BEST dergisi, bina kontrol, konfor ve güvenlik sistemlerini bir arada tek bir disiplin altında toplayan ilk ve tek dergidir. Bina elektronik sistem teknolojileri alanında faaliyet gösteren tüm firmaların etkinliklerini ortak zeminde buluşturmayı amaçlayan BEST dergisi, firmalar ile müşterileri arasında bir köprü işlevi görerek sektörün gelişimini misyon edinir.

CORONAVIRUS VE AKILLI IP VİDEO İZLEME SİSTEMLERİ

CEMİL ÖZDEMİR ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ PCC GRUP CEO

Günümüzde karşı karşıya kaldığımız Coronavirus salgını kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda akıllı IP kamera sistemlerinin sağlık ve güvenlik açısından emniyetimizi artıracak şekilde kullanılması mümkündür.

Video izleme sistemleri kamusal ve özel alanlarda, resmi ve sivil kullanımlarda önem kazanmış bir güvenlik tedbiridir. Kurum, tesis, bina ve benzeri alanlara yerleştirilmiş güvenlik kameralarından gelen görüntüler uygun nitelikte kayıt ve izleme donanımlarında kaydedilir, görevli personel veya kişiler tarafından izlemesi, takibi yapılır. İzlemeden sorumlu personelin uzun süreli olarak dikkatini izlemeye ve videoları analiz etmeye vermesi mümkün değildir. Bu yüzden birçok işlevi veya video analizini otomatik olarak yapabilen akıllı video izleme sistemleri geliştirilmiştir.

Video izleme işlevlerinin otomatik hale getirilmesi gerçek zamanlı olarak alınan görüntülerdeki insanların ve objelerin eylemlerinin, etkileşimlerinin tanımlanmasını, tespit edilmesini gerekli kılar. Bunun için de insan tespiti, tanıma, hareket takibi, obje tanıma gibi değişik modüllerin kullanılması söz konusu olur. Ancak bu sistemler, sadece kayıt ve izleme yapılan sistemlerden otomatik şekilde video analizi yapan sistemlere evrildikçe büyük veri yığınlarının kaydı, analizi ve depolanması için daha fazla sistem kaynağı ve güçlü donanımlar gerekeceği de açıktır.

Akıllı IP video izleme sistemlerinde analiz işlem yükünü kamera donanımlarına aktararak hem sistem maliyetlerini düşürmeyi hem de kayıt cihazlarının yükünü azaltmayı hedefleyen video analiz destekli akıllı IP kameralar kullanılabileceği gibi video analiz işlemlerini doğrudan video izleme yazılımlarına yaptırmak da mümkündür. Kimi zaman bu analizleri yaptırmak için ikinci seçeneğin tercih edilmesi daha güçlü makinalar ile çok daha verimli analiz işlemi yapılabilen sistemler dizayn etmenize imkan tanıyacaktır.

IP KAMERALAR SAĞLIK GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN KULLANILABİLİR

Günümüzde karşı karşıya kaldığımız Coronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda akıllı IP kamera sistemlerinin sağlık ve güvenlik açısından emniyetimizi artıracak şekilde kullanılması mümkündür. Halihazırda kurulu sistemlerimiz varsa tedbirlere özgü yapılandırmalar yapılabileceği gibi, işlevler yetersiz kalıyorsa ilave modüller bu sürecin daha az hasarla atlatılması için sistemlerinize eklenebilecektir. Bunlar kamusal anlamda dış ortamları veya olabildiğince evde kalma zorunluluğundan hareketle kişisel alanlarınızı takip etmek üzere şekillendirilebilecektir.

Kent güvenliği için şehirlerimizin genelinde önemli alanları, yolları, cadde ve sokakları görecek şekilde güvenlik kameraları yerleştirilmiş durumdadır. Buna kamu veya özel kurum veya kuruluşların tesis ve binalarının güvenliğini takip için konuşlandırılmış olan kameralar da ilave edilerek düşünüldüğünde salgının yayılmaması adına gruplaşmaların, kalabalıkların tespiti ve zamanında müdahale edilmesi için akıllı video izleme sistemleri etkin bir şekilde kullanılabilir.
Bu sistemlere eklenen veya eklenebilecek termal kamera, ateş/sıcaklık ölçer cihaz veya kameralar ile yüksek ateş durumu sergileyen kişilerin toplu veya tekil anlamda takip ve tespit edilmesi imkan dahilindedir. Bu tarz bir planlamanın turnike, bariyer, kontrollü geçiş noktaları gibi yerlerde yapılması sonuçları çok daha verimli hale getirecektir. Planlamanın bu şekilde yapılması halinde ateş durumu kontrolü işleminin yüz tanıma, biyometrik kimlik tanıma gibi modüllerle entegre bir şekilde kullanılarak durumu riskli kişilere daha çabuk ulaşılması ve destek verilmesini sağlayabilecektir.

FARKLI İŞLEVİ OLAN MODÜLLER İLE GENİŞ ÇAPLI KONTROL SAĞLAMAK MÜMKÜN

Salgın tedbirleri doğrultusunda alınan bazı kamusal tedbirlere uygun şekilde insanların toplu olarak, sosyal mesafeyi korumaksızın dolaşmaması gereken alanlarda kontrolü sağlamak üzere insan algılama, sayma bazlı modüller kullanılabilecektir. Örneğin İçişleri Bakanlığının son genelgesine uygun şekilde marketlerde marketin iç ölçümünün en fazla % 10’u kadar insanın içeride olması için insan algılama analizi modüllerinden faydalanılabilir. Benzer şekilde maskesiz veya koruyucu üniforma veya giysiler olmadan gezilmemesi gereken alanlarda personelin veya kişilerin kurallara riayet etmesi takip edilebilir.

