BEST dergisi, bina kontrol, konfor ve güvenlik sistemlerini bir arada tek bir disiplin altında toplayan ilk ve tek dergidir. Bina elektronik sistem teknolojileri alanında faaliyet gösteren tüm firmaların etkinliklerini ortak zeminde buluşturmayı amaçlayan BEST dergisi, firmalar ile müşterileri arasında bir köprü işlevi görerek sektörün gelişimini misyon edinir.

ATAŞEHİR DİŞ HASTANESİ BİNA OTOMASYON UYGULAMASI

[kutusol=3344] Bina otomasyon sistemleri  farklı sağlayıcılar ile hayat buluyor. Tüm bu sistemlerdeki ortak hedef yaşadığımız ortamları daha konforlu hale getirmeleri ve bunu yaparken de enerji tasarrufu ile ekonomik açıdan ek katkı getirmeleridir. Enerji sarfiyatlarındaki tasarruf dünyamızın ısınmasını önlemede önemli bir katkı sağlıyor. Ancak son yıllarda oldukça hız kazanan bina otomasyonu, ev otomasyonu ve konfor otomasyonu gibi kavramlar kulağa her ne kadar hoş gelse de uygulamada bazı zorluklar yaşanıyor.
Ülkemizde genellikle yaygın olan uygulama ise konfor ve aydınlatma otomasyonu A firması, mekanik otomasyon B firması ve sayaç/enerji otomasyonu ise C firması tarafından yapılır. Sonuçta bu sistemler ya bağımsız olarak çalışmaya devam eder ya da başka bir SCADA sistemi altında dördüncü bir firma tarafından toplanır.
WAGO tüm bu kavram, sistem ve servis karmaşalarına son vermek için;
• Konfigüre edilen değil > Programlanabilen
• Sadece KNX, BACnet, Modbus değil > Hepsini içerebilen
• Sadece belli bir otomasyon için değil > Bir binadaki tüm sistemleri içerebilen
• Piyasadaki tüm mekanik tesisat saha cihazları ile hem BACnet, hem KNX hem LON hem de Bellimo’ya ait MP Bus yapılarında haberleşerek %100 uyumlu olarak çalışabilen marka bağımsız mekanik tesisat çözümleri sağlar.
HVAC sistemini kontrol etmek için gerekli tüm makro fonksiyonları WAGO uygulama mühendisleri tarafından geliştirilmiş olup yazılım kütüphaneleri içerisinde yer alıyor. Böylece proje çalışmalarında ciddi bir zaman tasarrufu sağlanıyor.

Örnek Uygulama  | Ataşehir Diş Hastanesi
WAGO otomasyon olarak HVAC sistemlerinin kontrolünün gerçekleşmesi ve buna bağlı olarak mevcut yapıda kullanılan mekanik ekipmanların tasarrufa yönelik çalışmasının hedef alındığı orta ölçekli bir proje diyebileceğimiz sistemin kurulumunu partner firma aracılığıyla gerçekleştirildi.
WAGO, 750 serisi BACNET IP kontrolörleri ve IO modülleri ile sistemin  sorunsuz  çalışması sağlanmış olmakla birlikte modüler yapısı ve  entegrasyon konusunda sistemde mevcut ameliyathane panelleri, VAV box  üniteleri  ile  sorunsuz ve hızlı  bir şekilde haberleşerek  hem uygulama mühendisleri açısından hem de müteahhit  firmanın işi zamanında teslim etmesine imkan sağlıyor.
DDC panolar, kullanılan sistem gereği ebatlarının küçük olmasından kaynaklı şaftlarda ve pano odalarında yer bakımından sıkıntı yaşanmasının da önüne geçişmiştir.
İşletme açısından bakıldığında WAGO sisteminin arıza oranının çok düşük olması ve yetkili servise gerek duymadan giderilebiliyor olması tercih sebeplerinin başında gelmiştir.
Bina Otomasyonunda kullanılan 750 serisi PLCler  BTL logosu ve BACnet sertifikasına sahiptir. Bu bağlamda kontrol kartlarımızın en güncel BACnet dilini konuştuklarını söyleyebilir.  Ayrıca ürünler eu.bac  sertifikasına sahiptir. Bu sertifika Avrupa Bina Otomasyonu Birliği’nin verdiği bir sertifika olup, ürünün bağımsız laboratuvarlarda ilgili EN standardına göre test edilip, en yüksek enerji verimli uygulamalara sahip olduğunu gösteren bir simgedir.