BEST dergisi, bina kontrol, konfor ve güvenlik sistemlerini bir arada tek bir disiplin altında toplayan ilk ve tek dergidir. Bina elektronik sistem teknolojileri alanında faaliyet gösteren tüm firmaların etkinliklerini ortak zeminde buluşturmayı amaçlayan BEST dergisi, firmalar ile müşterileri arasında bir köprü işlevi görerek sektörün gelişimini misyon edinir.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Bina Otomasyon Sistemi

SCS Otomasyon

Akıllı bina mimarisi ve teknolojisiyle Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Bina Otomasyon Sistemi (BOS) SCS Otomasyon tarafından devreye alındı.

Şehir hastaneleri her yıl birkaç büyükşehirde açılmaya devam ediyor. Bu hastanelerden Yozgat Şehir Hastanesi ile aynı dönemde devreye alınan Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Bina Otomasyon Sistemi (BOS) SCS Otomasyon tarafından devreye alındı. 2017 yılında devreye alınan Yozgat ve Balıkesir Şehir hastaneleri 2018 yılı başlarında teslim edildi.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi MNG Şirketler topluluğuna ait MAPA Günal İnşaat şirketi tarafından akıllı bina mimarisi ve teknolojisi ile inşaa edilmiş olup, 196.500 m2 kapalı alan üzerinde; 512 hasta yatak odası, 206 adet poliklinik, 39 adet dinlenme odası, 19 adet yoğun bakım ünitesi, 7 adet yemekhane, 2 adet anne oteli, 9 adet SDL odası, 33 adet ameliyathane, 1 adet yanık ünitesi ve 8 adet izole hasta odasına sahiptir.

Binanın büyük olması ve mimari yapısı nedeniyle BOS projesi segmentlere ayrılarak çözümlenmiş bir yapıya sahiptir. Bina üç farklı segmente ayrılarak PLC kontrol kartları şeklinde gruplanmıştır.

Modüler yapıdaki kontrol kartları ve DDC paneli ileride sisteme ilaveler olur düşüncesiyle belli oranlarda yüksek kapasitede seçilmiştir. Projede toplam 20 adet DDC paneli binanın en uygun lokasyonlarına yerleştirilerek buralarda bulunan mekanikelektrik, ameliyathane paneli sistemlerinden fiziki-entegrasyon noktaları alınmıştır.

Projede alınan fiziki nokta sayısı 5000’i açık protokol ile alınan nokta sayısı da 3000’i geçmiş olup 29 adet Siemens kontrol kartlarının 23 tanesi modüler 6 tanesi ise açık protokol amaçlı kullanılmıştır.

Binanın bodrum katı, ara katlar ve çatılarda bulunan toplam 29 adet Siemens kontrol kartları ile kontrol edilen sistemler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:

Kontrol edilen sistemler;

 • Klima santralleri (110 adet),
 • Egzoz fanları (350 adet),
 • Kazanlar (4 adet),
 • Chillerler (10 adet),
 • Ameliyathane ve Izole Odalari (42 adet),
 • Isıtma ve soğutma sirkülasyon pompaları,
 • Güneş Enerjisi Sistemi.

İzleme yapılan sistemler;

 • Duman atma ve basınçlandırma fanları,
 • Kritik Odaların Hepa Filtre Kirlilik bilgisi
 • Yangın Su Deposu ve Pompaları,
 • Kullanma Su Deposu ve Filtreleme Sistemleri,
 • Drenaj pompaları,

Klima santralleri hijyen ve enerji tasarrufu nedeniyle taze havalı-ısı geri kazanımlı seçilmiştir. Klima santrallerinin sıcaklık kontrol senaryosu hitap ettiği mahallerde fan-coil bulunup bulunmamasına göre değerlendirilmiştir.

Fan-coil olan mahallerde sıcaklık kontrolü üfleme sıcaklık sensörüne göre yapılmıştır. Yoğun bakım gibi fan-coil olmayan mahallerde ise; dönüş sıcaklık sensörüne göre sağlanmıştır.

Tüm klima santrallerinde dış hava sıcaklığı ile mahal havası dönüş sıcaklığı karşılaştırılarak ısı geri kazanımından maksimum derecede faydalanılmıştır.

Binada çok sayıda bulunan egzoz fanlar, WC, mutfak, genel mekanlar ve otopark egzoz amaçlı kullanılmaktadır. Egzoz fanlardan WC ve mutfaklara hitap edenler 7/24 şeklinde, genel mekan fanları ise; zaman programına göre ayarlanmıştır. Otopark egzoz fanları karbonmonoksitten alınan bilgiye göre ihtiyaç oluşursa devreye giriyor.

