların kirlenmesini hızlandırmakta ve kalibrasyonunu bozmaktadır. Böylelikle bu dedektörlerin bakım süreleri uzamakta ve periyot sayıları da artmaktadır. Bu durum işletmede bakım ve işletme maliyetlerini arttırmaktadır.

4. DUMANIN ALGILANMA SÜRESİ:

Endüstriyel tesislerde yangının sebep olacağı zararı ve kayıpları azaltmak için; yangını daha başlangıç aşamasında, yani dumanın yeni yeni oluştuğu zaman aralığında algılanması gerekmektedir. Alevin ortaya çıkması durumunda iş işten geçmiş olacaktır. Daha önce belirttiğimiz gibi noktasal tip duman dedektörleri ile ışın tipi duman dedektörleri pasif dedektörler olup yangın nedeni ile oluşan dumanın kendilerine gelmesini beklemektedirler. Duman ancak belli oranlara ulaştığında bu dedektörler alarma geçmektedir. (Bakınız Duman Yoğunluğu)

Endüstriyel tesislerde çıkan yangın olaylarından elde edilen istatistik ve verilerde yangının başlangıçta çok yavaş ilerlediği ancak alevin ortaya çıkması ile büyük bir hızla geliştiği tespit edilmiştir. Yangın sırasında zaman çok önemlidir. Bu nedenle bilgi işlem odaları, kontrol odaları, özel depolar, nihai mamul depoları, labaratuvarlar gibi işletme içinde özel öneme sahip mahallerde, muhtemel bir yangının sebep olabileceği zararı ve kayıpları azaltmak için algılamanın mümkün olan en kısa sürede yapılması gerekmektedir.

Aktif hava emişli duman algılama sistemi ile ilgili önemli bilgileri kısaca özetlemekte fayda vardır.

Aktif hava emişli duman algılama ünitesi-ASD (VESDA) en ufak duman ve gaz partiküllerini algılayarak daha yangın başlamadan kullanıcıya ön uyarılar verebilmektedir. (Resim 1)

Resim 1- VESDA Ürün Ailesi

VESDA’yi klasik duman algılama dedektörlerinden üstün kılan en önemli özelliği, klasik duman algılama sistemlerinden tamamen farklı bir algılama metodu kullanmasıdır. Aktif hava örneklemesi ve lazer teknolojisini kullanarak duman partikül yoğunluğu ölçümü prensibi ile çalışan sistem, klasik duman dedektörlerine göre 1000 kat daha fazla hassasiyete sahiptir.(Resim 2)

Öyle ki aktif hava emişli duman dedektörü, dumanın içindeki partikülleri lazer teknolojisi ile donatılmış olan ölçüm hücresi içinde sayabilmektedir. Duman partiküllerinin sayısına bağlı olarak oluşan duman konsantrasyonunun sürekli artması durumunda, VESDA farklı seviyelerde alarm çıkışları verebilmektedir. (Resim 3)

Bunlar sırası ile;

1.  Alert

2.  Action

3.  Fire 1

4.  Fire 2

Resim 3                                                                                                                                        

VESDA, yukarıda belirtilen bu seviyelere ulaştığı zaman kendi iç bünyesindeki röle modelleri vasıtası ile sesli ve ışıklı uyarılar verebilmektedir. Alert seviyesi genellikle duman kesafetinin % 0,005 seviyesine karşılık gelmektedir. Bu seviyede insanoğlu dumanı gözle göremez, kokusunu alamaz. Action seviyesi %0,01 seviyesine karşılık gelmektedir. Bu seviyede insanoğlu dumanı gözle göremez ancak kokusunu alabilir. Fire1 seviyesi %0,1 seviyesine karşılık gelmektedir. Bu seviyede insanoğlu dumanı ancak gözle görebilir ve kokusunu alabilir. Fire2 seviyesi % 4 seviyesine karşılık gelmektedir ki bu seviye standart noktasal tip pasif duman dedektörlerinin dumanı algıladığı seviyedir. 