Salgından korunmak üzere evde kalmamızın önemi ortadadır ancak özellikle tek başına yaşayan yaşlı vatandaşlarımızın durumundan haberdar olabilmek üzere mahremiyetlerine uygun ayarlar yapmak suretiyle durumlarının iyi olduğunu takip etmek de olasıdır. Çift yönlü ses iletişimi sağlayan kameralar ile kişilerle iletişim kurmak, bilgi iletmek, geri bildirim almak imkan dahilindedir. Bu tarz bir sistemi genişleterek evde bırakmak olduğumuz diğer yakınlarımızın iyi olduklarından emin olmak için de kullanabiliriz (çocuklar hatta evcil hayvanlar vb.). Video izleme sistemlerinin kendi modülllerini kullanabileceğimiz gibi hareket, sıcaklık sensörü gibi cihazların entegresi ile alarm ve güvenlik sistemleri aracılığıyla kolektif bir kontrol sağlanabilecektir.
Akıllı video izleme sistemlerinin modülleri sayesinde hareket olması gerekirken olmadığı takdirde veya olmaması gerekirken hareket olan alanların tespit edilmesi, sınır ve bölgeler oluşturmak suretiyle salgının yayılmasını önlemek amacıyla kontrol altında tutulan alanlar oluşturmak imkan dahilindedir. Belli bir süre boyunca hareketsiz yatan bir şahsın fark edilmesi, hastalık nedeniyle şüpheli ve gezinme tarzı hareketler sergileyen bir kişi hakkında sistemden ikaz alınması, belli alanlara sadece belli koşulları taşıyan kişi veya objelerin girmesine izin verilmesi veya bu giriş çıkışların takip edilmesi (kişiler, diğer canlılar veya araçlar) örnek olarak verilebilecektir.

DRONE TEKNOLOJİSİ AKILLI VİDEO SİSTEMİNE DAHİL EDİLEBİLİR

Yüz tanıma ve mimik analizi modülleri ile hastalık belirtisi sergileyen kişilerin algılanması, sorumlu birim ve kişilerin haberdar edilmesi, ateş ölçer cihazlarla entegre edilmiş yüz tanıma ve benzer biyometrik tanıma sistemlerinin entegre kullanılması ile seyahat rutinlerinin kontrol altına alınması böylece salgının yayılmasının önlenmesi hedeflenebilecektir. Özellikle yurtdışından gelen ve 14 gün süresince kendini izole etmesi gereken kişilerin bu tedbiri ihlal etmeleri halinde tespit edilmeleri salgınla mücadeleye önemli katkı sağlayacaktır. Hatta bu tarz ihlalleri tespit amaçlı veya hastalıktan uzak durabilmek üzere alınmış bazı tedbirlere uyulma durumunu kontrol etmenin zor olduğu alanlarda (kırsal kesimler, piknik alanları vb.) denetim yapabilmek için insansız hava araçlarından (drone) gelen görüntüler de akıllı video izleme sistemlerine dahil edilebilecektir.

Havalimanı, metro ve tren istasyonları gibi toplu ulaşıma yönelik alanlarda veya benzer yerlerde mini termal kameralar, sensörler vb. cihazlarla şüpheli vakaların tespitine yönelik tedbirler uygulanabilmektedir. Bu kamera ve cihazların verilerinin, videolarının akıllı video analiz sistemine dahil edilmesi halinde bunları harita üzerine atarak vakalara kolektif bir bakış açısı ile yaklaşmak ve analiz yapmak ayrı bir yöntem olarak değerlendirilebilecektir.

Akıllı video izleme sistemlerinde yer alan diğer bir modül olan raf doluluk kontrolü, stok ve POS sistemi gibi modüller sayesinde gıda trafiğinin kontrolü, ihtiyaç durum tespiti, halkın psikolojik durumunun analizi yani panik yaşanma hali, hatta stokçuluk, piyasa spekülasyonu gibi olumsuz durumların tespitine yönelik adımlar atılabilir.
Kesinlikle arzu etmemekle ve yaşanmamasını temenni etmekle birlikte kaotik durumların ortaya çıkması, şiddet, saldırı, vandalizm gibi hallerde derhal ve ivedilikle gerekli tedbirlerin alınabilmesi için bir veya birden fazla modül tespit amaçlı kullanılabilecektir. Akıllı video izleme sistemlerinin SMS, eposta, sesli veya görsel alarmlarla bildirimde bulunma gibi özellikleri ile bu tarz vakalardan sorumlu ve yetkili kişi ve kurumlarının anında haberdar olması sağlanabilir.

Akıllı video izleme sistemlerinin akıllı telefonlar, tablet vb. cihazlar üzerinden akıllı uygulamalar ile takibi sağlanabilmektedir. Ayrıca bu sistemlerin merkezi yönetim ve bulut teknolojisi desteği sayesinde sistem takibini tamamen mobil ve sanal hale getirmek, sadece internet bağlantısına sahip olmak suretiyle dünyanın her yerinden sisteminizi takip edebilmek avantaj sağlamaktadır. Böylece bu sistemleri uzaktan çalışma yöntemlerine uygun şekilde kullanma imkanı olacaktır. Bu bağlamda yetkili distribütörlüğünü yapmakta olduğumuz Trassir akıllı video izleme sistemi yazılımı ve analiz modülleri Coronavirüs salgını ile mücadelede bariz katkılar sağlayacaktır. Bu sürecin gerisinde kalmamak adına geleceğe yönelik planlamaların şimdiden şekillendirilmesi çok yerinde bir yaklaşım olacaktır.