BEST dergisi, bina kontrol, konfor ve güvenlik sistemlerini bir arada tek bir disiplin altında toplayan ilk ve tek dergidir. Bina elektronik sistem teknolojileri alanında faaliyet gösteren tüm firmaların etkinliklerini ortak zeminde buluşturmayı amaçlayan BEST dergisi, firmalar ile müşterileri arasında bir köprü işlevi görerek sektörün gelişimini misyon edinir.

AKILLI ŞEHİRLERDE IOT UYGULAMALARI

Ulaşım imkan ve şartlarından altyapı hizmetlerine kadar şehir hayatının hemen hemen her unsurunda teknolojinin payı her zaman büyük. Nesnelerin interneti de akıllı şehir uygulamalarında büyük avantajlar sunuyor. Özel amaçlar için geliştirilen cihazlar sürekli çalışabilecek kapasitede ve sürekli iletişime açık yapılarıyla hayatı kolaylaştırıyor. Firmaların da bu konuda ürettiği çözümler de her geçen gün artıyor.

Günümüzde teknolojinin üretimde kullanılmasıyla kolaylaşan birçok şeyi günlük hayatımızda da görmek istiyoruz. Kentleşmenin artması ve insan ihtiyaçlarının değişmesiyle akıllı şehirler olgusu hemen hemen her şehrin dikkate aldığı konuların başında geliyor. Kent hayatına uyum sağlayan ve özellikle zamandan tasarruf edebilmemiz için geliştirilen teknolojiler şehirleri giderek akıllı hale getiriyor.

Yaşadığımız dönemi düşündüğümüzde akıllı şehir fikrinin kapsama alanı bir hayli geniş. Şehir aydınlatmasının daha etkili ve daha verimli yapılması, şehrin ikliminin veya hava kirliliği gibi faktörlerin tespiti, giyilebilir teknoloji yardımıyla vatandaş bilgilerinin taşınması gibi detaylı konular bu kapsama dahil.

Bunlarla birlikte daha genel diyebileceğimiz şehrin atıklarının yönetimi ve bunların geri dönüşümünün yapılması veya şehrin yoğun bölgelerindeki park sorunlarına dair çözümleri de sayabiliriz. Tüm bunlara bakarak aslında akıllı şehirlerin bir sınırının olmadığını söylemek yanlış olmaz.

DAHA YAŞANILABİLİR ŞEHİRLER

Hemen hemen tüm teknolojik gelişmelere dahil olan IoT teknolojisi akıllı şehirler konusunda üretilen çözümlerin içerisinde de mutlaka yer alıyor. Şehirleri akıllı hale getirmek için büyük şirketlerden küçük oluşumlara binlerce kuruluş çaba gösteriyor. Temelde ise kullanılan yöntemler aynı, araçlar farklı. Şehirler elektronik algılayıcılar, kameralar ve geri bildirim cihazlarıyla donatılarak her alanda görüntülenme sayesinde planlamaların yapılması amaçlanıyor. Örnek vermek gerekirse, İrlanda’nın Dublin şehrinin akıllı şehir planına bakarsak eğer merkezde yaşam kalitesinin artırılmasının hedeflendiğini görebiliriz. Bunun yanında büyük verinin işlenmesi, iş birlikleri ve teknolojik bütünleştirmeler sayesinde şehir ve şehirdeki insanlar daha yaşanılabilir bir şehre sahip olabilirler.

IoT ise sisteme en temelden katılıp son noktaya kadar eşik ediyor. IoT cihazları bizlere hem boyutta hem de elektrik tüketiminde büyük avantajlar sunuyor. Özel amaçlar için geliştirilen cihazlar sürekli çalışabilecek kapasitede ve sürekli iletişime açık yapılarıyla tercih ediliyor.