BEST dergisi, bina kontrol, konfor ve güvenlik sistemlerini bir arada tek bir disiplin altında toplayan ilk ve tek dergidir. Bina elektronik sistem teknolojileri alanında faaliyet gösteren tüm firmaların etkinliklerini ortak zeminde buluşturmayı amaçlayan BEST dergisi, firmalar ile müşterileri arasında bir köprü işlevi görerek sektörün gelişimini misyon edinir.

AKILLI ŞEHİRLERİN TEMELİNDEKİ GÜVENLİK SİSTEMLERİNİN FAYDALARI

[kutusol=4021] Giderek artan nüfusun etkisiyle şehirlerin hem yönetimini kolaylaştırabilmek hem de toplumun hayat standartlarını koruyabilmek amacıyla gelişmiş teknoloji ürünlerinin kullandığı çevre dostu, odağına insanı alan ama yaşayanların etik sınırlarını aşmayan, ilgili tüm kurumların ve paydaşların sorumluluğunda sürekli gelişim halinde olan şehirler, “akıllı şehirler” ifadesini karşılamaktadır.
“Akıllı Şehir Çözümleri” ise birbirleriyle tam uyum sağlayarak yüksek verimlilik sunan, toplumun ve yönetimin ihtiyaçlarını çözümleyebilen son teknolojiye sahip güvenlik sistemleri aracılığıyla enerji, su, sağlık, barınma, ulaşım, haberleşme, güvenlik ve benzeri ihtiyaçların kontrol edilebilmesini sağlamaktadır. Bu sistemlerden birisi de Video Analiz Sistemleri’dir.

Video İçerik Analiz Sistemleri (VCA: Video Content Analysis)
Son dönemde terör saldırıları ve asayiş olaylarındaki yüksek artış nedeni ile olay sonrası inceleme yerine olay öncesi otomatik ihbar sistemleri oldukça önemli hale gelmiştir.

Tehlikenin Otomatik Tespit Edilmesi
Günümüzde her yerde milyonlarca kamera var. Kamera görüntülerinde anormal bir durum varsa ya da potansiyel tehlikeli bir davranış varsa bu otomatik olarak nasıl tespit edilir? Milyonlarca kameranın nerdeyse tamamı sadece olay sonrası zamanlarda olayın nasıl meydana geldiğini inceleme amaçlı kullanılmaktadır. Birçok tesiste binlerce insan bu kameraları izliyor. Ama bir süre sonra operatörlerde işletme körlüğü oluşuyor ve kameraları bakar-kör bir halde izliyorlar. VCA bu görevlilerin üzerindeki yükü azalmaktadır. Video İçerik Analizleri VCA ile kamera görüntüleri aşağıdaki analizlere tabi tutulmakta ve herhangi bir ön-olay tespit edilirse operatörleri uyarmaktadır.[kutusag=4022] 

Çizgi geçme ihlali
Alan ihlali
Nesne sınıflandırma: İnsan, araç ve hayvanı ayırt etme
Oyalanma alarmı: Belirli bir alanda izin verilen süreden daha uzun süre kalan objeleri tespit etme
İnsan Alarmları: Belirli bir alanda izin verilenden adetten veya orandan fazla insanın olması
Belirli yönde hareket olması
Var olma ve yok olma
Renk ve Hız alarmları
Fazla hızlı hareket eden obje
Kuyruk oluşma
Kuyrukta fazla bekleme
Kuyruktaki kişileri sayma
Bölgedeki kişileri sayma
Kask takmama
Kaybolan çocuk bulma
Büyüklük

Özellikle havalimanları, metro istasyonları, otobüs durakları, tüneller, trafiğe kapalı yürüme yolları, AVM’ler, rezidanslar, endüstriyel tesisler ve güvenlik kameralarının olduğu her yerde VCA kullanılabiliyor. VCA’nın görevi, olaylar meydana gelmeden tespit edip erken uyarı sistemi oluşturmaktır. Ayrıca olay meydana geldikten sonra geçmişe dönük olarak da çalışabilmektedir. Binlerce kamerada eş zamanlı olarak olayın evrelerini tarayıp raporlayabilmekte, olayların nasıl başlayıp nasıl bittiği kolayca tespit edebilmektedir. VCA insanlar, araçlar ve statik nesnelerle ilgili çok çeşitli olayları tespit edebilir. Birden fazla kaynaktan gelen videoyu paralel olarak analiz eder ve algılama kurallarını farklı kameralardan birbirine bağlayan karmaşık algılama senaryolarına izin verebilir. Bu alarmlar birbiri ile ilişkilendirilebilir ve belli bir sıra ile alarm olunca yeni bir alarm olarak da tespit edilebilir. Günümüzde Video İçeriği Analizi (VCA) alanındaki yeni teknolojiler giderek hareketleri yorumlayıcı ve tahmin edici yeteneklerine odaklanmaktadır. Bu yöndeki gelişmiş algoritmalar her geçen gün sektörü zenginleştirmektedir.