BEST dergisi, bina kontrol, konfor ve güvenlik sistemlerini bir arada tek bir disiplin altında toplayan ilk ve tek dergidir. Bina elektronik sistem teknolojileri alanında faaliyet gösteren tüm firmaların etkinliklerini ortak zeminde buluşturmayı amaçlayan BEST dergisi, firmalar ile müşterileri arasında bir köprü işlevi görerek sektörün gelişimini misyon edinir.

Akıllı Altyapılar Enerji Kaybını Ortadan Kaldırıyor

Bosmer

Akıllı bina altyapısı sayesinde yapılar, içerisinde kullanılan farklı sistemlerle uyumlu bir şekilde bir arada çalışıp gereksiz enerji kaybını ortadan kaldırıyor.

21. Yüzyıldan itibaren hızla artan nüfus dünya üzerinde kaynak yetersizliği, altyapı yetersizliği, plansız ve düzensiz kentleşme gibi negatif etkilere yol açıyor. Yeni yaşam alanları yaratmak için doğaya verilen zarar her geçen gün artıyor. Küresel ısınma, çevre kirliliği, zehirli atıklar da büyük bir pay sahibi olan yapı sektörü artık doğayla barışık, enerjiyi verimli ve etkin olarak kullanabilen, zamana ve teknolojik ihtiyaçlara cevap verebilecek noktaya kendini taşıması gerekiyor.

Yapı sektöründe kullanılan malzemelerin daha az atık bırakan, yenilenebilir ve dönüşebilir olmaları önem taşıyor. Bu doğrultuda artık ‘’Yeşil Binalar’’ kavramı zorunlu bir önlem olmaktan çıkıyor. Yapıların “Yeşil Bina” statüsüne yükselebilmesi yerine getirmeleri gereken bir dizi kritere sahip olmalarını gerektiriyor. Yapıların bu kriterlere içinde bulunacakları alan seçimlerinden başlayıp tasarımları ve tüm yapım aşamalarındaki uygunluğu birer zorunluluktur ve yapılarda kullanılan teknolojide buna dahildir.

Akıllı bina altyapısı sayesinde yapılar içerisinde kullanılan farklı sistemler uyumlu bir şekilde bir arada çalışıyor böylece gereksiz enerji kaybı sistem tarafından ortadan kaldırılmış oluyor. Kontrol altında tutulan sarfiyat her türlü raporlamaya imkân veriyor. Böylece akıllı cihazlar ya da bilgisayarlardan enerji sarfiyatı hakkında en ince detaya kadar rapor alınabildiği gibi sistemin kontrolünün de aynı cihazlar yoluyla uzaktan yapılması mümkün oluyor.

Akıllı altyapılar yaygınlaştıkça akıllı binalardan akıllı şehirlere uzanacak olan bu yolculuk tüm şehirlerin enerji israfını minimize edecek şekilde tasarlanacak. Örneğin kalabalık şehirler için çok büyük bir problem haline gelen trafikte toplanan bilgiler doğrultusunda araç yoğunluğuna göre sinyalizasyon süreleri anlık olarak güncellenebilecek, sensörlerle döşenmiş şebeke ağları, veri temelli sistemler sayesinde etkin biçimde yönetilecektir.

Şehirler sisteme entegre oldukça verilen hizmet kalitesi de zamanla artacak bunun yanı sıra sağlanan hizmetlerde maliyetler de düşecektir. Yerel yönetimler sisteme entegre oldukça şehirlerin ekonomik, teknolojik ve sosyolojik yaşam kaliteleri iyileşecektir.

Yerel yönetimler sisteme entegre oldukça şehirlerin ekonomik, teknolojik ve sosyolojik yaşam kaliteleri iyileşecek.

Ülkemizde akıllı bina sistemleri uygulanıyor fakat birçok projede deneyimli mühendislik hizmetlerinin ve yapılan çalışmalardaki projelendirme süreçlerinin yeterliliği tartışılır durumda. Doğru projeye doğru mühendislik, etkili projelendirmeye doğru uygulama konularında eksiklikler gözlemleniyor.

Ülkemizde bina otomasyon sistemleri lüks bir tercih olarak algılandığı için önemli etki alanı olan verimlilik, optimum enerji kullanımı ve detaylı raporlama özellikleri göz ardı ediliyor.

Bu doğrultuda eğitimsiz kadro ile proje uygulamalarından kaçınılmalı, dünya standartlarında eğitim görmüş sertifika sahibi mühendisler tarafından doğru sistemler uygulanmalıdır.

Aksi halde yanlış kurulan bir sistem altyapısı şüphesiz ciddi bir zaman ve para kaybına sebep olacaktır. Bina otomasyon sektöründe uluslararası kabul edilmiş tek protokol olan KNX ile altyapıda standardizasyon sağlarken aynı zamanda uygulayıcıya ya da yapı sahiplerine yüzlerce marka arasından istedikleri ürünün görsel ve teknik özelliklerini bir arada sunan çözümler sağlanması mümkün oluyor. Böylece kullanıcılar yapılarına değer katıp enerjilerini verimli olarak yöneterek ekonomik anlamda da avantaj sahibi oluyorlar.

Yerli bir üretici ve aynı zamanda bir entegratör olarak Bosmer, KNX tabanlı teknolojiyi kalite ve estetikten ödün vermeden aynı zamanda ekonomik çözümler sunan ürünler üreterek sektörde doğru proje, doğru ürün, doğru çözüm düşüncesiyle hareket ediyor.