Bu duman seviyesinde duman tavana toplanmıştır ve rengi siyaha yakındır. Bu seviyedeki dumanın güneş ışığında gölgesi oluşur. VESDA’nin ilk algılama seviyesi olan Alert ile normal noktasal tip duman dedektörün algılama seviyesine karşılık gelen Fire2’ ye göre yaklaşık 1000 katı daha hızlı dumanı yakalayabilme olanağını işletmeye sağlamaktadır. Aslında VESDA bu özelliği ile işletmeye ve İtfaiyeye yangında en önemli parametre olan Zamanı kazandırır. (Resim 3)

VESDA’ın üstün özelliklerinden bazıları ise şöyle sıralanabilir;

  İşletmede tesis edilmiş veya edilecek olan her türlü adreslenebilir yangın alarm kontrol sistemine monitör modülleri vasıtası ile bağlanabilir.

  Cihaz üzerinden direkt olarak veya PC üzerinden programlanabilmektedir.

  BMS ve diğer sistemlerle dijital olarak haberleşebilmek için RS232, RS485ModBus ve Ethernet TCP/IP protokolleri üzerinden çıkış sinyalleri verebilmektedir.

  4-20mA ve Kuru Kontak çıkışları mevcuttur.

  “Aspire” pnömatik dizayn programı ile aspirasyon borularının tasarımı kolaylıkla yapılabilmektedir.

  Hava emme boru uzunluğu 100m’dir. 4 boru kapasiteli VESDA, 4x100m toplam 400m borulama kapasitesi ile bu sektördeki en değerli cihazdır.

  Ortamdan Aspirasyon boruları vasıtası ile numune hava alındığından elektrik kablolarının kullanılmasının sakıncalı olduğu yerlerde rahatlıkla kullanılabilmektedir.

VESDA AKTİF HAVA EMİŞLİ DUMAN ALGILAMA SİSTEMİNİN AVANTAJLARI

Yukarıda anlattıklarımızı kısaca özetlersek, VESDA sisteminin en önemli avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz.

1. Hassasiyet ve Algılama Süresi

VESDA’nın hassasiyetinin noktasal tip dedektörlere göre 1000 kat daha fazla olması endüstriyel tesislerde en önemli problem olarak görülen duman algılamasındaki gecikmeyi önlemektedir. Koruma yapılacak mahal içinde tesis edilen numune hava toplama boruları yaklaşık 6 ile 21 mm çapındadır. Bu borular üzerinde açılacak delikler üzerinden VESDA içindeki özel aspiratör vasıtası ile ortamdan sürekli olarak belli bir debide numune hava aktif olarak toplanır. Böylelikle çok hassas ve erken bir şekilde ortamda oluşan duman yakalanabilmektedir. (Resim 4)

Resim 4.

Resim 5. VESDA Borulamasında Esnek Bir Uygulama Örneği

2. Esneklik

VESDA numune hava toplama boruları işletme içinde istendiği gibi kolaylıkla monte edilebilir. Ayrıca VESDA’nın kullanıldığı mahallerde noktasal duman dedektörleri için gerekli olan elektrik tesisatına gerek yoktur. (Resim 5)

3. Bakım Kolaylığı

Noktasal dedektörlerin aksine VESDA sisteminde birçok dedektör yerine sadece VESDA dedektörünün olması sistem için gerekli olan bakım çalışmalarını çok kolaylaştırmaktadır. Zira bir VESDA dedektörü yaklaşık 2000 m2 lik bir alanda koruma yapabilmektedir. Halbuki bu büyüklükteki bir alanda ideal şartlarda minimum 20 noktasal dedektör kullanılmalıdır. Bu sayı tavanın mimari yapısı ve yükseklik ile daha da artabilir. Bu farklılık bakım için geçen süre ve maliyetlerde önemli bir tasarruf ve güvenilirlik sağlamaktadır.

