BEST dergisi, bina kontrol, konfor ve güvenlik sistemlerini bir arada tek bir disiplin altında toplayan ilk ve tek dergidir. Bina elektronik sistem teknolojileri alanında faaliyet gösteren tüm firmaların etkinliklerini ortak zeminde buluşturmayı amaçlayan BEST dergisi, firmalar ile müşterileri arasında bir köprü işlevi görerek sektörün gelişimini misyon edinir.

Video İzleme Sistemlerinde İnsan Tespit Özelliğinin Önemi

PCC

Teknoloji geliştikçe video izleme sistemlerindeki kabiliyetler de günden güne artıyor. Bu bağlamda PCC kullanıcılarına yeni nesil teknolojilerini sunuyor.

Ülkemiz genelinde ve dünya çapında suç oranları artıkça video izleme sistemleri daha da önemli hale geliyor. Video izleme sistemleri CCTV; yani kapalı devre TV sistemi olarak da anılan, analog veya IP kameralardan oluşan bu kameraların görüntülerinin dijital veya analog kayıt cihazları üzerine veya sunucu tabanlı donanımlar üzerine kaydedildiği, belirlenen erişim yetkileri dahilinde kullanıcıların arşiv kayıtlarını ve canlı görüntüyü izleyebildiği sistemlerdir. Teknoloji geliştikçe video izleme sistemlerindeki kabiliyetler de günden güne artıyor. Analog kameralardan IP kameralara, CIF çözünürlüklerden 30 megapiksel ve üstü çözünürlüklere, basit video izlemeden akıllı video analitiklerine, kablolu ağlardan kablosuz olanlarına geçiş yaşanmış bir süreç önümüzde duruyor. Bu süreçteki en önemli gelişmelerden biri hiç şüphesiz video analiz analitik modüllerinin geliştirilmiş olması yer alıyor.

Personel veya vardiya sayısı artsa da, video izleme sistemlerinde oluşan video veri yığınlarının analitik modüllerin yardımı olmadan tek başına verimli bir şekilde takip edilebilmesi mümkün gözükmüyor.

Söz konusu video kayıtlarının çoğu insanın dikkatinden kaçmayı başarabilen pek çok sayıda ayrıntısı vardır. Bu ayrıntılar netice itibariyle telafisi mümkün olmayan durumlara neden olabilecek güvenlik sorunlarını ya da işletmenin karlılığını artıracak çözüm önerilerini içeriyor olabilir. Bu bağlamda video analitikler oldukça çeşitlilik gösteriyor.

Yangın ve duman tespiti, güvenli bölge ve hat ihlali, sabotaj tespiti, yoğunluk/ısı haritaları oluşturma, insan tespit ve sayma, plaka veya yüz tespit ve tanıma birçok analiz modülü örnek olarak verilebilir. Bunların bir kısmı farklı algoritmalar, teknik ve yöntemler üzerine dayalı iken bir kısmı ise benzer yöntemleri çözüm aracı olarak paylaşıyor. Cinsiyet belirleme, bölge ihlali, kuyrukta insan sayma, ziyaretçi sayma gibi analitik modüllerinin ortak paylaşım noktalarından biri “insan tespiti” özelliğidir. “Human detection” olarak geçen bu özellik video izleme sistemlerinin insan harici objelere yönelik hatalı tespitlerini en aza indirgemek için oldukça önemli bir özelliktir. Bazı modüllerin başarısı için insan tespitinin başarılı bir şekilde yapılabiliyor olması bir ön şart durumundadır.

İnsan tespiti özelliğinde de ilk adım obje tespiti ile başlayıp ardından obje sınıflandırma ile devam ediyor. Bu süreç halihazırda kullanılan yöntemlere göre en özet haliyle aşağıdaki şekilde ifade ediliyor.

Bu konuda yapılan araştırmalar ve geliştirme süreçleri paralelinde bu aşamalar daha da çeşitlenebiliyor. İnsan tespit özelliğine sahip bir video izleme sisteminden en az aşağıda sıralanan faydaları elde etmek mümkün olabiliyor;

 1. Yangın riskine karşı izlenen bir alanda objelerin güvenliğinden daha ziyade insan hayatının korunması açısından insan varlığının tespit edilmesi
 2. Ziyaretçi giriş çıkışlarının takip edildiği yerlerde insan harici objelerin sayılmaması
 3. Raf veya kasa önlerindeki insan varlığı ve kuyruklarının düzgün bir şekilde tespit edilmesi
 4. Güvenlik sorununa neden olabilecek şüpheli davranışlara sahip insanların tespit edilmesi
 5. Kalabalık ve kargaşa ortamlarının önlenmesi için insan varlığının tespit edilmesi
 6. Engelli, yaşlı, çocuk vb. özel duruma sahip yayaların tespiti ve korunması
 7. Firmanızın, mağazanızın performansının hangi düzeyde olduğunun tespiti
 8. Müşteri akışı yönetiminin iyileştirilmesi
 9. Personel dağılımı ve görevlendirmelerinin uygunluğunun ölçülmesi
 10. Müşteriye dönüşen ziyaretçi oranının tespiti
 11. Satış, pazarlama süreçlerinin iyileştirilmesi
 12. Müşteri memnuniyetinin artması şeklinde sıralanabilir.