Kazanlar sürekli aktif durumda olacak şekilde programlanmıştır. Hastanenin daima sıcak suya ihtiyacı kazanlar belli bir sıcaklık set değerine ayarlanmış olup, su sıcaklığı set değerinin altına düştüğünde kazanlar otomatik olarak devreye giriyor. Binada bulunan güneş enerji sistemi tek başına ihtiyacı karşılayacak kapasitede olmadığından sıcak havalarda kazanlara destek amaçlı çalıştırılıyor.

“Chilllerler” kendi aralarında haberleştiği için otomasyondan sadece yetki veriliyor. Chillerlerin ne zaman, nasıl, kaç adet çalışacağına kendi merkezi kontrol paneli karar veriyor.

Kazan ve Chillerler’den çıkan sıcak-soğuk su hastanenin 4 farklı lokasyonlarındaki mekanik odalarında bulunan pompalar ile tüm binaya dağıtılıyor. Bu sirkülasyon pompaları BOS tarafından kontrol ediliyor.

Ayrıca bu pompa gruplarından panelli olanlar ile Bacnet MSTP ile haberleşme sağlanarak tek kablo üzerinden onlarca bilgi alınıyor. Kontrol kartlarının 6 tanesi açık protokol amaçlı kullanılmıştır.

Fan Frekans Konvektörü (ABB markasının ACH-550 modeli), Ameliyathane Oda Termostatı (Siemens RDG400KN) ve İnform Ameliyathane Paneli (AIKP) ile haberleşme sağlanmıştr.

Frekans Konvektörü ABB ACH550 modeli ile Bacnet MSTP haberleşmesi yapılmıştır. Toplamda 180 kadar frekans konvektörü yedi farklı segmente ayrılarak (bir segmentte 32’den fazla olmayacak şekilde) haberleşme sağlanmıştır. Her bir cihazdan haberleşme ile 8 bilgi (volt, frekans, akım, güç, vb.) alınmıştır.

Oda termostatı RDG400KN cihazları toplamda 42 adet ameliyathanede kullanılmıştır. Bu termostatlar ile KNX haberleşme üzerinden her bir cihazdan 27 adet bilgi alınmıştır. Inform firmasına ait Ameliyathane Paneli (AIKP) ile Modbus RTU haberleşmesi sağlandı. Modbus üzerinden her bir ameliyathane panelinden 10 adet bilgi alındı veya verildi. Ameliyathane panelinden alınan “ameliyat var” bilgisine göre klima santrali ve Vav konumlandırıldı, mahal sıcaklığı istenilen konuma getirildi.

Termostat ile ölçülen oda sıcaklık, nem ve fark basınç bilgilerini ameliyathane paneline haberleşme üzerinden göndererek panelde bu bilgilerin görülmesi sağlandı. Oda termostatı, ameliyathane paneli ve frekans konvektörlü fanları birbirleriyle ilişkilendirerek çalışma senaryosu oluşturdu. Yukarda belirtilen 3 farklı açık protokoller (ACH-550, RDG400KN termostat ve AIKP paneli) ile haberleşerek kablolama, devreye alma maliyeti düşürüldü. Cihazlardan alınan bu sayıdaki bilgileri fiziki nokta olarak almak mümkün değildi. Alınan bilgilerin çokluğu ve haberleşme üzerinden olması senaryo değişikliği açısından da büyük avantajlar sağladı.

Son yıllarda yapılan projelerde gözle görünür şekilde açık protokollerin artığını görülüyor. Bu gidişle birkaç yıl içerisinde BOS projelerinin büyük çoğunluğunun açık protokollü cihazların entegrasyonuna dönüşecek.

Bina otomasyon sisteminde entegrasyonların artması, paket uygulamaların çoğalması, esnek altyapı ihtiyacının karşılanması nedeniyle Siemens merkez (İsviçre) BOS scada programında tamamen değişiklik yaptı. Desigo Insight programı yerine Desigo CC programını çıkararak dünya piyasasına sürdü. Siemens’in yıllar süren çalışması sonucu çıkardığı Desigo CC’nin Hvac, aydınlatma, güvenlik, ses-video sistemlerini tek ekran üzerinden kullanabilmesi, tüm açık protokolleri desteklemesi, animasyonlarının çok fonksiyonlu olması, zoom özelliği, trend gruplaması, web tabanlı olması özelliklerinden bir bölümüdür.

Desigo Insight ile başlayıp %80 bitirilen Balıkesir Hastane projesi yeni çıkan Desigo CC’nin avantajlarından faydalanmak için yeniden oluşturuldu. SCS Otomasyon proje alındığı andan itibaren Siemens’in yazılımsal ve donanımsal üstünlüklerini kullanarak bina otomasyon sistemini tasarlayıp uygulamaya geçiriyor.