4. Montaj Kolaylığı

Daha önce de belirtildiği gibi pahalı olmayan PVC borular aracılığıyla sistemin montajını yapmak kolaydır. Ayrıca bükülebilir daha ince borular ile ulaşılamayan küçük mahallere ve cihaz kabinleri içlerine kadar girilerek yangın durumunda ortaya çıkan dumana mümkün olduğunca yakın olunabilir.

5. Maliyet

Bütün bu faktörler göz önüne alındığında endüstriyel tesislerdeki işletme için özel öneme sahip yerlerde VESDA uygulamasının oldukça önemli tasarruf sağladığı görülmektedir. Daha da önemlisi VESDA yangını daha başlangıç aşamasında yakaladığından işletme için çok önemli olan maddi ve manevi değerleri de yangına karşı koruyarak yangın sırasında ortaya çıkan kayıpları minimumda tutmaktadır.

TÜNELLERDE, KABLO GALERİLERİ VE YÜKSEK TAVANLI ÜRETİM ALANLARINDA FARKLI BİR YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ UYGULAMASI- FİBER OPTİK DOĞRUSAL YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ

Son yıllarda elektronik ve haberleşme sistemlerinde gördüğümüz yeni teknolojilerin yansımaları yangın algılama sistemlerinde de yeni teknolojilerin kullanılmasına zemin hazırlamaktadır. Her konuda baş döndürücü hızla gelişim gösteren elektronik algılama (sensor) sistemleri son yıllarda fiber optik alt yapıyı da kullanarak yeni algılama teknolojilerini sektörümüzün kullanımına açmıştır.

Özellikle yüksek tavanlı üretim alanları, kablo galerileri ve araç tünelleri gibi mahallerde kullanılan noktasal tip dedektör, ışın tipi duman dedektör, hava emmeli dedektör gibi bilinen algılama yöntemlerinin kullanılması işletmenin servis ve bakım maliyetlerini çok arttırmaktadır.

Fiber optik doğrusal yangın algılama sistemi kullanım ve bakım kolaylıkları sayesinde İşletmelere büyük oranda zaman ve para kazandırmaktadır. Bu yeni algılama teknolojisi sayesinde yangının yeri, boyutu ve yayılma yönü sistem merkezi tarafından anlık olarak izlenebilmekte ve kontrol edilebilmektedir. Bu özellik sayesinde işletmenin yangın ekibinin veya itfaiyenin yangına müdahalesi daha kolay ve hızlı olmaktadır. İşte tüm bu nedenlerden dolayı otoyol veya raylı tünellerde fiber optik doğrusal yangın algılama sistemleri tercih edilmektedir.

Fiber optik doğrusal yangın algılama sistemi ile tünellerde DTS -Distributed Temperature Sensor- teknolojisini kullanmaktayız. Bu sistem sayesinde son yıllarda geliştirilmiş tam bir dijital veri (yangın sırasında oluşan sıcaklık değişimi) akışı sağlamakta ve DTS cihazları sayesinde tünel içinde oluşabilecek bir yangın çok hızlı bir şekilde 5km’lik menzilde 1 m’lik hata ile tünel içinde yangının çıktığı yeri tespit edebilmektedir. Yangın yerini tespit ettikten sonra DTS cihazının ModBus TCP/IP çıkışı ile endüstriyel tesislerdeki elektromekanik kumanda sistemi Scada’ya bilgi göndermekte ve tünel içindeki elektromekanik sistemleri örneğin JetFan sistemlerini harekete geçirmektedir. Bunlar yukarda belirttiğim gibi en uç noktalar olan bir uç’ta fiber optik sensör kablo diğer uç’ta Scada’nın yazılım platformu arasında inanılmaz bir dijital veri akışı yapılmaktadır.                     

                                                                                        

DTS teknolojisinde yangının algılanması EN54-22 onaylı Bandweaver FireFiber sensör kablo üzerinden yapılmaktadır. Bu sistemin en önemli avantajlarından birisi kontrol ünitesine gömülü gelen yazılım sayesinde tünel içinde sanal yangın zonları oluşturulabilmesidir. Bu sayede tünelin genelinde döşenen FireFiber sensor kablo geçiş yaptığı bölge özelliklerine göre adreslenebilmekte ve alarm eşik değerleri her yangın zonu için İşletmenin isteğine bağlı olarak belirlenebilmektedir.

