BEST dergisi, bina kontrol, konfor ve güvenlik sistemlerini bir arada tek bir disiplin altında toplayan ilk ve tek dergidir. Bina elektronik sistem teknolojileri alanında faaliyet gösteren tüm firmaların etkinliklerini ortak zeminde buluşturmayı amaçlayan BEST dergisi, firmalar ile müşterileri arasında bir köprü işlevi görerek sektörün gelişimini misyon edinir.

Data centerların iklimlendirmesinde enerji tasarrufu

Ciddi enerji harcamalarının gereksinim duyulduğu data centerlarda; toplam enerji sarfiyatının yaklaşık yüzde 40’lık kısmı sadece soğutma prosesleri için harcanmaktadır. Bir data centerda en yüksek sarfiyatın yaşandığı bölüm soğutma işlemidir. Bu nedenle üzerinde enerji tasarrufunun düşünülmesi gereken ilk kısım da burası olacaktır. “Green IT” söyleminin işlev kazanması için ilk adım soğutma işlemi enerji sarfiyatının gözden geçirilmesidir.
En yüksek enerji tasarrufunun sağlandığı soğutma sistemlerinden biri Indirekt Freecooling Sistemidir.
Sistem komponentleri;

  • Kompresörler
  • Dış ünite (Drycooler)
  • Pompalar
  • Fanlar şeklinde sınıflandırılabilir.

Kompresör, soğutkan gazı iç ünitede bulunan kondansere (eşanjör) pompalar. Sıvılaştırılan soğutkan expansion valfe gidişi düzenleyen likit tankına ulaşır. Buradan da dx evaporatöre ulaşır. Burada fanların çalışması ile gelen ortam havasından ısıyı alarak tekrar yeni bir çevrime başlar. Dış ortam havasının düşük olduğu durumlarda cihazın kontrol kartına gelen su sıcaklık bilgisi ile bu çevrim oluşturulmadan dry-coolerda doğal olarak soğutulan su 2 yollu vananın izin vermesi ile freecooling serpantinine gelerek soğutma işlemin gerçekleştirmektedir.
[kutusag=2231]Burada hedef alınan nokta kompresörlerin ihtiyaç duyacağı devreye girme süresinin dış ortam hava şartlarını (soğuk ortam) kullanarak minimize etmektir. İç ile dış üniteler arasında dolaşan suyun soğutulması freecooling sistemlerde kompresörler ile sağlanabileceği gibi soğuk dış ortam şartlarında kompresöre ihtiyaç duyulmadan doğal soğutma ile soğutulmuş suyun sisteme gelmesi ile de sağlanabilmektedir. Freecooling sisteminde çalışma aralıkları; 19 C dış ortam sıcaklığı üst limit olmak üzere eksi değerlere kadar devam etmektedir.
Dış ortam sıcaklığına göre Freecooling sistemin kapasitesi değişkenlik gösterebilmektedir. Çünkü Freecooling sistemde iç ile dış üniteler arasında glikol/su dolaşmakta ve chiller ile soğutmaya benzer bir şekilde doğal soğutma ile iç üniteye soğutulmuş su gelmektedir. Ne kadar soğuk derecede su o kadar yüksek kapasite demektir.
Tam yükte çalışan bir data centerın; freecooling modunda çalışabilmesi için 10 C’lik bir su sıcaklığına ihtiyaç duymaktadır. Bu sıcaklıktaki su; 7 C’ye kadar olan dış ortam şartında dry-coolerda sağlanabilir. Aynı data centerın yüzde 65 yükle çalıştığı düşünülürse soğutma kapasitesinin de yüzde 65’lik kısmı ortam şartlarının sağlanması için yeterli olacaktır.
Bu durumda, daha yüksek bir su sıcaklığı ile iç ortamın soğutulması gerçekleştirilebilecektir. Ayrıca, yeterli olan su sıcaklığı da 15C-16C civarındadır. Bunu sağlamak için de dış ortamın 14 C’lik bir sıcaklıkta olması yeterlidir. Dx hava soğutmalı kondanserli bir cihazda ise 7 C veya 14 C’lik bir dış ortam şartında mekanik soğutmanın yüzde 100 çalışması gerekmektedir.