Bu faydalar insan tespitinin diğer analitiklerle ilişkisi nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak elde edebilecek faydalardır. Mevcut ihtiyaçlar ve beklentiler doğrultusunda insan tespiti odaklı daha birçok fayda sağlayabilmek proje tasarlamak imkanı dahilinde olabiliyor. İnsan tespiti özelliği tesislerde içeri giren fakat çıkmayarak güvenlik riski doğuran kişilerin tespiti, vardiya kontrolü yapılması, belli sayıda kişinin girebileceği alanlara giren fazla kişilerin bulunması, dolayısıyla güvenlik ihlallerinin anlaşılması ve güvenlikle ilgili kişilerin zamanında ikaz edilmesi gibi farklı amaçlar için kullanılabiliyor.

Özellikle perakende sektöründe mağaza deposuna, kabinlere, kasalara, danışma ve servis masalarına, reyonlara, vitrinlere, değişik görsellere (broşür, reklam, afiş), mağaza giriş ve çıkışlarına yönelik kişi sayılarının tespiti, verilerin analizi ile bu alanlara yönelik iyileştirme ve geliştirmelerin yapılması mümkün olacaktır.

Mağazadaki trafik, dönüşüm oranı olarak da tabir edilen ziyaretçilerin müşteriye dönüşüm oranı mağazanın önemli performans göstergelerinden biridir. Ciro artışı sağlama, operasyonel giderlerin iyileştirilmesi için trafiğin, mağaza ziyaretçi sayısının düzenli olarak takibi ve analizi oldukça elzemdir. Müşterilerin neden ürün almadıklarının analizi (kuyruklar, ürün bulamama, kaybolma), personelin analiz sonuçlarına göre mağazada doğru konumlandırılmaları etkili stratejiler olacaktır. Araştırmalar göstermiştir ki sürekli yapılan bir faaliyette monotonlaşmanın hakim olması ve güvenlik anlamında gözden kaçırılmaması gereken detayların kaçması önüne geçilemeyecek bir duruma dönüştürmektedir. İnsan faktörünün kendisini ikaz etmeyen bir sistem karşısında dikkatini, algısını sürekli yüksek tutabilmesi mümkün değildir. Bu yüzden hareket algıladığında, yasaklanan bir bölge veya hat insanlar tarafından ihlal edildiğinde ya da benzer durumlarda kullanıcıyı alarma geçirerek tetiklemeyen bir sistem faydasız bir sistem olarak algılanmaya başlayabilecektir.

İnsan tespiti analitiğinin bizzat kendisi veya bağlantılı olarak üretilmiş diğer tüm analitik modüller sayesinde ister ticari anlamda olsun isterse de güvenlik anlamında olsun elde edilecek getiriler kurumun, işletme performansına, verimine, karlılığına ciddi katkısı olacağı mutlaktır. Diğer analiz modüllerinin sonuçları ile birlikte değerlendirildiğinde ise bu katkının çok daha fazla olacağı, yüz tanıma-tespit, plaka tanıma, hareket takibi, otomatik zumlama, kalabalık tespiti gibi modüllerle çok yönlü bir sistem kurulabileceği ortadadır.

Bağımsız bir video izleme araştırma grubu tarafından yapılan araştırmaya göre video analitikleri 2018 yılında ve sonrasında bir trend olarak yükselmeye devam edecek hatta kendi tesislerine kurulum yapmak yerine analitik işlevleri bulut sistemleri üzerinden bir servis olarak almaya başlayacaktır şeklinde öngörüde bulunuyor.

PCC Elektronik’in distribütörlüğünü yaptığı Trassir Video İzleme Yazılım ve Donanımları insan tespiti dahil çok sayıda analitik modül üzerinden yüksek başarı oranları ile bu hizmeti müşterilerine sunuyor. Trassir’da insan tespit özelliği insan sayma, kuyrukta veya kalabalıkta insan sayma, bölge ve hat ihlali, şüpheli davranış tespiti gibi birçok analitiğin bir parçası olarak etkin bir şekilde kullanılıyor.

Araştırma sonuçlarını doğrular şekilde vizyon sahibi, stratejik düşünüp projeli hareket edebilen birçok işletme ve kurumların akıllı analiz teknolojilerinden faydalanarak muadillerine göre bir adım önde hareket etmeye çalıştıkları hatta bununla yetinmeyip daha fazla işlevsellik için üretici firmaları cesaretlendirdikleri görülüyor.