BEST dergisi, bina kontrol, konfor ve güvenlik sistemlerini bir arada tek bir disiplin altında toplayan ilk ve tek dergidir. Bina elektronik sistem teknolojileri alanında faaliyet gösteren tüm firmaların etkinliklerini ortak zeminde buluşturmayı amaçlayan BEST dergisi, firmalar ile müşterileri arasında bir köprü işlevi görerek sektörün gelişimini misyon edinir.

ELEKTRİK TESİSATI KONTROL VE UYGUNLUK BELGESİ

YILKOMER

Elektrik tesisatlarının yıllık periyodik olarak ölçümleri büyük önem arz eder. İş ve can güvenliği açısından tesisatlarımızın uygunluk ve kontrol edilmesi yönetmelik ve standartlarca kontrol altına alınmıştır. Birçok kaza ve duruşun önüne yapacağınız periyodik ölçümlerle önüne geçebilirsiniz. Elektrik Tesislerinde Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Topraklamalar Yönetmeliği, ve Elektrik İçTesisleri Yönetmeliği öncelikle olarak ölçüm ve kontrol işlemlerinde göz önünde bulundurulmalıdır. Ölçümler yine yetkin elektrik mühendisleri tarafından gerçekleştirilmelidir.

Elektrik Tesisat Kontrolünde Neler Yapılmalıdır?

 1. Olabildiğince çok noktadan topraklama ölçümü(Pano, priz, makinalar, UPS, jenaratör)

 2. Kaçak Akım Rölesi Testi

 3. Termal Kamera ile ölçüm

 4. Olabildiğince çok noktadan hat empedans değerlerinin ölçümü(Makina, priz, trafo, jenaratör)

 1. Koruma ekipmanlarının uygunluğu ve testi (sigorta, röle, devre kesici)

 2. Gerilim düşümleri

 3. Etiketleme sistemlerinin doğruluğu

 4. Toprak ve nötr baraların kontrolü

 5. İzolasyon dirençölçümleri

 6. Tek hat şemelarının kontrolü

 7. Dış yıldırımlık kontrolüve ölçümü

Örnek Uygulamalar:

Hat Empedansı Ölçümü

Hat empedansı fazlar arası veya fazlar ile nötr arasındaki hattın direnci demektir. En az topraklama kadar önemli bir ölçümdür. Örneğin trafodan ayrılan faz iletkeni ile yine trafonun yıldız noktasından ayrılan nötr iletkeninin kısa devre olması durumunda bu hat üzerinden akacak maksimum akımı hesaplamak için yapılır. Bu maksimum akım bu hattı koruyan koruma elemanlarının ( N otomat, TMŞvs. ) açma akımından büyükse , bu koruma elemanı bu hat için uygun seçilmiş demektir. Eğer ölçülen maksimum kısa devre akımı koruma elemanının açma akımından küçükse bu koruma elemanı bu hat için uygun seçilmemiş demektir. Bu hat üzerinde çalışabilecek cihazlarda büyük risk altındadır. Olası fazlar arası veya faz-nötr kısa devre durumlarında açma yapmadıklarında bu kısa devre akımı hem hatta hem de cihazlara büyük zarar verebilir. Tesisat uygunluk raporunun en önemli ölçümlerinden biridir.

Süreklilik Toprak Devamlılığı Ölçümü

Süreklilik (Toprak devamlılığı) toprak hattının başlangıçnoktasından bir iletken aracılığı ile en son noktalara sağlıklı bir şekilde ulaştığını kontrol etmek için yapılır. Özetle eş potansiyel bara (sıfır noktası) topraklama değerini bir iletken aracılığı ile son noktalara ulaştırılmasıdır. Yönetmelik süreklilik ölçümünde sınır değerini 1 ohm olarak belirtmiştir. Örneğin Eş potansiyel bara topraklama değerini 50 metre uzaklıkta bulunan bir motor gövdesine ulaştırmak için seçeceğiniz iletkenin içdirenci 1 ohm’den büyük olmamalıdır. Eğer büyük olur ise bu mesafe için seçtiğiniz iletken kesiti kesinlikle uygun değildir demektir. Kesit ile dirençters orantılı olduğundan kesiti arttırırsanız iletken direncini düşürmüş olursunuz. Bu ölçümüyapacak cihazlar ölçümde kullanılan kablo dirençlerinin değerini ölçüp , hafızasında saklamalı ve ölçüm sonucundan otomatik olarak düşmelidir. Aksi taktirde 50 metre uzakta bulunan bir noktaya süreklilik ölçümüyapacaksanız 50 metre bir iletken kullanmalısınız. 50 mm bir iletkenin direnci yaklaşık 1,3 ohm’dir. Dolayısı ile eğer cihaz bu değeri hesaplayıp ölçüm sonucundan düşemez ise ölçüm sonucunu bu değerin altında bir değer bulamazsınız ve yanlış sonuçlar elde etmiş olursunuz.

Topraklama Çevrim Empedansı Ölçümü

Çevrim empedansı kazık çakmadan topraklama ölçmenin kolay bir yoludur. Genel olarak faz hattı ile toprak hattı arasındaki hattın empedansıdır. Diğer bir deyişle işletme topraklamasını referans alarak koruma topraklamasını ölçmenin kolay bir yoludur. Cihaz faz hattından belirli bir akımı alır toprak hattı üzerinden toprağa iletir. Toprak üzerinden giden (sıfır noktası) bu akım trafo yıldız noktası topraklamasından (işletme topraklaması) faz iletkenine geri döner yani cihaza geri döner. Bu istikamette üzerinden geçtiği bütün hatların dirençdeğerleri toplamına çevrim empedansı denir.

Bu empedans değerinin içinde,

 1. Koruma topraklaması

 2. İşletme topraklaması

 3. Trafo sekonder sargı dirençleri

 4. Faz iletkeni direnci

 5. Koruma topraklaması iletkeni direnci

Bu beşinin toplamı çevrim empedansıdır. Bu şekilde ölçülen topraklama değeri doğru olandır. Çünkükoruma elemanları bu hat üzerinde oluşacak kısa devre akımına tepki verirler. Örneğin TT sistemde bir makine gövdesine faz hattından bir kısa devre olması durumunda akımın izleyeceği yol bu beş maddedir.