BEST dergisi, bina kontrol, konfor ve güvenlik sistemlerini bir arada tek bir disiplin altında toplayan ilk ve tek dergidir. Bina elektronik sistem teknolojileri alanında faaliyet gösteren tüm firmaların etkinliklerini ortak zeminde buluşturmayı amaçlayan BEST dergisi, firmalar ile müşterileri arasında bir köprü işlevi görerek sektörün gelişimini misyon edinir.

KONTROL ODASI OTOMASYONU NASIL UYGULANIYOR?

[kutusol=4114] Kontrol odaları tesis yönetiminde kritik öneme sahiptir. Kontrol odası oluşturulmasındaki amaç birbirinden bağımsız çalışan ama birbiri ile ilişkili sistemlerin tek merkezden izleme ve kontrolünün yapılmasını sağlamaktır. Bu sayede bir sistemde oluşan hata ya da alarm durumunda bunun diğer sistemlere etkisinin izlenmesi ve/veya önlenmesi amaçlanmaktadır. Bunu sağlayabilmek için de yönetilecek her sisteme ait en az bir adet operatör bilgisayarının kontrol odalarında bulunması gerekmektedir.

Bir kontrol odasında eğer aynı anda tek bir operatör bulunuyor ve bu operatör birkaç sistemi yönetiyorsa iyi organize edilmiş bir kontrol masası yeterli olacaktır. Ancak operatör, yönetilecek sistem ve operatör bilgisayarı sayısı arttıkça kontrol masasını organize etmek yeterli olmayacak ve başka çözümlere ihtiyaç duyulacaktır. Kontrol odasında Video Wall bulunması, tüm operatörlerin tüm sistemlere eş zamanlı erişebilmesi ve tüm operatörlerin Video Wall ile de çalışabilmesi gibi gereksinimler ortaya çıktığında kontrol odası otomasyonu uygulanması kaçınılmaz olmaktadır.[kutusag=4116] 
Kontrol odası otomasyonu için donanım ve yazılım olarak iki ayrı çözüm bulunmaktadır. Bu çözümlerden biri diğerinin alternatifi değildir. Hangi çözümün uygulanacağı yönetilecek sistemlerin özelliklerine ve tesis işletmesinin beklentilerine göre belirlenir.

Kontrol Odası Otomasyonu Donanım Çözümleri
Ağa bağlı otomasyon kontrol cihazları, kontrol klavyeleri ve monitörlerden oluşmaktadır.
Öncelikle kontrol odasında bulunan tüm operatör bilgisayarlar ayrı bir mahalde kabin içerisine alınır. Bu sayede kontrol odasında bilgisayar kaynaklı oluşan ısı ve gürültü sorunu ortadan kalkar, bilgisayarlara fiziksel erişim kontrol altına alınır ve bilgisayarlar ayrı bir mahalde oluğu için uygun ortam sıcaklık ve nem değerleri sağlanır.

Daha sonra kabin ile kontrol odası arasında bir haberleşme ağı oluşturulur ve her bir operatörün masasına kabin içerisindeki operatör bilgisayarlara erişimi için ağa bağlı bir otomasyon kontrol cihazı konulur. Otomasyon kontrol cihazlarına bağlı monitörler ve özel bir kontrol klavyesi ile operatörün ağda bulunan tüm bilgisayarlara uzaktan erişimi sağlanır.
Donanım çözümü, yönetilen sistemlerin yapısında bir değişiklik gerekmediği için tüm kontrol odalarında ve tüm sistemler için tercih edilebilir. Bir ya da birden fazla sistemde meydana gelen bir duruma göre diğer sistemlere uygulanacak senaryoların otomatik değil operatör tarafından gerçekleştirilmesinin yeterli ya da gerekli olduğu işletmeler için uygundur.

[kutusol=4117] Kontrol Odası Otomasyonu Yazılım Çözümleri
Kontrol odası otomasyon yazılımı, yönetilecek tüm alt sistemlere entegre olarak gerekli tüm veriler alır ve yine bu alt sistemlerde gerekli tüm kontrolleri yapar. Özellikle farklı sistemlerden alınan verilerin bir senaryo dahilinde işlenerek yine farklı sistemlerdeki kontrollerin otomatik gerçekleşmesi istendiği durumlarda yazılım çözümü uygulanması gerekmektedir.

Yazılım çözümü uygulamasında alt sistemlerin ve/veya bu sistemlere ait yönetim yazılımlarının entegrasyon kabiliyeti çok önemlidir. Yazılım dünyasındaki gelişmeler sayesinde ortak platformlar üzerinde çalışmak günümüzde çok daha yaygın ve kolaydır.
Ancak halen kullanılan eski cihaz ve sistemler ile uygulamada sıkça karşılaşılmaktadır.
Kontrol odası otomasyon yazılımları saha seviyesi, uygulama seviyesi veya veri tabanı seviyesi gibi farklı seviyelerde entegrasyon yeteneğine sahip olmalıdır. Saha seviyesinde ModBus, SNMP gibi üreticiden bağımsız ortak haberleşme protokollerinin yanında SDK desteği ile üreticiye özel protokoller için sürücüler geliştirilebilmelidir. Yazılım seviyesinde API desteği ile kontrol odası otomasyon yazılımı ile alt sistem yönetim yazılımı haberleşebilmelidir. Bunların dışında ortak veri tabanı kullanımına da izin verebilmelidir. Ancak bu sayede üretici, sistem ve markadan bağımsız olarak tüm alt sistemler ile entegre çalışabilir.