BEST dergisi, bina kontrol, konfor ve güvenlik sistemlerini bir arada tek bir disiplin altında toplayan ilk ve tek dergidir. Bina elektronik sistem teknolojileri alanında faaliyet gösteren tüm firmaların etkinliklerini ortak zeminde buluşturmayı amaçlayan BEST dergisi, firmalar ile müşterileri arasında bir köprü işlevi görerek sektörün gelişimini misyon edinir.

Kablo

Kablo sektörü geniş ve dinamik bir sektör

İletişim altyapısının sürekliliği, firmaların performansında ve başarısında çok önemli bir husus haline gelmiştir. Sorunsuz bir altyapı oluşturulmasındaki anahtar unsur, ihtiyaçların en doğru şekilde belirlenerek, maliyet/fayda oranı en yüksek; gelecek ihtiyaçlarına yönelik en açık ve değişikliklere en esnek şekilde cevap verecek çözümlerin tercih edilmesidir. Bunun en temel kuralı da, mutlaka standartlara uygun ürünlerin, standartlarda tarif edildiği şekilde kullanılmasından geçmektedir.

Binaların can damarı kablolar ise bu altyapının en temel fonksiyonlarından biri. Enerji aktarımından iletişime, ses, ışık ve görüntüden güvenliğe, datadan kumandaya, uçaklara, gemilere ve arabalara kadar tüm yaşamımızın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Türk kablo sektörü çok geniş ve dinamik bir sektör… Son 10 yılda çok ciddi yatırımlar yaparak Avrupa ve dünya da önemli yol aldı. Son yıllarda Avrupa başta olmak üzere ciddi ihracat rakamlarına ulaşıldı. 2010 yılında sektör, artan gayri safi yurtiçi hasıla değerini takiben, özellikle yüksek hammadde değerinin de etkisiyle nisbi bir hasılat sağlayarak 2009’a göre %3,5 oranında bir büyüme hacmi yakaladı ve toparlanma gösterdi. 2009 yılında hız kesen yatırımlar da aynı dönemde arttı. Yine bu süreçte ihraç pazarlarında iyiye doğru bir gidişat gözleniyor. Başta Avrupa olmak üzere özellikle gelişmiş ülkelerde Çin’e alternatif olarak Türkiye görülüyor.

Bu iyi gelişmelere karşın kablo sektörü, ne yazık ki bazı kural ve standartlara uyum sağlama konusunda ciddi sorunlar yaşıyor. Bu sorunların başında standart dışı üretim yapan, dolayısıyla insan sağlığını ve ülke imajını tehlikeye sokan üreticiler geliyor. Denetleme mekanizması maalesef çok iyi işlemiyor. Zayıf akım kabloları konusunda standartlar ve denetleme noktasında açıklar var. Sektördeki ciddi arz fazlası ve mevcut tüketici kitlesinin bir kısmının kalite bilincine sahip olmaması, satın almalarda tek kriterin ne yazık ki fiyat olmasına yol açıyor. Yine karar vericilerin kalite bilinci, ürünlerin TSE ve TSEK belgeli olmasıyla sınırlı kalıyor ve bundan öteye gidemiyor ki aynı denetleme sıkıntısı burada da yaşanıyor. Haksız rekabetin çok yaşandığı kablo sektöründe kaliteli ürün sunan firmalar, ciddi şekilde zarar görüyor. Sektörde diğer önemli bir husus da kalifiye eleman konusu…

Tüm bu ve benzeri konulara ilişkin detayları hazırladığımız “Dosya”da bulacaksınız.