BEST dergisi, bina kontrol, konfor ve güvenlik sistemlerini bir arada tek bir disiplin altında toplayan ilk ve tek dergidir. Bina elektronik sistem teknolojileri alanında faaliyet gösteren tüm firmaların etkinliklerini ortak zeminde buluşturmayı amaçlayan BEST dergisi, firmalar ile müşterileri arasında bir köprü işlevi görerek sektörün gelişimini misyon edinir.

Yüksek Güvenlik Gereken Alanlarda, Tekil Veya Bütünleşik Biyometrik Çözümler

Tunç PINAR, Ölçsan Satış Müdürü

Güvenli geçiş kontrol sistemlerinden, mobil bankacılığa erişime, biyometrik kimlik doğrulamadan, davranış analizine kadar birçok biyometrik teknoloji, Ölçsan tarafından geliştirilmiş olan K!M Yazılım Platformu üzerinden analiz ve raporlamalarla çevrim içi olarak çalışıyor.

Modern yaşamın ve artan teknoloji kullanımının beraberinde getirdiği en önemli gereksinimlerden biri güvenliktir. Ancak güvenlik uygulamaları ile birlikte sahtecilik de gündeme gelmekte ve pek çok sistem ciddi ataklara maruz kalmaktadır. Günümüzde, güvenlik konsepti değişmiş; şifre, kimlik kartı gibi uygulamalar yerini bireye has özellikler ile kimlik tespiti yapan biyometrik sistemlere bırakmaya başlamıştır.

“Bio” (yaşam) ve “metron” (ölçüm), kelimelerinden türeyen biyometri, biyolojik veriyi ölçme ve istatiksel olarak analiz etme bilimidir. Biyometri, insanları birbirinden ayırt edebilecek fiziksel özelliklerini ve sergiledikleri davranışları inceler. Bilişim teknolojisi ile birlikte biyometri genel olarak insan vücudunun; parmak izi, parmak damar izi, retina ve iris, ses, yüz şekilleri, hareketleri gibi özellikleriyle ilgilenir ve bunları doğrulama veya kimlik tespiti için kullanır.

Tunç PINAR, Satış Müdürü

“Biyometrik verilerin alınması kadar güvenli depolanması yani şablon güvenliği de çok önemlidir. Bu biyometrik verilerin iletilmesi, sorgulanması esnasında da gerekli güvenlik katmanları oluşturulmalıdır. Ölçsan ürünleri ve yazılımlarıyla, tüm sistem uçtan uça kriptolu ve güvenli şekilde çalışıyor.”

Ölçsan, yıllardır biyometri teknolojilerinin birçok alanında çözüm ve projeler üretiyor. Örneğin, T.C İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ulusal kimlik kartı parmak izi ve parmak damar izi biyometri teknolojileri Ölçsan tarafından sağlamıştır.

Bir diğer örnek ise; Sosyal Güvenlik Kurumu, özel hastanelerde muayene olan SGK’lı hastaların devlet katkı payını öderken, hastanın gerçekten o kişi olup olmadığını tanımlamada kullandığı parmak damar izi ile doğrulama çözümüyle, yüzlerce hastanede K!M pozitif marka cihaz ve yazılımla gerçekleştirmiştir.

Finans sektöründe iki büyük özel banka, firma tarafından sağlanan göz biyometrisi teknolojisi ile müşterilere akıllı telefonlar üzerinden mobil bankacılığa giriş hizmeti sunuyor. Ölçsan, tüm bu biyometrik teknolojileri uygularken kendi yazılım ekibiyle geliştirmiş olduğu yazılımları ve karşılaştırma motorlarını kullanıyor.

Ayrıca biyometrik verilerin alınması kadar güvenli depolanması yani şablon güvenliği de çok önemlidir. Bu biyometrik verilerin iletilmesi, sorgulanması esnasında da gerekli güvenlik katmanları oluşturulmalıdır. Ölçsan ürünleri ve yazılımlarıyla, tüm sistem uçtan uça kriptolu ve güvenli şekilde çalışıyor. Kendi geliştirmiş olduğu yüz tanıma motorları ile bilgisayar üzerinde, koridorda, açık alanda, anlık ve kayıttan doğrulama özelliklerini kullanabiliyor.

Biyometrinin her anlamda hayatımıza girişiyle güvenlik uygulamaları, bireysel doğrulamalar, bir nevi biyometrik imzaya dönüştüğünde işlem yapabilme konforuna ve güvenliğine sahip oluyoruz.

Örneğin, perakende sektöründe müşteri tanıma, sayma, davranış tanıma, cinsiyet ve yaş ayırt edebilme gibi veriler kullanılarak sonuçlar anlamlandırılabiliyor.

Bu örneklerden de anlaşılacağı gibi yakın gelecekte biyometri teknolojileri, gündelik hayatımızda çok daha fazla yer alacak, pek çok resmi ve özel işlemlerde kimliğimizi doğrulamak için kullanılacak.

Güvenli geçiş kontrol sistemlerinden, mobil bankacılığa erişime, biyometrik kimlik doğrulamadan, davranış analizine kadar birçok biyometrik teknoloji, Ölçsan tarafından geliştirilmiş olan K!M Yazılım Platformu üzerinden analiz ve raporlamalarla çevrim içi olarak çalışıyor. K!M Yazılım platformu, bugün kamu ve özel sektörün en büyük kurumlarında başarı ile çalışıp hizmet veriyor.