BEST dergisi, bina kontrol, konfor ve güvenlik sistemlerini bir arada tek bir disiplin altında toplayan ilk ve tek dergidir. Bina elektronik sistem teknolojileri alanında faaliyet gösteren tüm firmaların etkinliklerini ortak zeminde buluşturmayı amaçlayan BEST dergisi, firmalar ile müşterileri arasında bir köprü işlevi görerek sektörün gelişimini misyon edinir.

Akıllı Altyapılarda Gelişen Trendler

Siemens

Altyapı denince akla ekonomik ve sosyal birçok faaliyet geliyor. Altyapının gerçekten akıllı olduğu bir dünyada sensör teknolojileri altyapıya ve onunla alakalı ekipmanlara gömülü bir şekilde çalışıyor. Akıllı altyapılar çevresindeki değişikliklere zeki bir şekilde cevap vererek kendi kullanımını kontrol edebiliyor.

Altyapı; ekonomik ilişkiler, her türlü iktisadi, finansal ve sosyal faaliyetlerin ve üretim biçimlerinin tümünü oluşturuyor. Genel anlamıyla altyapı dünya ekonomilerinin bel kemiğini niteliğindedir. Güvenli ve verimli bir altyapı, ekonominin temelini oluşturur. Daha önce benzeri görülmemiş kentleşme, devamlı küreselleşme ve iklim değişikliği etkileri nedeniyle dünyada altyapı sistemleri artan bir zorunluluk haline gelmiştir. Buna ek olarak, gelişmekte olan ülkeler yeni altyapıların oluşturulması için çabalarken, gelişmiş ülkelerin ise eskimiş altyapılarını değiştirmeleri gerekiyor. 2016 ve 2030 yılları arasında küresel gelişmeyi sağlamak için yaklaşık 50 trilyon dolarlık bir altyapı yatırımı gerekecek.

Siemens günümüzdeki ve gelecekteki akıllı çözümleri temin etmek için alan uzmanlığı ve deneyimin mükemmel bir kombinasyonunu sunuyor. Altyapıyı 4 soru altında topluyor:

  • Altyapı projeleri mali açıdan nasıl daha değerli hale gelebilir?
  • Mevcut bir altyapının kapasitesini nasıl artırabiliriz (mevcut hatlarda taşımacılığın artması gibi)?
  • İnsanların elektriğe ihtiyaç duyduğu her yerde nasıl güvenli ve yeterli güç kaynakları temin edebiliriz?
  • Binalar iklim sorunlarının çözülmesine nasıl katkıda bulunabilir?

Altyapıların daha verimli ve güvenli olmasını sağlamak için, enerji üretim ve dağıtımını optimize eden, binaları akıllı hale getiren ve trafik akışını dengede tutan akıllı bir altyapıya ihtiyaç var.

Siemens ise bulunduğu konumla altyapı sistemlerinin kullanıcılara tam potansiyel kazandırmasına yardım ediyor. Mühendislik ve veri uzmanlığı birleşerek kentsel ve endüstriyel altyapılarda çıkan ana sorunlara cevap sağlayabiliyor.

Akıllı altyapılar sensörler, kontroller ve yazılımlardaki üstün özellikleri kullanıyor. En önemli nokta ise hem var olan hem de yeni şehir altyapı sistemlerinden tam olarak yararlanılmasıyla ilgili verileri kullanmaktır. Bu da aşağıdaki üç maddeyi uygulayarak sağlanabilir.

