BEST dergisi, bina kontrol, konfor ve güvenlik sistemlerini bir arada tek bir disiplin altında toplayan ilk ve tek dergidir. Bina elektronik sistem teknolojileri alanında faaliyet gösteren tüm firmaların etkinliklerini ortak zeminde buluşturmayı amaçlayan BEST dergisi, firmalar ile müşterileri arasında bir köprü işlevi görerek sektörün gelişimini misyon edinir.

“Veri Yönetimi Verileri Bir Köşede Saklamak Anlamına Gelmiyor”

Gün geçtikçe yapısı değişen, büyüklüğü artan ve yönetimi zorlaşan veriler şirketlerin iş geliştirmeden, sürdürülebilirliğe birçok alanda ihtiyaç duyduğu dijital bir değer olarak önemi hızla artırıyor. Çoğunlukla BT ekipleri tarafından yönetilen bu veriler için pek çok kurum veri yönetim yazılımları ve çözümlerine yönelik önemli yatırımlar yapıyor. Ancak teknoloji yatırımları çözümün sadece bir parçası. Veri yönetimi teknolojiye ek olarak; vizyon, strateji, iş süreçleri, organizasyon yapıları ve çalışanları kapsayan bir örgütsel disiplin olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

İçerik zekası, içerik platformu, bulut dosya ağ geçidi ve HCP Anywhere ürünlerinden oluşan İçerik portföyüyle veri yönetiminin her aşamasında güven ve kolaylık sağlayan Hitachi Vantara Ürün ve Pazarlama kıdemli direktörü Scott Baker, veri zekasının yapısını anlamak için üstverinin gücünü doğru bir şekilde kullanmak gerektiğine dikkat çekiyor. Veri zekası yazılımlarının üstveri yönetiminin ötesinde olduğunu, ayrıca; veri kataloglama, ana veri tanımı ve kontrolü, veri profili oluşturma ve veri yönetimini de içerdiğini aktaran Baker, iş operasyonlarının iyileştirilmesinin büyük veri analitiğinin kullanılmasının kısa vadeli birincil amacı olduğunu ifade ediyor. Veri yönetiminin verileri bir köşede saklamak anlamına gelmediğinin altını çizen Baker, “Mobilitenin ötesinde, aynı veri ve içeriğin portatifliğini ve bir sistemden diğerine taşınabilirliğini garanti ederek yeni yollarla sunabilmek, bu dönüştürücü iş için hayati öneme sahiptir. Bu noktada veri kalitesi ve kullanılabilirliği adaptasyon sürecinde en büyük zorluk olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor” dedi.

IDC’nin Avrupa’daki büyük veri kullanıcılarına yönelik özel araştırması, iki yıl içinde büyük veri kullanıcıları arasında veri göllerinin benimsenmesinin %29’dan %95’e çıkacağını gösteriyor. Yine IDC’nin 2016 verilerine göre, mevcut veri bütünlüğünün %42, verilerin analizi ve değerlendirilmesinin %37, yatırım getirisi hesaplamasının %36 oranında olması büyük veri alanında başa çıkılması gereken en önemli zorluklar arasında yer alıyor.

Veri kalitesi ve kullanılabilirliğinin adaptasyonda en büyük zorluk olacağına dikkat çeken Scott Baker, “Büyük veri iş dünyasında sektör farkı olmaksızın önemini artırmayı sürdürüyor. Özellikle finansal hizmetler ve telekom sağlayıcıların verilerden değer elde etmenin yolunu açacağı öngörülüyor. Bu da veri yönetimi ve veri yönetişimi alanında taleplerin daha da artacağının bir göstergesi” dedi.