FİBER OPTİK DOĞRUSAL YANGIN ALGILAMA SİSTEMİNİN BİLEŞENLERİ:

Fiber optik doğrusal yangın algılama sistemin çalışması esas olarak fiber optik doğrusal yangın algılama sensör kablosu ile ortamdaki sıcaklığı ölçüp, değerlendirmesi için DTS kontrol paneline iletilmesi prensibine dayanır.

Kontrol paneli de bu bilgileri iç bünyesinde gömülü gelen karmaşık yazılımlar ile “°C” cinsinden hesaplayarak kullanıcıya iletir. Kısacası bu sistem sadece ve sadece sahada fiber optik doğrusal yangın algılama sensör kablosu ile kontrol merkezi odasında DTS Kontrol Paneli olmak üzere 2 ana bileşenden oluşur. Tesis içinde hiçbir elektronik cihaz yoktur. Bu nedenle sistemin bakım ve servis hizmeti kolaylıkla kısa süre içinde yapılabilmektedir.

Bandweaver Firelaser

DTS Ünitesi:

1. Tek bir DTS ünitesi ile 20.000 mt’ye kadar fiber optik algılama mesafesi Class A kurulum ile 90.000 m2, Class B kurulum ile 180.000 m2

2. +/- 1 m yanılma payı ile yangının başladığı yeri bildirebilmesi,

3. +/- 1 °C hassasiyet ile çalışabilme;

Her yangın zonu için ayrı;

a) 2 farklı seviyede sabit sıcaklık ve

b) sıcaklık artış hızı ve

c) komşu zonlarda ki %’sel değişikleri

programlayarak yangın alarm bilgisi alabilme,   

4. 48 adet röle çıkışı programlayabilme,

5. SCADA sistemi için Modbus TCP/IP çıkışı,

6. Ethernet için TCP/IP bağlantısı.

7. -10 °C …. + 55 °C

Bandweaver FireFiber Sensor Cable:

1. 2 adet bağımsız MM 62,5/125µm aleve dayanıklı ve Halojensiz izolasyonlu fiber,

2. Kablo Dış Kılıfı HDPE LSZH – 3,2mm, 1,8mm Çelik tüp içinde korumalı

3. Hem sıcak gazları (konveksiyon enerjisi) hem de yansıma enerjisini (radyasyon)

algılamayabilme.

4. Harici/ Dahili ve / veya Ex-Proof alanlarda kullanıma uygun FireFiber yangın sensör kablosu,

5. -50 °C …. + 150 °C

6. Hem FireLaser DTS ünitesi hem de FireFiber Sensör kablosu birlikte EN54-22 onaylıdır.

F/o sensör kablo ile Diğer Uygulama Alanları:

Endüstriyel Tesislerde yüksek tavanlı Üretim Alanları,

Kablo galerileri ve Tesis içinde elektriksel kablo yolları,

Konveyör hatları veya kabinleri,

Yüksek sıcaklıklara sahip fırın çevresi,

Soğuk hava depoları,

Tozlu veya çeşitli partiküllerin bulunduğu alanları, Ex proof ortamlar,

Yüksek tavana sahip asma tavan içi bölmeler,

Raflı sistemlerinin bulunduğu Depolarda raf adreslemesi,

Tahıl Ambarı ve depoları,

Askeri tesislerde mühümmat depoları,

Madenler,

Asma Köprüler,

Barajlarda su sızıntısını yakalamak için kullanılmaktadır.

Bandweaver FireLaser DTS sistemi Endüstriyel Tesislerde yangına neden olabilecek tüm olayları tespit ederek, İşletme içinde oluşabilecek bir yangında insanların tahliyesini güvenli ve hızlı bir şekilde sağlayabilmektedir.