  • Arttırılmış zeka ve şeffaflık – Bilinçli kararlar vermek için doğru bilginin doğru zamanda kullanılması
  • Entegrasyon – Siloları ortadan kaldırmak ve performansını optimize etmek için bilgilerin sistemler ve kuruluşlar arasında paylaşılması
  • Otomatikleştirilmiş süreçler – Verimliliği artırılması ve maliyetin azaltılması

Altyapı 3.0:

Bağlantılı Sistemler Altyapı 3.0, altyapının bütün parçalarını bir araya getirirken onları güvenli bir şekilde tek bir çatı altında birleştiriyor. Aynı zamanda çevreye gerçek zamanlı optimizasyon ve ayrıcalık getiriyor. Bu sistem hareketleri izlemek ve daha etkili sistemleri yönetmek için kentleşmenin avantajları olan sensörler, kontroller ve yazılımın kullanılmasıyla kentleşme hızı, iklim değişikliği ve diğer gidişatların hızlı etkisine adapte olunmasını sağlıyor.

Verimli Ulaşımı

Siemens insanların ve nesnelerin gidecekleri yere hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlayan yenilikçi çözümler sunuyor.

Akıllı Şebekeler

Ekonomik büyüme ve istikrar için halkın huzuru ve refahı kadar önemli olan başka bir unsur ise devamlı ve güvenilir enerji sağlanmasıdır. Ancak günümüzdeki şebekeler büyüyen güç gereksinimlerinin veya yenilenebilir kaynaklar tarafından üretilen gücün dalgalanmasındaki artışın üstesinden gelebilecek şekilde tasarlanmadı.

Siemens’in uzmanlığı bütün “mobility spektrumuna” hizmet etmek için müşterilere sağlanan kapsamlı demir yolu ve kara yolu trafiği, demiryolu elektrikleme sistemleri, demir yolu araçları ve elektrikli otobüsler için operasyon kontrollerinden park yönetim ve yol geçiş ücreti çözümlerine kadar geniş bir çevre ve turnkey uzmanlığını kapsıyor. Entegre edilmiş platformlar sırasıyla metro, otobüs, otomobil, bisiklet paylaşımı, park etme ve taksi hizmetlerinin üstün tecrübesini sunmak için değişik taşıma sağlayıcılarını birleştirirken, Siemens’in akıllı çözümleri yükleme ve hacmi daha iyi yönetmek için bir uçtan bir uca ulaşım ağı performansını en iyi ve uygun hale getiriyor. Tek bir kaynak sağlayıcısı ve sistem toplayıcısı olarak şehir ve şehirler arası ulaşım lojistik için kaliteli demiryolu üretimleri ve çözümleri sağlıyor.

Sonuç olarak şehirler için ulaşım ağı, artan iş potansiyeli, daha düşük sera gaz emisyonları ve daha iyi hizmet açısından oldukça geniş bir kontrol özelliği sağlanıyor.

Akıllı Binalar: Gelecek için Yeni Bir Akıllı Standart

Günümüzdeki binalar dünyadaki enerji tüketiminin yaklaşık %40’ını kapsıyor. Yalnızca Avrupa’da, 1980’den önce inşa edilen yapılarda tüketilen enerjinin %95’i binalar için ısı, sıcak su, havalandırma, ve aydınlatma sağlamak için kullanıldı.

Modernleşmeyle ortaya çıkan daha verimli, daha entegre edilmiş ve daha akıllı binalar bu nedenle devasa bir kurtarma ve koruma potansiyeli sağlıyor. Yangın koruma, güvenlik ve bina otomasyon sistemlerinin hepsi tek bir sisteme entegre edilebiliyor. Siemens Desigo CC buna örnek olarak verilebilir.

Bu eğilimler (fırtınalar, artan talep ve eskiyen altyapı sisteminden kaynaklanan güç kesintilerine ek olarak) günlük yaşamda önemli bir etkiye sahiptir. Eğer güç desteği sağlanamazsa bütün altyapıda kötü etkiler meydana gelir.

Akıllı şebeke teknolojileri var olan güç şebekelerini geleceğin ihtiyaçlarına adapte etmeye ve onu modernleştirmeye olanak tanır. Bu teknoloji enerjiyi daha verimli yönetebilmek, değişen ihtiyaçlara daha esnek bir şekilde tepki vermek ve şebekelerdeki verimliliği desteklemek açısından önemlidir.