BEST dergisi, bina kontrol, konfor ve güvenlik sistemlerini bir arada tek bir disiplin altında toplayan ilk ve tek dergidir. Bina elektronik sistem teknolojileri alanında faaliyet gösteren tüm firmaların etkinliklerini ortak zeminde buluşturmayı amaçlayan BEST dergisi, firmalar ile müşterileri arasında bir köprü işlevi görerek sektörün gelişimini misyon edinir.

MAVİŞEHİR EĞİTİM KURUMU

[kutusol=3345]

Yeşil bina ve yatay mimari odaklı tasarlanan Mavişehir Eğitim Kurumu, bölgede yaşanabilir ve sürdürülebilir bir nefes alma alanı oluşturmayı hedef alarak, TED Rönesans Koleji ve Cihangir Koleji Bahçeşehir Kampüsü’nün ardından Türkiye’nin LEED sertifikasına sahip 3. okulu oldu. 
 
Sürdürülebilir Araziler
7540 m² lik arsa alanına inşa edilen İzka İnşaat Mavişehir Eğitim Kurumu, ulaşımdan kaynaklanan karbon emisyonunun minimize edilmesi amacıyla, toplu taşıma hattı yoğun bir güzergahta konumlanmış. Sert peyzaj ve çatılarda ısı adası etkisinin önüne geçmek amacıyla düşük SRI değerlerine sahip malzemeler kullanılmış. Projede özel korunaklı bisiklet yolu ve 22 adet olmak üzere korunaklı bisiklet park alanı tasarımları da yer almış.
Projenin en önemli özelliklerinden bir tanesi, çevresi yüksek katlı yoğun kent dokusu ile çevrili iken ‘z+1 kat ‘ tercih edilerek doğal ekosistemi bozmaması, kuş göç yollarına engel olmaması. Proje içerisinde 685 m2’lik bir spor salonu, 60 kişilik tribün, 40 m² lik 42 adet derslik, 366 kişilik yemekhane, 200 kişilik konferans salonunun yanı sıra fen laboratuvarı, kütüphane, müzik ve resim derslikleri gibi sosyal alanlar da yer alıyor.
Tüm bunlara ek olarak, LEED Schools sertifikasında okullara özel bir kredi olarak bulunan ‘Ortak Sosyal Kullanım Alanları’ üzerine çalışmalar yapılmıştır. Bu kredide;
• Projeye ait sosyal imkanların (spor salonu, kütüphane, otopark vb.) dış çevre ile paylaşılması ve
• Yakın çevrenin sosyal imkan hizmetlerinin okul öğrencileri ile paylaşılması
seçenekleri bulunuyor. İzka İnşaat Mavişehir Eğitim Kurumu’nda bu seçeneklerden ilki seçilmiş olup, otopark alanları, kapalı basketbol sahası, oyun alanları ve bilim müzesi gibi alanlar halkın kullanımına da açılmış.
 
Su Verimliliği
Peyzaj tasarımında sulama ihtiyacı olmayan, yerel iklim şartlarına adapte olmuş bitkiler kullanılmıştır. Projede yeşil bina LEED sertifikası hedefiyle yapılan tüm kapsamlı çalışmalar sonucu %47 su tasarrufu elde edilmiştir. Ayrıca projede inovatif atık su teknolojileri çalışılmış olup tuvaletlerde su kullanımı 50’nin üzerinde azaltılarak, atıksu arıtma tesisleri ve alıcı ortam üzerindeki baskısı azaltılmıştır.
 
Enerji Ve Atmosfer
Mavişehir Okulu projesinde yapılan bilgisayar destekli enerji modellemesi çalışması sonucunda, uygulama projesinin enerji tasarrufu örnek bir binaya kıyasla %15’in üzerinde olmuştur. 
İlgili standarda göre, mahal soğutmada %33, mahal ısıtmada %43, iç aydınlatmada %66, dış aydınlatmada %54, pompalarda %70, fanlarda %30 enerji tasarrufu ortaya konulmuştur.
 
Malzeme Ve Kaynaklar
Mavişehir Okulu’nun inşaat aşamasında kullanılan malzemelerin %23’ü geri dönüştürülmüş malzemelerden seçilmiş olup, %32’sında yerel malzemeler tercih edilmiş.
 
İç Mekan Hava Kalitesi
Projenin tasarım aşamasında gün ışığından ve doğal havalandırmadan büyük ölçüde yararlanılmış.

Proje, dünyadaki ‘Yeşil Okul Projeleri’yle birlik kurmayı, etkinlikler düzenlemeyi ve bu etkinlikler için dünyanın her tarafından katılımlar sağlanacak platformu yaratmayı da hedefliyor. Ayrıca öğretmen ve öğrencileri yeşil binanın faydaları, okulda yapılan yeşil bina çalışmaları ve uygulamaların faydaları hakkında bilgilendirmek için ERKE tarafından verilecek bir eğitim turu okul takvimine eklenmiş.

Sertifika: LEED Schools / LEED Okul
Danışmanlık: ERKE